Ako sa dostať k peniazom zo skrachovanej alebo zaniknutej banky

Autor: Andrej Dorič
30.04.2012 (07:15)

Ak vašu banku zhltne konkurenčná, o peniaze neprídete. Ak však banka skrachuje, o úspory môžete prísť, hoci sú chránene zákonom.  
 
BANKY.sk zisťovali aj to či je možné je možné sa dostať k peniazom na vkladnej knižke, ktoré mal náš čitateľ uložené v zaniknutej IRB banke. Tiež sme boli zvedaví ako získať peniaze zo skrachovanej banky a aké podmienky na to musíte splniť.

Väčšinový podiel (93% podiel) v IRB banke od štátu, Fondu národného majetku a Slovenskej poisťovne kúpila v roku 2001 maďarská OTP Bank, ktorá od roku 2002 pôsobí na Slovensku pod menom OTP banka. Podľa Rudolfa Šujana, predsedu Prezídia Fondu na ochranu vkladov (FOV), by teda klient, ktorý mal peniaze na vkladnej knižke v IRB banke hľadať svoje peniaze u nového majiteľa zaniknutej banky – OTP banke. 

V prípade ak by banka, kde máte uložené peniaze skrachovala, a vyhlásila by sa za neschopnú vyplácať vklady mohli by ste sa o vyplatenie vkladov žiadať FOV. Ale museli by ste splniť podmienky, ktoré zákon o ochrane vkladov prikazuje, V prípade úspor na vkladnej knižke by musela byť na meno, pretože pri anonymných vkladných knižkách sa vklady nevyplácajú.

Fond by vám však nevyplatil všetky vklady, ak by ste tam mali milióny eur tak ich všetky neuvidíte. Fond podľa zákona vypláva vklady najviac do 100 tisíc eur na jedného vkladateľa v jednej banke. Výhodou je, že nie je potrebné prihlasovať si pohľadávky z titulu vkladov do nejakého dátumu. Fond ich vypláca do 20 pracovných dní od vyhlásenia banky za neschopnú vyplácať vklady. „Vkladatelia by boli informovaní o začiatku a mieste vyplácania,“ dodáva Šujan. 

Ak by šla banka do konkurzu lehota na prihlásenie pohľadávok je podľa zákona o konkurze a vyrovnaní 45 dní. 

Peniaze by ste nestratili ani v prípade, ak by ste ich mali uložené v zahraničnej banke či v pobočke zahraničnej banky na Slovensku. Podľa zákona o ochrane vkladov sú vklady chránené do výšky nedostupných vkladov, najviac však 100 tisíc eur na jedného vkladateľa v banke na Slovensku, ale aj v EU.
 
Pozrite si tiež:
Lov na klientov cez bežné účty 
Online účet pre cudzincov je problém 
Presun účtu do mesiaca nestihnete
Foto: Ivan Sedlák