Na spoločnom účte sa dá ušetriť

Autor: Andrej Dorič
31.01.2013 (07:00)

Keď chcete šetriť na poplatkoch a nevadí vám spoločná rodinná kasa mali by ste zvážiť založenie spoločného účtu.  

Spoločný účet má viacero výhod. V prvom rade pri ňom platí jednoduchá matematika. Poplatky za jeden účet sú nižšie ako platby za dva účty. Ďalšou výhodou takého účtu je to, že môžete lepšie narábať so spoločnými rodinnými financiami a lepšie skontrolovať, na čo míňate peniaze a kde je možné ušetriť.

Alena Walterová, hovorkyňa VÚB banky pripomína aj ďalšiu výhodu. „Pokiaľ sa partneri dohodnú, že na spoločný účet budú prispievať rovnakou čiastkou, obaja budú mať pocit spravodlivosti,“ vysvetľuje.

Malou útechou vám môže byť aj bezproblémový prístup k spoločným peniazom v prípade úmrtia jedného z majiteľov účtu. "Výhodou spoločného účtu v prípade úmrtia jedného z majiteľov je, že na rozdiel od samostatného účtu, banka spoločný účet nezablokuje pre účely dedičského konania, ale druhý majiteľ s ním môže narábať,” vysvetľuje Walterová.

Nevýhody pri rozvode

Nevýhoda takého účtu môže byť v tom, že ak jeden partner míňa viac peňazí na veci, s ktorými druhý partner nesúhlasí môže to vyvolať rodinné nezhody. „Potrebná je absolútna dôvera medzi partnermi,“ dodáva hovorkyňa VÚB banky.

Nevýhodu spoločného účtu môžete spoznať  aj pri rozvode. V prípade rozvodu o účte rozhoduje majiteľ účtu. Ak sú majitelia obaja manželia mali by sa dohodnúť na jeho zrušení. Ak sa nedohodnú, banke by mala stačiť výpoveď zo zmluvy o vedení účtu na základe predloženia dohody alebo súdneho rozhodnutia o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Keď sa manželia nerozchádzajú v dobrom a naťahujú sa po súdoch aj zrušenie spoločného účtu sa môže preťahovať.


 Neprehliadnite:
 
Rovný a rovnejší

Pri spoločnom účte sa však môžete rozhodnúť či budete mať obaja rovnocenný prístup k účtu alebo bude majiteľ účtu iba jeden z manželov a druhý bude len disponent. Ten môže voľne disponovať s finančnými prostriedkami na účte a robiť zmluvné úkony týkajúce sa účtu len so súhlasom majiteľa účtu. 

Keď budete majitelia obaja pripravte sa nato, že dôležité úkony ako zriadenie a zrušenie účtu či uzatvárania dodatkov k zmluve o bežnom účte musíte podpísať obidvaja. 

Pri druhej možnosti môžete disponentovi obmedziť výšku transakcií. To je vhodné pre veľmi míňajúcej manželke či manželovi alebo pri dieťati. Disponenta môžete aj oprávniť na výbery, preberanie výpisov alebo aj zmeny trvalých príkazov. „Disponent však nemôže meniť údaje v zmluve ani v podpisovom vzore, rovnako ako nemôže ani obmedziť disponovanie s peniazmi na účte či zablokovať účet proti vkladom a výberom,“ dodáva hovorkyňa VÚB banky.

V prípade rozvodu o účte rozhoduje majiteľ účtu. Ak sú majitelia obaja manželia mali by sa dohodnúť na jeho zrušení. Ak sa nedohodnú, banke by mala stačiť výpoveď zo zmluvy o vedení účtu na základe predloženia dohody alebo súdneho rozhodnutia o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov. 

Úspory za aktivitu

Na spoločnom účte nemusíte ušetriť iba na poplatkoch, ale ak ste aktívni používatelia účtov môžete ušetriť ešte viac. Vo VÚB banke dostanete za aktívne využívanie flexiúčtu zvýšenú úroková sadzba 5% na zostatok do 500 eur pri splnení podmienky kreditného obratu 500 eur a vykonaní minimálne 12 transakcií na účte za mesiac. “V prípade účtu pre viacerých majiteľov môžu klienti podmienky splniť jednoduchšie, keďže majú na účte dva prímy a robia viac transakcií,” pripomína Walterová.

OTP Banka síce nemá v ponuke spoločné bežné účty, ale ponúka zľavu pre manželov, ktorí majú vedené dva samostatné účty s balíkmi služieb vo výške 50 % z mesačného na každom účte. „Podmienkou pre poskytnutie manželskej zľavy je predloženie sobášneho listu alebo iného hodnoverného dokladu, z ktorého je zrejmé, že klienti sú manželia,“ informuje Zuzana Krenyitzká, hovorkyňa OTB banky. 

Tatra banka tiež spoločný účet svojim klientom neposkytuje, ale ak si každý z manželov otvorí v banke balík služieb môžu následne požiadať o manželskú zľavu. "Každý z manželov môže ušetriť mesačne 2,50 eur za svoj balík služieb," informuje Marína Smolková, hovorkyňa banky.

Foto: BANKY.sk