Znalecký posudok na byt

Autor: redakčne upravené
22.03.2021 (12:35)

Znalecký posudok je dokument, v ktorom je ohodnotená nehnuteľnosť a tvorí dôležitú súčasť podkladov, ktoré potrebujete k úspešnému schváleniu hypotéky. Na výber máte viacero možností a je dobré vedieť, že nie je znalec ako znalec.
 

Hypotéka a znalecký posudok

Do banky môžete k žiadosti o úver doložiť znalecký posudok vypracovaný len registrovaným znalcom v odbore stavebníctva. V každej banke od vás budú požadovať určitý počet tlačených znaleckých posudkov a CD s elektronickou formou posudku vrátane súboru hyp. Do niektorých bánk budete potrebovať 2 znalecké posudky a dve CD, inde vám postačí jeden. Pri výbere znalca si dajte pozor. Niektorí znalci totiž nie sú v bankách akceptovaní, nakoľko v minulosti dodali menej kvalitné posudky. Každá banka má určené, čo všetko musí štandardné ocenenie znalcom obsahovať, pretože existujú povinné podklady, ktoré v znaleckom posudku musia byť. Sú nimi napríklad spôsoby ocenenia ako aj povinné prílohy, ktorými sú pôvodná nadobúdacia zmluva, doklad o veku bytu, pri dome stavebné povolenie, geometrický pán, kolaudačné rozhodnutie apod. Tieto dokumenty je povinný znalcovi zabezpečiť majiteľ nehnuteľnosti. Pri ich zháňaní vám môže pomôcť aj hypotekárny špecialista.

Znalecký posudok a hodnota nehnuteľnosti

Vo väčšine prípadov znalci približne kopírujú kúpnu cenu alebo trhovú cenu nehnuteľnosti, ktorú ohodnocujú. Aj keď väčšinou kupujúci potrebujú, aby hodnota nehnuteľnosti v znaleckom posudku bola čo najvyššia, od znalca nepožadujte nereálnu sumu. Znalci vedia, na akú maximálnu hodnotu môžu nehnuteľnosť oceniť. Ak by to s výškou ocenenia prehnali, v banke pri schvaľovaní hypotéky by vám aj tak cenu nehnuteľnosti znížili a interní znalci by stanovili hodnotu nehnuteľnosti ešte nižšiu, akú vzhľadom k výške úveru budete potrebovať.

Interné ocenenie nehnuteľnosti bankou. Áno, ale...

Niektoré banky ponúkajú interné ocenenie vašej nehnuteľnosti, ktorú plánujete pri hypotéke zakladať. Táto služba môže byť spoplatnená a väčšinou sa vzťahuje len na ocenenie bytov. Interní znalci v banke ohodnocujú nehnuteľnosti na dostatočne vysoké hodnoty, takže tejto služby sa nemusíte obávať. Výhodou je, že pri tomto spôsobe ocenenia nemusíte zabezpečovať toľko podkladov, ako pri štandardnom znaleckom posudku.

Interné ocenenie nehnuteľnosti sa vám oplatí využiť, ak ste rozhodnutí žiadať o hypotéku len v tej konkrétnej banke, pretože keby ste mali platiť za interné ocenenie vo viacerých bankách osobitne, posudok sa vám predraží. Tento spôsob ocenenia má ale jednu nevýhodu: znalecký posudok do ruky nedostanete. Takže ak by ste ho potrebovali v budúcnosti, napríklad pri refinancovaní hypotéky do inej banky, museli by ste si dať vypracovať nový.

Znalecký posudok a ocenenie nehnuteľnosti zmluvným znalcom

Okrem externého znaleckého posudku a interného ocenenia poznáme ešte jeden spôsob ocenenia nehnuteľnosti, a to je jej ohodnotenie zmluvným znalcom. Tento proces funguje tak, že klient požiada o vypracovanie znaleckého posudku priamo v banke a tá zabezpečí, že znalec príde na obhliadku a vypracuje posudok priamo cez systém banky. Znalec klientovi zároveň odovzdá aj vytlačený posudok a CD. Výhodou využitia služieb zmluvného znalca je rýchlejšie spracovanie a schválenie hypotéky, pretože tieto posudky už nemusia kontrolovať interní znalci.

Znalecký posudok na rodinný dom

Obzvlášť vysokú opatrnosť odporúčame pri ohodnotení rodinných domov. Takýto posudok budete potrebovať či už v prípade kúpy, rekonštrukcie alebo stavby rodinného domu. Vyžaduje zložitejší prístup k jeho vypracovaniu. Rozdielne sú posudky na rozostavaný dom, ktoré zohľadňujú aj jeho budúcu hodnotu a na hotový dom, ktorý prípadne prešiel aj ďalšou rekonštrukciou. Dôležité sú výmery zastavaných plôch, pozemkov, ale aj prístupová cesta a ich správne špecifikácie.

Rady na záver

Kvalitného znalca nájdete na odporúčanie alebo vám ho môže zabezpečiť hypotekárny špecialita. Vyhnete sa tak situácii, že predložíte banke znalecký posudok, ktorý nebude akceptovať a dostanete sa do situácie, keď proces schválenia hypotéky sa zbytočne predĺži resp. vám hypotéku banka neschváli vôbec.
 
Zdroj: hypoconsulting.sk, Foto: redakcia