Najčastejšie problémy pri vybavovaní hypotéky

Autor: redakčne upravené
26.10.2020 (09:45)

Keď banke dodáte správne dokumenty, máte dostatočný príjem, akceptovateľné výdaje a vhodnú nehnuteľnosť, ktorú budete zakladať, banka vám hypotéku schváli. No, nejde vždy všetko hladko. Toto sú najčastejšie situácie, ktoré vám môžu hypotéku skomplikovať.

Nedostatočný príjem

Aj keď si myslíte, že máte dostatočný príjem vzhľadom k záväzkom, nemusí to vždy byť tak. Záväzky totiž nie sú len úvery, ale aj kreditné karty, povolené prečerpania na účte, nákup na splátky, dokonca aj splácanie drahšieho mobilu cez vášho operátora. Navyše netreba zabúdať na to, že suma všetkých vašich úverov môže byť len do výšky najviac 8-násobku vášho čistého ročného príjmu.

Problémový zamestnávateľ

Aj keď máte stabilnú prácu v jednej a tej istej firme už niekoľko rokov a výplatu dostávate načas, môže sa stať, že váš zamestnávateľ má problémy a vy o tom ani neviete. Napríklad za vás neodvádza odvody do Sociálnej alebo zdravotnej poisťovne, prípadne neplatí dane daňovému úradu. Schvaľovatelia v bankách preverujú okrem vás aj kvalitu vášho zamestnávateľa. Aby ste dostali hypotéku, je dôležité, aby ste mali pravidelný príjem od spoľahlivého zamestnávateľa.

Omeškané alebo zabudnuté splátky úverov

Častým problémom bývajú zabudnuté splátky kreditných kariet. Aj keď kreditkou zaplatíte len malú sumu, treba ju banke vrátiť. Ak tak nespravíte, ocitnete sa na zozname dlžníkov. Ak banka postúpi váš dlh vymáhačskej spoločnosti, do úverového registra získate záznam s názvom „Zosplatnený úver“.

Nevyhovujúca nehnuteľnosť

Ďalším častým problémom je to, že nehnuteľnosť, ktorú chcete založiť v prospech banky, nie je pre banku vhodná. Napríklad dom nemá vysporiadanú prístupovú cestu alebo pozemky, prípadne skutočná hodnota bytu, ktorý kupujete, je podľa znalca v banke nižšia, ako na znaleckom posudku. V takomto prípade vám banka nebude vedieť schváliť hypotéku vo výške, akú ste žiadali. Tiež sa môže stať, hlavne pri rodinných domoch, že na liste vlastníctva nie sú zapísané všetky stavby alebo skutočný stav je iný ako na LV, pretože došlo k zmene stavby.

Úmrtie predávajúceho

Či veríte alebo nie, aj takéto prípady sa stávajú. Predávajúci je na sklonku života a má v pláne predať svoju nehnuteľnosť. Kým ale k predaju dôjde, už nestihne tento predaj dokončiť. V tomto prípade musíte počkať, kým prebehne dedičské konanie, ktoré sa môže ťahať aj niekoľko mesiacov.

Zastavenie alebo prerušenie konania na katastri

Kataster môže prerušiť konanie napríklad v prípade, ak mu predložíte chybné záložné zmluvy. Chybu môže v zmluvách urobiť pracovníčka banky, ak zadá nesprávne údaje o nehnuteľnosti. Alebo kataster nájde iné nedostatky pri zápise záložného práva alebo pri prepise vlastníctva nehnuteľnosti, ktorú kupujete. V tomto prípade je potrebné reagovať na výzvy zo strany katastra a banky a byť súčinný, aby ste neplytvali časom.

Nedostatočne vypracovaný znalecký posudok

Keď si budete hľadať znalca, dajte si vždy poradiť. Lebo aj kvalita znalcov sa líši a sú banky, ktoré niektorých znalcov dokonca ani neakceptujú. Je pravda, že v poslednom období sa zoznam znalcov pretriedil, dokonca aj oni sami vedia, ktoré banky ich posudky nechcú akceptovať.

Zamietnutie žiadosti o hypotéku

V tomto prípade je dobré mať v zálohe ďalšie banky, ktoré sú možno v niektorých ohľadoch tolerantnejšie a majú inak nastavené riziká a podmienky schvaľovania úverov.

Okrem týchto situácií existuje ešte veľa ďalších, na ktoré môžete naraziť. Väčšina z nich je riešiteľná. Preto sa nemusíte hneď zľaknúť a vzdať sa svojich plánov. Ideálne je sa týmto situáciám vyhnúť. Keď sa vám nepodarí získať hypotéku hneď, vždy máte možnosť zariadiť sa tak, aby ste riziká neschválenia eliminovali na minimum a v budúcnosti vám hypotéku banka schváli.
 
Zdroj: hypoconsulting.sk, Foto: Brodie Vissers, Burst.shopify.com