Ako si prvýkrát uplatniť daňový bonus pre mladých k hypotéke v roku 2019

Autor: Viera Schleifová
31.01.2019 (09:50)

Blíži sa termín podávania daňových priznaní, preto vám prinášame informácie o tom, na čo nemáte zabudnúť, ak si chcete uplatniť daňový bonus. Zároveň vám vysvetlíme, kedy nárok na bonus nemáte.
 

Kedy máte nárok na daňový bonus k hypotéke?

Nárok na uplatnenie daňového bonusu vám vznikol, ak ste po 1.1.2018 čerpali hypotéku na výstavbu rodinného domu, na kúpu nehnuteľnosti alebo hypotéku na rekonštrukciu a ak ste v tom čase mali menej ako 35 rokov. Zároveň váš hrubý príjem za rok 2017 nesmel byť vyšší ako 1,3-násobok priemerného príjmu v národnom hospodárstve SR, čiže 1.240,20 Eur, pri spoludlžníkoch je maximálny limit na uplatnenie daňového bonusu dvojnásobok spomínanej sumy.

Akú výšku daňového bonusu k hypotéke si môžete uplatniť?

Daňový bonus si môžete uplatniť maximálne do 50% zaplatených úrokov, zároveň do sumy 400 Eur a do výšky úveru 50.000 Eur alebo jej časti. Čiže ak ste čerpali v roku 2018 hypotéku vo výške 45.000 Eur, môžete si uplatniť polovicu všetkých zaplatených úrokov, pri hypotéke vo výške 80.000 Eur si môžete odpočítať polovicu zaplatených úrokov na čiastku 50.000 Eur. Aby ste presne vedeli, akú čiastku si môžete z vašej daňovej povinnosti odpočítať, k tomu vám poslúži potvrdenie z vašej banky.

Neprehliadnite

Kedy nemáte nárok na uplatnenie daňového bonusu k hypotéke?

Nárok na daňový bonus si nemôžete uplatniť k bezúčelovej alebo refinančnej hypotéke, tiež vtedy, ak máte ďalšiu hypotéku s nárokom na ŠPM, ktorý ste začali dostávať ešte pred 31.12.2017. Daňový bonus si nemôžete uplatniť ani vtedy, ak si ho uplatňuje váš spoludlžník, čiže manžel/ka alebo druh/družka na úver poskytnutý po novom roku 2018. Zároveň ak máte dva a viac úverov, ktoré inak spĺňajú podmienku uplatnenia daňového bonusu (účel, vek i príjem), môžete si ho uplatniť len na jeden z nich.

Čo treba urobiť, aby ste si mohli daňový bonus uplatniť?

Aj napriek tomu, že každá banka má trochu odlišný spôsob doručenia Potvrdenia k daňovému bonusu na zaplatené úroky svojim klientom, je povinná toto potvrdenie bezplatne vystaviť či už na požiadanie alebo automaticky. V praxi to bude vyzerať tak, že v niektorých bankách budete musieť o vystavenie tohto potvrdenia požiadať, niektoré vám ich pošlú automaticky poštou alebo vygenerujú ako dokument a nájdete si ho v internetbankingu.

Odporucame Doručené alebo z internetbankingu vytlačené Potvrdenie predložíte u svojho zamestnávateľa v požadovanom termíne (čo by malo byť do 15.februára) ako prílohu k Žiadosti o ročné zúčtovanie preddavkov na daň alebo ho priložíte ako prílohu k Daňovému priznaniu, ak si ho podávate sami ako zamestnanci resp. ak podávate daňové priznanie ako podnikateľský subjekt.
 
Zdroj: www.hypoconsulting.sk, Foto: redakcia