Poplatok za hypotéku. Na čo sa treba pripraviť?

Autor: redakčne upravené
19.03.2021 (09:35)

Cenu hypotéky neurčuje len výška úroku a splátka, ale aj ďalšie náklady s ňou súvisiace. Ide hlavne o poplatky, ktoré zaplatíte banke a iným inštitúciám pri jej vybavovaní a splácaní. Na toto sa pripravte.
 

Poplatok za poskytnutie hypotéky

Poplatok za poskytnutie resp. spracovanie hypotéky banky účtujú priemerne vo výške 0,8 – 1% z výšky úveru. V rámci kampaní ich niekedy vedia odpustiť v plnej alebo čiastočnej výške, prípadne poplatok nemusí platiť určitá skupina klientov.

Pri hypotéke vo výške 100.000 eur, poplatok za poskytnutie úveru môže byť 800 eur aj viac. Ak túto sumu nemáte k dispozícií, v niektorých bankách vám tento poplatok rozpočítajú do splátok alebo vám o túto sumu navýšia úver, kedy sa stane jeho súčasťou a zároveň je úročený.

V posledných mesiacoch majú niektoré banky jednotný spracovateľský poplatok, ktorý nie je % zo sumy úveru, ale jedná sa o jednotnú sumu pre všetkých.
 
BannerHC-banky.sk

Poplatok rozpočítaný do splátok pri predčasnom splatení hypotéky

V súvislosti s poplatkom za poskytnutie úveru chceme upozorniť na jeden fakt: Čo sa stane s poplatkom za poskytnutie úveru rozpočítaným do splátok, ak hypotéku vyplatíte skôr? K tejto situácií môže dôjsť napríklad pri refinancovaní hypotéky do inej banky alebo pri predaji nehnuteľnosti. V podstate môžu nastať dve možnosti: buď vám jeho nezaplatený zvyšok banka odpustí alebo vám jeho nezaplatenú časť dopočíta do zostatku dlžnej sumy pri predčasnom splatení. Samozrejme, banka musí dodržať zákonnú podmienku, že poplatok za predčasné splatenie celkovo nesmie presiahnuť 1% z vyplácanej istiny.

Hypotéka a vedenie účtu v banke

Jedným z dôležitých faktorov, ktoré majú vplyv na výhodnosť splácania úveru, je cena za vedenie účtu. Vo väčšine bánk, ak chcete získať čo najlepšiu úrokovú sadzbu, musíte mať zriadený bežný účet, z ktorého hypotéka bude splácaná. Niektoré banky dokonca požadujú aj jeho aktívne využívanie. Aktivitou sa rozumie napríklad zasielanie výplaty, zriadenie trvalých príkazov alebo určitý počet platieb kartou. Pokiaľ splníte podmienky banky, vedenie účtu môžete mať bez poplatku. Ak však tieto vernostné podmienky nesplníte, mesačne zaplatíte poplatok za vedenie účtu 5 až 8 eur mesačne. Na prvý pohľad to nevyzerá veľa, no pri splatnosti úveru 20 rokov a mesačnom poplatku 5 eur, zaplatíte za vedenie účtu 1200 eur. Preto je dôležité brať do úvahy aj poplatky súvisiace s vedením účtu.

Zmeny na hypotéke a upomienky

Nezabúdajte ani na ďalšie typy poplatkov, ktoré inkasuje banka pri zmenách na hypotéke, či už za zmenu fixácie, doby splatnosti, vyňatie spoludlžníka alebo pri zmene zabezpečenia. Tento poplatok je vo výške 100-200 eur.

Banka vám v zmysle sadzobníka poplatkov môže účtovať aj poplatky za upomienky, prípadne za mimoriadne vklady počas trvania fixácie pri sume nad 20% zo zostatku úveru. Niektoré banky umožňujú robiť bezplatné mimoriadne vklady aj nad rámec zákonných 20%, preto je dobré myslieť na to pri výbere banky hneď na začiatku.

Poistenie zakladanej nehnuteľnosti

Podmienkou hypotéky v každej banke je poistenie zakladanej nehnuteľnosti a to predovšetkým na riziko škôd spôsobených živlom, čiže požiar, povodeň, atmosférické vplyvy apod. Poistenie nehnuteľnosti je dodatočným zabezpečením pre prípad znehodnotenia nehnuteľnosti, ktoré by malo za následok zníženie jej hodnoty. Okrem pozemku musí byť poistená každá zakladaná nehnuteľnosť. Cena poistenia nehnuteľnosti sa pohybuje rádovo od desiatok eur za menšie byty až po stovky eur ročne za poistenie veľkých domov.

Poplatok za vypracovanie znaleckého posudku

K žiadosti o hypotéku je potrebné doložiť aj znalecký posudok k zakladanej nehnuteľnosti. Poplatok zaň budete platiť znalcovi z odboru stavebníctva, ktorý má oprávnenie na jeho vypracovanie. Cena znaleckého posudku za byt je cca 150 až 180 eur, za posudok na rodinný dom počítajte so sumou cca 250 eur a viac. Niektoré banky znalecký posudok nevyžadujú, pretože vedia nehnuteľnosť oceniť interne vlastnými znalcami alebo na základe cenovej mapy.

Poplatok za vklad záložnej zmluvy na kataster

Popri podpise úverovej zmluvy v banke je potrebné podpísať aj záložnú zmluvu, na základe ktorej bude katastrom na liste vlastníctva zapísaná ťarcha – záložné právo v prospech banky. Podpísanú záložnú zmluvu treba podať na kataster a za tento úkon úradu zaplatíte 66 eur.

Poistenie splácania úveru

Posledný poplatok ktorý spomenieme je poplatok za poistenie úveru, teda platba poistného počas celej doby trvania poistnej zmluvy. Ak si v niektorých bankách poistíte splácanie úveru, môžete získať výrazne nižšiu úrokovú sadzbu. Ale na druhej strane poistné za takéto poistenie je buď predražené oproti klasickému rizikovému poisteniu priamo v poisťovni alebo za určitú sumu nekryje toľko rizík, ktoré by ste mohli mať dojednané priamo v poisťovni. Ak máte záujem o poistenie schopnosti splácať úver, je potrebné prepočítať jeho výhodnosť. Vo väčšine prípadov je ale výhodnejšie uzavrieť si rizikové poistenie v dobrej poisťovni, môžete tak ušetriť dosť peňazí.
 
Zdroj: hypoconsulting.sk, Foto: Ivan Sedlák