Čo treba nahlásiť banke ak sa vydáte alebo presťahujete?

Autor: redakcia
27.05.2019 (11:10)

Aj keď adresu, meno či telefónne číslo nemeníme v živote často, je dobré vedieť, ako a prečo je dôležité, aby ste tieto zmeny nahlásili v banke. Čo s kartou keď zmením meno? Treba si vybaviť novú?


Keď zmeníte pri vydaji svoje priezvisko, alebo sa presťahujete a zmeníte adresu trvalého bydliska, máte povinnosť do 15 pracovných dní nahlásiť túto zmenu na polícii a požiadať o vydanie nového občianskeho preukazu. Až keď máte nový občiansky preukaz, túto zmenu treba nahlásiť aj banke.

Zmenu osobných údajov môžete nahlásiť v banke osobne na ktorejkoľvek pobočke. Samozrejme musíte mať so sebou nový občiansky preukaz. V niektorých bankách, môžete o zmenu údajov požiadať cez mobilnú aplikáciu. Umožňuje to napríklad apka ČSOB banky, cez ktorú klient môže odfotiť občiansky preukaz z oboch strán. Zmena údajov sa pritom automaticky premietne do všetkých produktov, ktoré má klient zriadené do 2 pracovných dní.

V Poštovej banke zmenu trvalého bydliska treba nahlásiť osobne. Cez internet banking sa dá zmeniť len korešpondenčná adresa.

V Slovenskej sporiteľni klient môže nahlásiť zmenu osobných údajov v pobočke. Cez internetbanking je možné vykonať len zmenu kontaktných údajov (korešpondenčná adresa, telefón, e-mail)

V Tatra banke klient môže nahlásiť zmenu osobných údajov v pobočke. Cez internet banking to možné nie je.

Vo VÚB banke zmenu osobných údajov je taktiež potrebné nahlásiť na pobočke osobne. Cez internet banking alebo mobil banking to zatiaľ možné nie je.

V mBank klient môže nahlásiť zmenu osobných údajov len na kontaktom mieste/pobočke. Ako je to v čisto internetovej banke, ktorá nemá pobočky? „V prípade, že má klient nový občiansky preukaz, je potrebné, aby nás o tejto zmene informoval. Nový občiansky preukaz odfotený z oboch strán nám može zaslať e-mailom na hello@365.bank a my tieto zmeny zaevidujeme. Telefónne číslo, alebo e-mailovú adresu si vie klient zmeniť aj sám, a to priamo v aplikácii. V 365.bank sú všetky procesy súvisiace so zmenou údajov nastavené tak, aby ich klient vybavil jednoducho, rýchlo a bez čakania,“ vysvetľuje Linda Gáliková, hovorkyňa 365.bank.

Aj v ostatných bankách kontaktné údaje (telefónne číslo a e-mailovú adresu) si spravidla dokážete zmeniť v internetbankingu alebo priamo v mobilnej aplikácii.

Čo s platobnou kartou, keď zmením meno? Nechať si ju, či vymeniť za novú?

Je to na rozhodnutí držiteľa karty, či pri nahlásení zmeny mena požiada aj o prevydanie karty. Ak nie, môže používať kartu so starým menom až do skončenia jej platnosti. Obnovenú kartu mu banka vyrobí už s novým menom, vysvetľuje Dominik Miša, PR manažér VÚB. Bankári odporúčajú, aby si pri zmene mena dal klient kartu prevydať. Obchodníci sú totiž pri platbe kartou oprávnení skontrolovať meno uvedené na platobnej karte voči občianskemu preukazu (aby si overili, že osoba, ktorá chce kartou zaplatiť, je oprávneným držiteľom karty). Toto sa väčšinou deje len pri vysokých sumách platby alebo napríklad pri platbe kartou v hoteli za ubytovanie. Pri použití karty v bankomate sa meno na karte nekontroluje. K problému by mohlo dôjsť napríklad pri zadržaní karty v bankomate – ak je na zadržanej karte staré meno, ktoré je iné ako ma klient v OP, tak mu cudzia banka kartu nevydá.

Prečo je dôležité, aby banka poznala vaše telefónne číslo?

Telefonický kontakt je najrýchlejší spôsob, ako sa s vami môže banka spojiť v neštandardných situáciach. Napríklad keď zaznamená platbu vašou kartou v zahraničí, môže si overiť, či ste to naozaj vy, kto kartu použil. Aj takýmto spôsobom chráni vaše peniaze pred zneužitím. „Telefónne číslo a e-mailová adresa sú kanály na komunikáciu s klientom, prostredníctvom ktorých ho banka informuje o všetkých veciach, ktoré by nemal prehliadnuť. Sú to napr. dôležité upozornenia, úpravy obchodných podmienok a podobne,“ dodáva Linda Gáliková.
 
Foto: Brodie Vissers, Burst.shopify.com