Detský účet založí aj jeden rodič, ale nie vždy a všade

Autor: redakcia
18.06.2020 (10:00)

Kým obyčajný účet si už dokážete zriadiť online, kvôli detskému účtu musíte ísť do banky. Nie vždy je to jednoduché, akoby sa to mohlo zdať...hlavne pri rozvedených rodičoch.

Na redakciu Banky.sk sa obrátila naša čiateľka s tým, že v seneckej pobočke UniCredit Bank jej odmietli zriadiť účet pre syna. Trvali totiž na prítomnosti oboch zákonných zástupcov. Tento postup sa jej zdal neštandardný, preto sme zisťovali, aké platia pravidlá pri zriaďovaní detských účtov.

Čitateľka ešte upresňuje, že žije v riadnej domácnosti so svojim manželom, nie sú rozvedení, ani dieťa nebolo zverejné do opatery jednému z nich.

Všetky oslovené banky nám potvrdili, že na otvorenie účtu stačí jeden rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa. Potrebuje k tomu len svoj občiansky preukaz a rodný list dieťaťa (originál, alebo úradne overenú kópiu). Ak máte tieto doklady, detský účet vám zriadia na počkanie.

Dokonca aj UniCredit Bank podľa jej hovorkyne Zuzany Ďuďákovej povoľuje založenie účtu len jednému z rodičov. Prax bola však iná, zrejme išlo v pobočke UniCredit Banky o neznalosť pravidiel. Naša čitateľka si napokon vybrala pre svoje dieťa inú banku.

Viac dokladov pri rozvode

Problémy môžu nastať, keď sa rodičia dieťaťa rozvedú a ono je zverené do opatery iba jednému z nich alebo ho majú v striedavej starostlivosti. Banka síce rodinné pomery klientov neskúma, ale v prípade, že je zákonným zástupcom teda jedným z rodičov o rozvode informovaná, zohľadňuje to. „V takýchto prípadoch sa banke predkladá aj právoplatné súdne rozhodnutie, z ktorého je zrejmá oprávnenosť rodiča spravovať majetok maloletého dieťaťa v prospech len jedného z rodičov,“ vysvetľuje Dominik Miša, hovorca VÚB.

Pre banky nie je problém ani to, keď sa manželia rozvedú, dieťa je zverené matke, ktorá sa znovu vydá a zmení si priezvisko. Umožnia jej založiť dieťaťu účet za rovnakých podmienok, ak je zákonnou zástupkyňou dieťaťa. „Zákonný zástupca pri otvorení účtu predkladá rodný list dieťaťa kde sú uvedené mená rodičov a aj rodné priezvisko matky a zároveň predkladá občiansky preukaz, kde je taktiež uvedené aj rodné priezvisko matky,“ vysvetľuje D. Miša.

Viac dokladov bude potrebovať pri zakladaní účtu aj nevlastný otec. „Bude potrebovať okrem rodného listu dieťaťa a občianskeho preukazu doložiť aj rozhodnutie súdu, že je zákonným zástupcom dieťaťa,“ informuje Roman Kopecký, šéf depozitných produktov mBank.

Druhá možnosť je, že predloží v banke splnomocnenie od matky dieťaťa.

Platby kartou áno, meniť účet nie

S účtom a kartou si však dieťa nemôže robiť čo chce. Kontrolu nad ním má rodič. Rodič stanovuje dieťaťu oprávnenia na vykonávanie transakcií, ale aj limity k platobnej karte na platenie v obchodoch či cez internet. „Dieťa nemôže uzatvárať dodatky k zmluvám, zrušiť a meniť účet,“ dodáva Lucia Liptáková, PR manažérka VÚB.

Za detské účty banky zvyčajne nepýtajú mesačný poplatok (až na pár výnimiek). Prehľad všetkých detských účtov si pozrite tu.
 
Foto: Sarah Pflug, Burst.shopify.com