Najčastejšie omyly spojené s investovaním

Autor: redakčne upravené
07.11.2022 (11:30)

O investovaní sa hovorí čoraz častejšie. Aj napriek mnohým snahám zvýšiť finančnú gramotnosť Slovákov, stále medzi ľuďmi koluje niekoľko mylných informácii spojených s investovaním.

1. OMYL: Stále prevláda predstava, že investovanie je len pre bohatých a bežný človek na investovanie nemá peniaze

Aktuálne sme svedkami silného trendu tzv. demokratizácie investovania. Teda dostupnosti veľkého počtu investičných nástrojov širokému spektru záujemcov. Investičné spoločnosti si uvedomujú silu a potenciál, aký majú bežní ľudia a preto ponúkajú investičné produkty už od niekoľkých desiatok eur, ako minimálnu investíciu. Na Slovensku majú domácnosti na účtoch v bankách viac ako 46 mld. EUR.

PRAVDA: Práve u bežných ľudí je potreba investovania oveľa väčšia ako u bohatých. Pretože výdavky im prudko stúpajú a pokiaľ im rovnako nestúpajú aj príjmy, rodina chudobnie. Investovanie by malo byť základným prvkom finančného plánu pre ľudí, ktorí potrebujú kapitál a majetok uchovávať, ochrániť ho a finančne sa pripraviť na dôstojný dôchodok, ktorý štát nevie budúcim dôchodcom garantovať.

2. OMYL: S investovaním je spojené vyššie riziko straty a hodnota investície môže klesnúť

PRAVDA: Riziko investovania je inými slovami kolísanie hodnoty. Čím viac investícia kolíše, tým je považovaná za rizikovejšiu. Zásadná veličina je tu však čas. Investovanie je o čase. Ak má investor dostatok času, môže rizikovú investíciu zmeniť na investíciu bezpečnú s vysokým potenciálom výnosu. Neinvestovaním sa človek vďaka inflácii dokáže pripraviť o nemalé prostriedky. Napríklad, pri vklade 5.000 € vďaka inflácii vo výške 13,6 % (júlová inflácia v SR), dochádza k znehodnoteniu vkladu za jeden rok o 680 €, inými slovami každý deň prichádza o takmer dve eurá.

3.OMYL: Nevyznám sa v tom, nerozumiem tomu, mám o investovaní málo informácii

PRAVDA: Nikto neočakáva, že by všetci ľudia mali byť investiční experti a mali by si sami vyberať komplikované investičné schémy. Investičné spoločnosti dnes ponúkajú rôzne investičné portfólia, ktoré sú navrhnuté podľa potrieb klientov a aktuálnej finančnej situácie. Mnohé spoločnosti ponúkajú riešenia pre investičných laikov, bez akejkoľvek potreby sa o investíciu starať. To znamená, že človek podpíše zmluvu, nastaví trvalý príkaz a investičná spoločnosť spravuje investície presne podľa zmluvne dohodnutých podmienok. Pre bežných ľudí sú napríklad vhodné tzv. programy pravidelného investovania.

priklad

O investičných omyloch rozprával Maroš Ovčarik, generálny riaditeľ PARTNERS INVESTMENTS.
 
Zdroj: Partners Investments, Foto: Shopify Partners, Burst.shopify.com