Ako si vybrať bankový účet

Monika Kohútová
Logo UniCredit Bank

Pýtajte sa Moniky Kohútovej, členky predstavenstva a riaditeľky Divízie retailového bankovníctva UniCredit Bank Slovakia . Vaše otázky prijímame od 20. januára 2013 do 28.februára 2013.  
 • 27.02.2013 - Ak je disponentom k môjmu účtu manžel ktorý má dlhy, môže exekútor siahnuť aj na moje peniaze? 
  28.02.2013 - Z titulu disponenta na účte nemôže exekúcia postihnúť peniaze majiteľa účtu. Avšak dlhy manžela sú postihnuteľné z titulu bezpodielového spoluvlastníctva manželov. 
 • 26.02.2013 - Čo je technický účet na splácanie a koľko stojí jeho zriadenie? 
  26.02.2013 - Klient sa pri poskytnutí úveru zmluvne zaviaže, z akého účtu bude svoje úverové záväzky splácať. V prípade, že klient nemá záujem využívať v banke, v ktorej má poskytnutý úver, bežný účet alebo balík služieb, tak jeho splátky úveru sú splácané z tzv. technického účtu, ktorý je zriadený vylučne za týmto účelom a za jeho zriadenie banka neúčtue poplatok. Je to účet, na ktorý klient posiela splátky úveru . Klient nemá dispozičné právo k tomuto účtu a nedostáva z neho žiadne výpisy. 
 • 26.02.2013 - Oplatí sa mať účet v dvoch bankách? 
  27.02.2013 - Je na zvážení klienta, či je pre neho výhodné svoje financie spravovať vo viacerých bankách. Banky v súčasnosti odmeňujú svojich klientov za vernosť rôznymi formami vernostných programov. Napr. v UniCredit Bank získavajú klienti s hypoúverom nad 50 000 EUR komplexnú správu svojich financií vo forme balíka služieb Champion úplne zadarmo. Zároveň banky zvýhodňujú svojich klientov, ktorí využívajú pod jednou strechou viacero produktov a služieb rôznymi cenovými alebo úrokovými zvýhodneniami. 
 • 25.02.2013 - Ako mám postupovať ak z bežného účtu, ktorý chcem zrušiť, boli inkasované mesačné splátky hypotéky? 
  26.02.2013 - Zmena účtu, z ktorého klient spláca svoje úverové splátky, predstavuje zmenu zmluvných podmienok k úveru, uzatvára sa dodatok k zmluve o úvere a takáto zmena je spoplatnená v zmysle aktuálneho cenníka. 
 • 22.02.2013 - Keď mám po zrušení účtu na ňom zostatok a chcem, aby mi ho banka poslala na nový účet bude si za to niečo účtovať? 
  25.02.2013 - V prípade, ak klient využije službu Switching code, je táto služba bezplatná. 
 • 21.02.2013 - Ako si čo najlacnejšie zruším účet v banke? 
  22.02.2013 - Ak klient ruší účet, ktorý využíval dlhšie ako 12 mesiacov, za zrušenie účtu ani za zrušenie platobných nástrojov (trvalé príkazy a inkasá, karty, služby elektronického bankovníctva neplatí žiaden poplatok. Ak sa klient rozhodne zrušiť účet do 1 roka od založenia, v zmysle aktuálneho cenníka platí poplatok za zrušenie účtu aj za zrušenie platobných nástrojov ale to len v prípade, ak by sa rozhodol zrušiť trvalé a príkazy na pobočke. Pokiaľ si klient zruší trvalé príkazy a inkasá elektronicky prostredníctvom OnlineBanking, za ich zrušenie neplatí žiaden poplatok. 
 • 20.02.2013 - Ako sa pozostalí dostanú k peniazom na bežnom účte po svojom príbuznom? 
  21.02.2013 - V prípade úmrtia majitelia účtu banka postupuje v zmysle platnej legislatívy. To znamená, že s účtom bude môcť nakladať oprávnený dedič na základe predloženia právoplatného dedičského rozhodnutia po ukončení dedičského konania. 
 • 19.02.2013 - Čo odporúčate robiť so spoločným účtom po rozvode? 
  20.02.2013 - V prípade spoločného účtu sú jeho majitelia oprávnení vykonávať úkony týkajúce sa tohto spoločného účtu samostatne, s výnimkou zmeny, doplnenia alebo ukončenia zmluvy o bežnom účte, udelenia, zmeny a odvolania plnomocenstva a akéhokoľvek iného úkonu, ak banka určí, že tento úkon môžu vykonať iba majitelia účtu spoločne. Je už na rozhodnutí manželov, ako sa rozhodnú naďalej s účtom nakladať. Jedným z riešením je, že sa manželia vysporiadajú a jeden z majiteľov si účet ponechá, prípadne spoločný účet zrušia a otvoria si samostatna dva účty. 
 • 18.02.2013 - Aké sú výhody anevýhody spoločného účtu? 
  19.02.2013 - UniCredit Bank môže zriadiť jeden bežný účet aj pre viacerých plnoletých klientov, pričom majitelia účtu sú oprávnení vykonávať úkony týkajúce sa tohto spoločného účtu samostatne, s výnimkou zmeny, doplnenia alebo ukončenia zmluvy o bežnom účte, udelenia, zmeny a odvolania plnomocenstva a akéhokoľvek iného úkonu, ak banka určí, že tento úkon môžu vykonať iba majitelia účtu spoločne. Banka pritom neskúma vzájomné nároky majiteľov účtu na peňažné prostriedky na účte a nenesie za ne ani žiadnu zodpovednosť. Výhodou spoločného účtu je teda rovnaké postavenie majiteľov účtu. Napríklad v prípade úmrtia niektorého z majiteľov účtu sú ostatní majitelia oprávnení nakladať s peňažnými prostriedkami na účte naďalej. 
 • 14.02.2013 - Ako si prenesiem čo najlacnejšie BÚ do vašej banky? 
  15.02.2013 - Na prenos účtu z jeden banky do druhej sa využíva služba Switching code. Switching code znamená presun bežného účtu z pôvodnej banky do novej vrátane existujúcich trvalých príkazov a súhlasov s inkásom. Táto koncepcia však platí iba pre fyzické osoby – nepodnikateľov a vzťahuje sa nielen na presun osobných bežných účtov, ale i balíkov služieb. UniCredit Bank poskytuje túto službu svojím klientom bezplatne. Jednou z možností je, že klient si otvorí účet v novej banke a predloží jej notársky overenú žiadosť o presun účtu, na základe ktorej nová banka požiada starú banku o presun účtu. Stará banka zašle informáciu o klientovi a bežnom účte do novej banky. Následne nová banka zadá údaje do informačného systému. 
1 2 3 »
Ďalšie témy v poradenstve