Peter Mihók

predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory
Odpoveď: Neviem
Problém Talianska je na jednej strane kvalitativne odlišný od problémov Grécka, Španielska či Portugalska, ale je súčasťou systémovej krízy v eurozóne. Bez jej riešenia nemôze byť žiadne individuálne riešenie dlhodobo úspešné.