Peter Mihók

predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory
Odpoveď: Nie
Niektoré poplatky si skutočne zaslúžia zrušenie. Na druhej strane banky musia podnikať so ziskom, čize očakávať, ze banka bude robiť všetko zdarma by bolo tiež nezmyselné.