Aké poplatky vás čakajú pri investovaní cez banku

Autor: Andrej Dorič
28.05.2014 (09:45)

Pri investovaní cez banku sa pripravte na veľa poplatkov, ktorým sa nevyhnete ani keď vaše peniaze nebudú zarábať.  
 
Banky na Slovensku si účtujú za pomoc pri investovaní viacero druhov poplatkov ako sú vstupné a výstupné poplatky pri investícii do podielových fondov, transakčné poplatky pri nákupe a predaji cenných papierov či poplatky za správu a evidenciu cenných papierov. Výška poplatkov závisí od druhu cenného papiera a od objemu transakcie a pohybuje sa v niekoľkých percentách pričom majú aj minimálne a maximálne stropy.

Pri klasických podielových fondoch sa vstupné poplatky pohybujú na úrovni 3% až 5% podľa typu fondu", informuje Michal Lovás, manažér z CPM Associates.

Pri investovaní si banka účtuje aj poplatok za vedenie majetkového účtu, v prípade keď vložíte peniaze do cenných papierov ako sú akcie, dlhopisy či investičné certifikáty.

Pokiaľ klient len investuje do podielových fondov distribuovaných našou bankou, vedenie majetkového účtu je bez poplatku,” vysvetľuje Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank.

Výška poplatku za vedenie majetkového účtu závisí od krajiny úschovy cenných papierov. V UniCredit Bank sa pohybuje sa od 0,20% do 0,60% ročne, minimálne 2 eurá mesačne a maximálne 30 eur mesačne.

Tohto poplatku sa nezbavíte ani v prípade, keď vaša investícia prerobí, lebo je spojený s poskytovaním servisu, ktorý banka vykonáva bez ohľadu na to či ste ziskoví alebo nie.

Neprehliadnite

 Poplatky pri nákupe akcií a dlhopisov

Na nákup, alebo predaj akcií a dlhopisov v J&T Banke zaplatíte poplatok v závislosti od zrealizovaného objemu. Za nákup akcií zaplatíte 0,4 % z objemu realizovanej transakcie, minimálne 10 eur. Za nákup dlhopisov, si táto privátna banka účtuje 0,15 % z objemu, minimálne 40 eur.

Pri spoplatňovaní pritom zohľadňujeme aj trh, na ktorom sa cenný papier obchoduje. Pokiaľ ide o Európu, Áziu či USA, vzťahuje sa na všetky finančné nástroje poplatok 0,45 % z objemu, minimálne 40 eur. Pri ostatných krajinách je poplatok o niečo vyšší, a to 1 % z objemu realizovanej transakcie, minimálne eur,” vysvetľuje Katarína Sásiková, riaditeľka privátneho bankovníctva J&T banky v našej poradni.

Poplatky pri investovaní 1000 eur v UniCredit Bank


1.podielový fond
  • vstupný poplatok od 0,00% - 3,75% z objemu investície v závislosti od výšky investície a typu podielového fondu
  • poplatok za správu fondu vo výške od 0,30% do 2,00% ročne v závislosti od typu fondu.
  • pri niektorých fondoch sa môže uplatniť ešte tzv. výkonnostný poplatok, ale len v prípade že fond dosiahol vyššiu výkonnosť ako stanovený cieľ 
  • výstupné poplatky sa neuplatňujú

2. nákup akcií a dlhopisov 
  • dlhopisy: 0,3% – 0,5% z objemu obchodu, min. 35 eur
  • akcie: 1% z objemu obchodu min. 35 eur nielen pri nákupe, ale aj pri predaji, 
  • poplatok za vedenie majetkového účtu vo výške 0,20% až 0,60% p.a., min. 2 eura mesačne a max. 30 eur mesačne.
  • pri akciách a dlhopisoch sa neuplatňuje poplatok za správu


Výnos nižší ako poplatky

Pri investovaní navyše musíte rátať, že výnos z investície môže byť po odrátaní poplatkov niekedy aj nižší ako samotné poplatky.

Niekedy dosiahne lepší výsledok ten, kto zrealizuje menej obchodov, ako ten, kto príliš aktívne obchoduje napriek tomu, že jeho zisk je na prvý pohľad vyšší. Reálny je totiž až zisk po odpočítaní všetkých nákladov vrátane poplatkov,” vysvetľuje Ďuďáková.

Keďže poplatky sú závislé od objemu a počtu obchodov nedá sa jednoznačne povedať, ktoré poplatky sú najnižšie.

Hoci na prvý pohľad sa môže zdať priame investovanie do cenných papierov lacnejšie, pre drobného investora to nemusí tak byť a naopak mu vyjde ako lacnejšia alternatíva investovanie do podielového fondu,“ dodáva Ďuďáková.

Foto: Ivan Sedlák