Hypotéka na byt s ťarchou

Autor: redakčne upravené
24.05.2024 (10:50)

Ak chcete hypotéku na kúpu nehnuteľnosti, ktorá má na liste vlastníctva uvedenú ťarchu, banka takúto nehnuteľnosť nebude akceptovať . Až na zopár výnimiek.

Hypotéka je úver, pri ktorom je nutné založiť nehnuteľnosť a na liste vlastníctva vzniká zápis v časti C ako záložné právo v prospech banky. Okrem záložného práva k hypotéke existujú aj iné druhy tiarch, ktoré sú vyznačené na liste vlastníctva.  
BannerHC-banky.sk
  Je dôležité vedieť, aké ťarchy banky v prípade, že nehnuteľnosť má byť založená k hypotéke, akceptujú alebo naopak, počas ich existencie nie je možné nehnuteľnosť založiť. Najčastejšie sa stretávame s ťarchami vo forme záložného práva alebo vecného bremena.

Ťarchy na liste vlastníctva, ktoré banky NEAKCEPTUJÚ

Hypotéka a vecné bremeno práva doživotného užívania

Vecné bremeno práva dožitia sa vyskytuje v prípadoch, keď rodičia si dajú podmienku napr. pri darovaní nehnuteľnosti deťom, že v byte môžu žiť do konca života. Právo dožitia alebo užívania nehnuteľnosti je pre banku ale neakceptovateľné. Nie je možné založiť nehnuteľnosť s danou ťarchou k hypotéke, zriadenie takého vecného bremena aj počas existencie hypotéky je významným porušením úverovej zmluvy.

Hypotéka a ťarcha exekúcie

Exekútori v rámci svojich právomocí majú v prípade vymáhania dlhov, právo siahnuť dlžníkovi na nehnuteľnosť, ktorú vlastní. Najskôr dajú príkaz na zriadenie exekúcie, ktorá je zaznamenaná aj na liste vlastníctva k nehnuteľnosti a v prípade neuhradenia dlhu môžu byt / dom zabaviť. Z peňazí, ktoré exekútor získa z predaja takejto nehnuteľnosti uhradí dlhy pôvodného vlastníka. Preto ak kupujete nehnuteľnosť, dávajte si pozor, aby na LV nebola ťarcha exekúcie. Takúto nehnuteľnosť neakceptuje ako zabezpečenie žiadna banka.

Ťarchy na liste vlastníctva, ktoré banky AKCEPTUJÚ

Hypotéka a záložné právo v prospech inej banky, ŠFRB alebo stavebnej sporiteľne

Toto záložné právo znamená, že vlastník tejto nehnuteľnosti ju má založenú na účel hypotéky alebo úveru zo stavebnej sporiteľne, prípadne v minulosti čerpal úver zo Štátneho fondu na rozvoj bývania. Ak chcete na hypotéku kúpiť byt s takýmto záložným právom, musí byť najneskôr momentom čerpania vašej hypotéky, úver s touto ťarchou vyplatený. Pôvodná finančná inštitúcia musí po vyplatení úveru bezodkladne podať na kataster kvitanciu za účelom výmazu starej ťarchy, aby na liste vlastníctva bolo záložné právo len k vašej hypotéke. Pôvodný úver je možné vyplatiť aj z prostriedkov vašej novej hypotéky.

Záložné právo v prospech mesta

Jedná sa o štandardnú zákonnú ťarchu, ktorú banky akceptujú. Niektoré takéto ťarchy sú už bezpredmetné, lebo sa vzťahovali na nesplatenú časť kúpnej ceny od mesta v minulosti, ale stále na LV sú. Ak kupujete byt s takouto ťarchou, niektoré banky požadujú pri schvaľovaní hypotéky výmaz tejto ťarchy ešte pred čerpaním alebo doklad o výmaze ťarchy od mesta stačí na kataster podať spolu so záložnými zmluvami na kataster, ktorý takúto ťarchu za pár dní vymaže. Existujú aj podobné ťarchy v prospech mesta, ale banky väčšinu z nich akceptujú a je možné nehnuteľnosť s nimi založiť k hypotéke.

Záložné právo v prospech ostatných vlastníkov

Tento typ zákonnej ťarchy banky akceptujú, lebo sa vzťahuje na zabezpečenie pohľadávok z právnych úkonov týkajúcich sa domu, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a príslušenstva a na zabezpečenie pohľadávok vzniknutých z právnych úkonov týkajúcich sa bytov alebo nebytových priestorov v dome, ktoré urobil vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome.

Vecné bremeno práva prechodu a prejazdu

Jedná sa o ťarchu, ktorá je bankami štandardne akceptovaná a zriaďuje sa vtedy, ak prístupová cesta alebo pozemok svojou funkciou prislúcha k bytovému alebo rodinnému domu a je vo vlastníctve ďalšej osoby alebo firmy. S týmto vecným bremenom sa stretávame často v obciach, keď vlastník celého pozemku, na ktorom sa postavia nové domy, dáva súhlas na užívanie prístupovej cesty a pod. Ak je vlastníkom pozemkov obec, zriadenie takejto ťarchy nie je potrebné. V týchto prípadoch je ideálne zriadiť vecné bremeno na každého vlastníka, aj budúceho.

Pri kúpe bytu či domu na hypotéku, pozorne si preverte aktuálny list vlastníctva. Pokiaľ máte akékoľvek pochybnosti, oslovte odborníka, ktorý vám vysvetlí, či danú nehnuteľnosť je, alebo nie je možné založiť v prospech banky. Urobte to predtým, ako podpíšete rezervačnú zmluvu a zaplatíte rezervačný poplatok.
 
Zdroj: hypoconsulting.sk, Foto: redakcia