Ako ovplyvní vašu hypotéku zmena zamestnania? Užitočné rady z praxe.

Autor: redakčne upravené
25.09.2020 (15:00)

Jedným z dôležitých faktorov úspešného schválenia hypotéky je správne načasovanie podania žiadosti do banky. Ak chcete kúpiť nehnuteľnosť, je veľmi dôležité, aby ste vedeli dokladovať príjem. Opatrní buďte pri rezervačnej zálohe za nový byt, aby ste z dôvodu zmeny zamestnania mohli dodržať termín rezervácie a neprišli tak o peniaze.

Skúšobná doba v novom zamestnaní a žiadosť o hypotéku

Ak ste nastúpili do nového zamestnania, musíte počkať aspoň 3 mesiace, aby ste mohli požiadať o hypotéku. Musí vám totiž skončiť skúšobná doba. Niektorí klienti v pracovnej zmluve nemajú skúšobnú dobu a ich pracovný pomer je od začiatku dohodnutý na dobu neurčitú. Bankám to ale nestačí, pretože skúšobná doba vyplýva zo zákonníka práce. Čo sa týka posudzovania doby poberania príjmu, na trhu je banka, ktorej postačuje priemer za 3 mesiace, ale štandardom vo väčšine bánk je vypočítaný priemer za 6 mesiacov. Čiže aj keď pracujete v novom zamestnaní menej ako 6 mesiacov a minimálne 3 mesiace, súčet príjmov vám vydelia 6 mesiacmi.

Výpovedná doba v zamestnaní a hypotéka

Ak plánujete žiadať o hypotéku alebo o iný úver, nemôžete byť vo výpovednej dobe. To, že tomu tak je, prehlasujete aj v žiadosti o úver. Banka vám počas výpovednej doby v zamestnaní úver neschváli, lebo nemá garanciu vašich príjmov na splácanie úveru.

Plynulý prechod z jedného zamestnania do druhého

Často sa stáva, že klienti ukončia pracovný pomer a hneď na druhý deň nastúpia do novej práce. V bankách tomuto stavu hovoria plynulý prechod z pôvodného do nového zamestnania a v tomto prípade vám niektoré banky vedia vypočítať priemerný čistý príjem za 6 mesiacov, pričom je možné akceptovať a zahrnúť do priemeru aj príjmy z predchádzajúceho zamestnania. Nový pracovný pomer ale musí trvať minimálne 3 mesiace, čiže tiež musíte byť už po skúšobnej dobe.

Hypotéka a pracovný pomer na dobu určitú

Niektorí zamestnávatelia prijímajú nových pracovníkov na dobu určitú. Väčšinou tak robia na prvý rok a potom im zmluvy predlžujú na dobu neurčitú. Pracovný pomer na dobu určitú je možné dojednať aj opakovane, ale zákonník práce určuje, koľkokrát maximálne je to možné. Pri schvaľovaní úveru v banke rozhoduje aj oblasť, v ktorej žiadateľ pracuje. Banky akceptujú u žiadateľov pracovný pomer aj na dobu určitú, ale nesmie skončiť skôr ako 3 mesiace pred podaním žiadosti. Ak klient žiada o úver neskôr, niektoré banky môžu požadovať garanciu a potvrdenie od zamestnávateľa o tom, že zamestnancovi bude pracovný pomer predĺžený.

Žiadosť o úver a sezónne zamestnanie

Klienti, ktorí vykonávajú svoje zamestnanie ako sezónni pracovníci, majú pri získaní hypotéky problém. Banky tento typ príjmu neakceptujú, pretože nemajú u žiadateľa istotu, že bude schopný počas obdobia výpadku príjmu svoje záväzky splácať.

Podnikanie: zmeny s ním súvisiace a ich vplyv na schválenie hypotéky

K rôznym zmenám často dochádza aj u podnikateľov. Niektoré banky živnostníkom poskytnú hypotéku alebo iný úver len v prípade, ak podniká aspoň 2 roky, iným bude postačovať doba podnikania aspoň 6 mesiacov v predchádzajúcom zdaňovacom období. Aktuálne zmeny v predmete podnikania ale pre banky nie sú akceptovateľné. Banky živnostníkov posudzujú inak ako zamestnaných klientov, preto preverujú rôzne registre vrátane obchodného alebo živnostenského registra.

Reálny prípad klienta

Máte vôbec možnosť získať hypotéku, ak plánujete zmenu zamestnania? Určite áno. Niektoré banky vám totiž môžu schváliť hypotéku bez nehnuteľnosti, a to ešte počas trvania pôvodného zamestnania. Vysvetlíme vám to na prípade reálneho klienta, ktorý sa obrátil na Hypo Consulting. Klient, slobodný mladý muž, mal vo výhľade nové pracovné miesto v IT sektore a zároveň si chcel kúpiť nový byt.

…riešenie hypotékou na nešpecifikovanú nehnuteľnosť

Klientovi poradili a pomohli podať žiadosť o hypotéku na nešpecifikovanú nehnuteľnosť. Po podpise schválenej úverovej zmluvy mal 6 mesiacov na to, aby si našiel vhodnú nehnuteľnosť a doložil banke kúpnu zmluvu a znalecký posudok. Keďže klient mal dostatok vlastných zdrojov, nepotreboval k hypotéke žiadny ďalší úver na dofinancovanie. Banka mu hypotéku schválila s veľmi dobrými podmienkami a úverovú zmluvu hneď po schválení podpísal.

Medzitým dal v pôvodnom zamestnaní výpoveď a po skončení pracovného pomeru nastúpil do novej práce. S vedomím, že má schválenú hypotéku, stále hľadal vhodný byt. Podarilo sa mu ho nájsť po dvoch mesiacoch odkedy nastúpil do nového zamestnania. A keďže mal už schválený úver, nemusel čakať na koniec skúšobnej doby. Doložil znalecký posudok na kupovaný byt a kúpnu zmluvu, hypotéka mu bola doschválená a o niekoľko týždňov sa mohol sťahovať.

Zhrnutie

Hypotekárni špecialisti poznajú limity a podmienky jednotlivých bánk. Vedia vám pomôcť a poradiť aj v prípadoch, ak meníte zamestnanie. Okrem vyriešenia hypotéky dohliadnu aj na to, aby ste v prípade zmeny zamestnania neprišli o rezervačnú zálohu alebo iný druh finančného plnenia.
 
Zdroj: hypoconsulting.sk, Foto: redakcia