Môžem dostať hypotéku po osobnom bankrote?

Autor: redakčne upravené
26.03.2021 (10:45)

Osoby, ktoré prešli osobným bankrotom a majú tento údaj aj v úverovom registri, sa k hypotéke nedostanú . Ako je to pri exekúciach?

Osobný bankrot je zákonom stanovený proces, ktorým sa môže fyzická osoba podnikateľ, ale i nepodnikateľ oddlžiť od svojich dlhov. Základnou podmienkou, kedy môže osoba o osobný bankrot požiadať, je jeho platobná neschopnosť, čiže stav, kedy táto osoba nie je schopná zaplatiť 180 dní po dátume splatnosti aspoň jeden dlh. Ďalšími podmienkami sú poctivý zámer, ak voči dlžníkovi je vedená aspoň jedna exekúcia alebo podobné vykonávacie konanie a centrum jeho záujmov je na Slovensku. Existujú dva spôsoby oddlženia: konkurzom alebo splátkovým kalendárom.

Typy dlhov, ktoré nie je možné oddlžiť

Oddlžením, čiže „osobným bankrotom“ sa osoba zbavuje svojich dlhov. Jedná sa najmä o spotrebné úvery, dlhy voči daňovému úradu, Sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni, leasing, nákup na splátky a pod. Existujú ale aj druhy dlhov, ktoré nie je možné oddlžiť. Patria k nim dlžné výživné, úvery zabezpečené nehnuteľnosťou (hypotéka), dlh vzniknutý nevyplatením mzdy, peňažný trest v rámci trestného konania, dlh spôsobený následkom škody na zdraví a iné.

Následky osobného bankrotu

Ak chce človek požiadať o osobný bankrot, musí sa obrátiť na Centrum právnej pomoci. Toto Centrum bolo zriadené na účely bezplatnej pomoci osobám v materiálnej núdzi Ministerstvom spravodlivosti SR . Aj napriek tomu, že fyzickej osobe po osobnom bankrote formou konkurzu dlhy zaniknú, neznamená to, že sa o nich nikto nedozvie. Všetci, ktorí prešli oddlžením konkurzom, sú registrovaní v Registri úpadcov, nakoľko konkurzom dlhy osoby ihneď zanikajú. Trochu inak prebieha oddlženie splátkovým kalendárom, kedy je nutné časť dlhov ešte aj po bankrote splatiť.

Oddlženie a možnosť získať novú hypotéku

Aj napriek tomu, že osoba môže uskutočniť osobný bankrot už od marca 2017, prax ukázala, že v úverovom registri je táto informácia uvedená až u tých, ktorí boli oddlžení cca od leta 2019. Do tejto doby tento údaj v úverovom registri občania nemali. Keďže osoby, ktoré prešli oddlžením od polovice roka 2019 majú tento údaj aj v úverovom registri, je pre nich získať úver vrátane hypotéky, takmer nemožné. Aj napriek tomu, že banky pristupujú pri schvaľovaní hypoték k jednotlivým žiadostiam individuálne, v drvivej väčšine takýmto klientom žiadosť o úver zamietnu. Otázkou je, po akom čase môžu o hypotéku požiadať. Žiaľ, na túto otázku odpoveď nepoznáme. Možnosť oddlženia funguje u nás ešte príliš krátko na to, aby banky túto skupinu klientov vedeli z hľadiska rizikovosti odhadnúť.

Môžem dostať hypotéku, ak mám exekúciu?

Niektorí ľudia sa ocitli v ťažkej situácii, keď svoje dlhy nevedeli splácať, aj napriek tomu, že k osobnému bankrotu mali ešte ďaleko. Tieto situácie často končia exekúciou, ktorej súčasťou sú napr. zrážky zo mzdy alebo zablokované účty v bankách. Majú takíto občania možnosť získať úver? Jednoznačná odpoveď znie: nie. Platí to však len v prípade, ak exekúcia ešte trvá. Ak klient svoje dlhy vyplatí, exekúciu je exekútor povinný ukončiť a ak sa nejednalo o exekúcie z dôvodu nesplácania úverov, je šanca, že mu banka úver schváli.
 
Zdroj: hypoconsulting.sk, Foto: Ivan Sedlák