Finančná poradňa

10.10.2018 (09:15)

OTÁZKA: Môže klient kvôli nesplatenému spotrebiteľskému úveru v hodnote pár tisíc eur prísť o dom?
Odpovedá Tereza Tomková, riaditeľka správy pohľadávok mBank:
Každej banke záleží na tom, aby bolí úvery riadne splácané, v opačnom prípade sa dlh môže navýšiť o ďalšie náklady spojené s vymáhaním, ako sú úroky z omeškania, súdne poplatky a prípadne aj náklady na exekúciu. Meškať so splátkou sa aj tak veľmi neoplatí, pretože okrem záznamu v úverovom registri to stojí aj peniaze a dlh tak môže reálne niekoľkonásobne narastá. Ak nie je úver nehnuteľnosti zaistený, nie je možné len na základe tohto nesplateného úveru vymáhať jej predaj. K predaju nehnuteľnosti pri nezabezpečenom úvere dochádza až na popud exekútora či súdu. V mBank vždy odporúčame komunikovať, pretože v niektorých prípadoch je možné sa dohodnutú napríklad na splátkovom kalendári ešte pred tým, než dôjde ku krajnému riešeniu.
 

 
Zdroj: mBank, Foto: redakcia