Ako si zrušiť účet v banke

Autor: redakcia
09.02.2023 (12:30)

Banky za zrušenie účtu nepýtajú žiaden poplatok. Pozrite si návod ako treba postupovať.

Online zriadenie účtu je už bežná vec. Ak však chcete účet zrušiť, online to nepôjde. Dokonca ani v internetových bankách.

Mnohí ľudia dnes spravujú svoje financie výlučne online, či cez internetbanking, alebo mobilnú aplikáciu banky. Ak sa však rozhodnete účet v banke zrušiť, online to nepôjde. Bankový účet určite nezrušíte spôsobom, že si odinštalujete apku z mobilu.

„Požiadať o zrušenie účtu je možné osobne na pobočke banky, alebo poveriť inú osobou na základe plnomocenstva, alebo aj písomne ak klient sa nevie dostaviť na pobočku banky,” vysvetľuje Dominik Miša, hovorca VÚB banky. Rovnaké pravidlá platia aj v ostatných bankách. Marta Cesnaková, hovorkyňa Slovenskej sporiteľne pripomína, že na žiadosti zasielanej poštou aj na splnomocnení je potrebné mať podpis úradne overený notárom resp. na matrike.

Za zrušenie účtu banky neúčtujú žiaden poplatok.

Takto postupujte ak žijete v zahraničí a chcete zrušiť účet na Slovensku

Ak o zrušeniu účtu žiada klient zo zahraničia, je potrebné aby predkladané dokumenty vystavené v zahraničí boli superlegalizované alebo opatrené doložkou Apostille v zmysle Haagskeho dohovoru a dokumenty v cudzom jazyku je potrebné predložiť úradne preložené do slovenčiny.

Ako dlho trvá zrušenie účtu

To, ako rýchlo banka účet zruší, závisí od niekoľkých faktorov. “Ak klient nemá k účtu vydanú debetnú platobnú kartu, alebo iný produkt/službu, ktorá sa musí najprv vysporiadať, tak účet sa zruší aj daný deň, keď klient požiada o zrušenie. V prípade ak účtu je vydaná debetná platobná karta, v takom prípade je zrušenie účtu najmenej o 14 dní odo dňa zrušenia debetnej platobnej karty,” vysvetľuje D. Miša hovorca VÚB. Nezabudnite, že keď požiadate o zrušenie účtu, tak v ten deň vám banka zablokuje debetnú kartu a od toho momentu, ju už nemôžete používať.

V Slovenskej sporiteľni zrušia účet v deň podania žiadosti, ak k účtu nie je vydaná platobná karta, a ak zrušeniu nebránia žiadne okolnosti, napríklad na účet je naviazané splácanie úveru, alebo na účte je zriadená blokácia. Ak je k účtu vydaná elektronická platobná karta, zrušenie bude trvať min. 8 dní, ak je k účtu vydaná embosovaná debetná karta, treba počítať s lehotou min. 30 dní.
Vo Fio banke je výpovedná lehota pre zrušenie účtu 30 dní.
Po zaúčtovaní všetkých transakcií vám banka účet zruší a zostatok vám pošle na váš nový účet.

Kedy banka odmietne účet zrušiť

Pri zrušení účtu si dávajte pozor na svoje záväzky voči banke. Ak ste v mínuse na povolenom prečerpaní, alebo nemáte zúčtované všetky transakcie debetnou platobnou kartou, zrušenie resp.presun účtu vám banka nedovolí. Účet banka nezruší ani v prípade, ak z neho splácate úver. Ďalšie dôvody, kedy banka účet nezruší, môžu byť napr. rozhodnutie súdu, príkaz na zaistenie účtu a pod.

Nezabudnite na starom účte ponechať dosť financií nato, aby prebehli posledné prevodné príkazy, zúčtovali sa všetky platby kartou a poplatky. Zostatok vám pošle banka na váš nový účet.
 
Forma zrušenia
 • Osobne
 • Poštou (úradne overený podpis)
 • Splnomocnením tretej osoby (úradne overený podpis)
Trvanie
 • Ihneď ak nemáte k účtu platobnú kartu, ani žiadne podlžnosti voči banke
 • Do 30 dní (zvyčajne) ak máte k účtu platobnú kartu
Dôvody, kedy banka účet nezruší
 • Ste v mínuse
 • Z účtu splácate úver
 • Rozhodnutie súdu
 • Zaistenie účtu
 • Blokácia účtu

Nechať účet spať sa neoplatí

Ak by ste sa chceli zbaviť účtu tak, že na ňom nenecháte nijaké peniaze, nepochodíte. Banky vám poplatky za jeho vedenie budú účtovať aj naďalej a dostanete sa do nepovoleného mínusu. Navyše banky môžu od vás dlhy vymáhať aj na súde. „Mŕtvy“ či spiaci účet banka zruší až po pol roku a dovtedy vám môžu na zanedbanom účte narásť úroky z omeškania aj penále.

Napokon zrušenie účtu  nezabudnite nahlásiť vašim platobným partnerom a do práce. Môže sa totiž stať, že vám prídu peniaze na už neexistujúci starý účet. Zasielateľ ani vy o ne neprídete, ale stratíte čas. Keď sú peniaze poslané na uzatvorený účet, vrátia sa odosielateľovi do dvoch dní. Preto banky odporúčajú ponechať si starý účet ešte po dobu, kým všetky platby nabehnú na novom účte.

Prevodné príkazy vám presunie nová banka

Ak si chcete starý účet preniesť do inej banky, stačí, keď v novej banke vyplníte žiadosť o presun účtu. Budete k tomu potrebovať občiansky preukaz a číslo účtu v starej banke.
Nová banka za vás:
 • doručí žiadosť do vašej starej banky
 • s účtom prenesie všetky vaše trvalé príkazy a inkasá
 • zabezpečí informovanie všetkých, ktorí z vášho účtu inkasujú platby (napr. elektrárne, plynárne, mobilní operátori)
 • prevedie zostatok zo starej banky na nový účet
Foto: Mathew Henry, burst.shopify.com