Hypotéka na byt v dedičskom konaní alebo vo vlastníctve maloletej osoby

Autor: redakčne upravené
08.03.2021 (12:55)

Poradíme vám, ako treba postupovať pri kúpe bytu pri ktorom ešte nie je skončené dedičské konanie a pri kúpe bytu, ktorý vlastní maloletá osoba.
 

Hypotéka na nehnuteľnosť v dedičskom konaní

Po smrti vlastníka nehnuteľnosti, nie je možné predať nehnuteľnosť okamžite. Dôvod je jednoduchý, kúpne i záložné zmluvy totiž musí podpísať vlastník. Najskôr teda musí prebehnúť dedičské konanie, ktorého súčasťou je aj následné vysporiadanie majetku po zomrelom a prevod na pozostalých, čo musí byť zaznamenané aj na liste vlastníctva. Až po ukončenom dedičskom konaní a zapísaní nových vlastníkov do katastra nehnuteľnosti, je možné nehnuteľnosť predať a v prípade kúpy na hypotéku založiť ju v prospech banky. Rovnaký postup platí aj keď zomrie spoluvlastník.
 
BannerHC-banky.sk

Poistenie úveru a spoludlžník

Po smrti dlžníka banka najskôr zisťuje, či bol úver poistený pre prípad smrti a či existuje aj spoludlžník. Ak bol úver poistený, banka dostane peniaze od poisťovne. Ak má dlžník uzatvorené poistenie pre prípad svojho úmrtia, malo by pokryť všetky náklady spojené s úverom. To znamená, že ak by došlo k úmrtiu poistenej osoby, dôjde k splateniu celého úveru. Banka tak zinkasuje poistné plnenie dojednané pre prípad úmrtia, čím sa úver predčasne splatí. Vtedy dedičia nadobudnú len čistú hodnotu dedičstva bez záväzku z úverovej zmluvy. Splatením úveru by súčasne došlo k zániku záložného práva zaťažujúcom nehnuteľnosť. Preto je vhodné si takéto poistenie pri uzatváraní úverovej zmluvy dojednať. 

V prípade, ak je na úvere spoludlžník, je povinný úver ďalej splácať a nič sa nemení. Spoludlžníkovi banka pošle oznámenie, v ktorom ho informuje, aby pokračoval v splácaní úveru a uvedie všetky potrebné informácie: výšku splátky, číslo účtu, atď. Univerzálny postup však neexistuje, pretože niektoré prípady sa riešia individuálne, napr. keď sa úver nespláca alebo je exekuovaný a pod.

Zdedenie nehnuteľnosti s hypotékou

Ak zdedíte dom s hypotékou, je dôležité vedieť, aké sú vaše práva, povinnosti a možnosti.
 Zistite si presné informácie o hypotéke – Potrebujete vedieť, aký je zostatok na hypotéke, aké sú mesačné splátky, úroková sadzba a aký je zostávajúci čas splatnosti hypotéky.
Kontaktujte banku – banku môžete pokojne kontaktovať hneď, ako sa dozviete o zdedení nehnuteľnosti s ťarchou. Informujte ju o úmrtí dlžníka a vašom záujme o dedičstvo nehnuteľnosti (banka býva väčšinou už oboznámená s úmrtím dlžníka vďaka Sociálnej poisťovni, notárovi, súdnym rozhodnutím…). Banka vám poskytne najrelevantnejšie informácie o možnostiach a postupe.
Zvážte svoje možnosti –  Existuje niekoľko možností, ako naložiť s hypotékou na zdedenej nehnuteľnosti:

  • Prevzatie hypotéky: V niektorých prípadoch môžete hypotéku prevziať na svoje meno, buď dobrovoľne alebo dlh zdedíte. V prípade zdedenia hypotéky, banka od vás nepožaduje dokladovanie príjmu. Preto ak nebudete splácanie zvládať, kontaktujte banku a dohodnite si ďalšie kroky. Máte taktiež možnosť dedičstvo odmietnuť – vtedy je však najlepšie poradiť sa s notárom či právnikom. Dajte si však pozor, hoci prebieha dedičské konanie, úver treba splácať ďalej. Ak sa banka dozvie o úmrtí klienta, ktorý nemal spoludlžníka, môže znížiť úrokovú sadzbu, ktorou sa úver úročí až do vyplatenia alebo prevzatia dlhu alebo úročenie úveru pozastaví až do ukončenia dedičského konania. Po ukončení dedičského konania dedič, ktorý zdedí dlh, musí splatiť aj úroky a splátky.
  • Refinancovanie: Môžete sa rozhodnúť refinancovať hypotéku na lepšie podmienky alebo na zníženie mesačných platieb
  • Predaj nehnuteľnosti: Ak nechcete alebo sa nedokážete postarať o nehnuteľnosť, môžete sa rozhodnúť predať ju a použiť výťažok na zaplatenie hypotéky

Ak sa rozhodnete ponechať si nehnuteľnosť, budete musieť hradiť všetky súvisiace náklady, vrátane hypotéky, daní z nehnuteľnosti, poistenia a údržby.

Nehnuteľnosť vo vlastníctve maloletej osoby

Skutočnosť, že byt vlastní maloletá osoba, môže výrazne predĺžiť a skomplikovať celý proces kúpy. Ak je vlastníkom len samotné jedno dieťa, môže ho pri predaji zastupovať jeho zákonný zástupca, čiže rodičia. Ak ale nehnuteľnosť vlastní viac detí alebo viac osôb vrátane jedného maloletého, na tento úkon musí byť súdom určený kolízny opatrovník, ktorý maloleté dieťa pri predaji bude zastupovať. Ak nebude predaju nehnuteľnosti nič brániť, súd dá súhlas na jeho predaj. Ak kupujete nehnuteľnosť, zaujímajte sa nielen o ťarchy, ktoré sú zapísané na liste vlastníctva, ale aj o samotných vlastníkov. Je dobré vedieť hneď na začiatku, čo vás pri vybavovaní hypotéky môže zbrzdiť alebo obmedziť.
 
Zdroj: hypoconsulting.sk, Foto: redakcia