Imrich Béreš

predseda predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne
Odpoveď: Áno
Dlhodobo nízke úrokové sadzby určite môžu v konečnom dôsledku prispieť k zvýšeniu inflácie. V súčasnej situácii je však potrebné vnímať túto problematiku v širšom kontexte. Používanie tohto nástroja centrálnej banky je v poslednom období zamerané najmä na oživenie hospodárskeho rastu a na pomoc krajinám podliehajúcim dlhovej kríze. V neposlednom rade nízke úrokové sadzby podporujú aj stabilitu finančného sektora, ktorého funkčnosť je v dôsledku dlhovej krízy v mnohých krajinách oslabená.
Z hľadiska dosahovanej úrovne inflácie má centrálna banka zatiaľ určitý priestor na manévrovanie. Hoci inflácia v eurozóne v posledných mesiacoch mierne rastie, je na nižších úrovniach, ako bola v rokoch 2011-12 a je stále pod cieľovou hraničnou úrovňou 2 %. Okrem toho, centrálna banka v poslednom čase naznačuje ústup od riadenia menovej politiky len na základe vývoja inflácie a pri budúcom rozhodovaní o úrokových sadzbách bude zohľadňovať viaceré ukazovatele.