Hypotéka na byt v dedičskom konaní alebo vo vlastníctve maloletej osoby

Autor: redakčne upravené
08.03.2021 (12:55)

Poradíme vám, ako treba postupovať pri kúpe bytu pri ktorom ešte nie je skončené dedičské konanie a pri kúpe bytu, ktorý vlastní maloletá osoba.
 

Hypotéka na nehnuteľnosť v dedičskom konaní

Po smrti vlastníka nehnuteľnosti, nie je možné predať nehnuteľnosť okamžite. Dôvod je jednoduchý, kúpne i záložné zmluvy totiž musí podpísať vlastník. Najskôr teda musí prebehnúť dedičské konanie, ktorého súčasťou je aj následné vysporiadanie majetku po zomrelom a prevod na pozostalých, čo musí byť zaznamenané aj na liste vlastníctva. Až po ukončenom dedičskom konaní a zapísaní nových vlastníkov do katastra nehnuteľnosti, je možné nehnuteľnosť predať a v prípade kúpy na hypotéku založiť ju v prospech banky.

Rovnaký postup platí aj keď zomrie spoluvlastník.
 
BannerHC-banky.sk

Nehnuteľnosť vo vlastníctve maloletej osoby

Skutočnosť, že byt vlastní maloletá osoba, môže výrazne predĺžiť a skomplikovať celý proces kúpy. Ak je vlastníkom len samotné jedno dieťa, môže ho pri predaji zastupovať jeho zákonný zástupca, čiže rodičia. Ak ale nehnuteľnosť vlastní viac detí alebo viac osôb vrátane jedného maloletého, na tento úkon musí byť súdom určený kolízny opatrovník, ktorý maloleté dieťa pri predaji bude zastupovať. Ak nebude predaju nehnuteľnosti nič brániť, súd dá súhlas na jeho predaj. Ak kupujete nehnuteľnosť, zaujímajte sa nielen o ťarchy, ktoré sú zapísané na liste vlastníctva, ale aj o samotných vlastníkov. Je dobré vedieť hneď na začiatku, čo vás pri vybavovaní hypotéky môže zbrzdiť alebo obmedziť.
 
Zdroj: hypoconsulting.sk, Foto: redakcia