Hypotéka: Tieto doklady budete potrebovať

Autor: redakčne upravené
01.10.2021 (14:00)

Vybavenie hypotéky sa zdá byť jednoduchým procesom, ale vyzerá to tak len na prvý pohľad. Ľudia, ktorí nemajú žiadne skúsenosti s úspešným doriešením hypoúveru, môžu byť neraz zúfalí už pri pohľade na zoznam dokladov. Ponúkame vám niekoľko užitočných rád.

Aby bol proces vybavenia hypotéky pre tých menej skúsených o niečo zrozumiteľnejší, v spolupráci s Hypo Consulting sme zostavili stručný prehľad potrebných dokladov a postupných krokov, ktoré uľahčia vybavovanie.

1. Základné podmienky na získanie hypotéky

Ešte pred podaním žiadosti o úver každý žiadateľ musí splniť základné podmienky, aby mu vôbec hypotéka mohla byť v banke schválená. Jedná sa hlavne o:
 • vek žiadateľa minimálne 18 rokov
 • trvalý, preukázateľný a dostatočný príjem zo zamestnania, resp. podnikania
 • úverový register bez negatívnych záznamov
 • bankou akceptovateľná nehnuteľnosť na založenie k hypotéke

2. Zoznam potrebných dokladov k žiadosti o hypotéku

Keď je už klient rozhodnutý podať žiadosť o hypotéku v banke, je potrebné vedieť, aké doklady bude treba do banky predložiť. Zoznam dokladov sa líši v závislosti od účelu úveru a bez toho, aby klient predložil v banke všetky požadované doklady, nie je možné schválenie hypotéky. K žiadosti o úver si pripravte tieto doklady:
 • občiansky preukaz – každého žiadateľa o úver, ale aj záložcu, čiže vlastníka zakladanej nehnuteľnosti (pri kúpe nehnuteľnosti predávajúceho)

 • znalecký posudok a CD od znalca – niektorým bankám postačuje 1 tlačený posudok, iné požadujú tlačený posudok aj CD a v niektorých bankách môžete podať posudok elektronicky

 • rezervačná zmluva alebo návrh kúpnej zmluvy – v prípade kúpy nehnuteľnosti , na účely schválenia hypotéky ešte nie je potrebné predložiť podpísanú zmluvu

 • stavebné povolenie, projektová dokumentácia príp. položkový rozpočet stavebných prác a použitých materiálov – k účelu výstavba rodinného domu

 • pôvodné úverové a záložné zmluvy – k účelu refinancovanie alebo konsolidácia

 • potvrdenie o príjme – ak má žiadateľ príjem neoveriteľný v Sociálnej poisťovni (vojaci, policajti, žiadatelia, ktorí majú príjem zo zahraničia, apod.)

 • daňové priznanie a potvrdenie o podaní daňového priznania za predchádzajúci rok – ak je žiadateľ podnikateľ (živnostník, majiteľ s.r.o, apod.)

 • výpisy z účtu – je potrebné doložiť, ak o úver žiada podnikateľ. Každá banka si určuje, za aké obdobie bude výpisy z účtu požadovať. Zároveň si ich môže vyžiadať aj od žiadateľov, ktorí majú rôzne zdroje príjmu.

 • iné potvrdenia – napr. o poberaní rodičovského príspevku, dôchodkov, sociálnych dávok apod.
Pre každého žiadateľa o hypotéku je zoznam dokladov k žiadosti rôzny v závislosti od účelu úveru, ale aj od typu preukazovaných príjmov.

Pokiaľ sa človek rozhodne požiadať o hypotéku v banke sám, sám si aj musí pozháňať a pripraviť všetky doklady. Ak o hypotéku žiada prostredníctvom hypotekárneho špecialistu, doklady mu pomôže skompletizovať on. Skúsený hypotekárny špecialista je klientovi veľkou pomocou, pretože ho vie presne nasmerovať, kde si má čo zohnať, a často mu vie pomôcť, ako sa dostať k dokumentom rýchlejšou a praktickejšou cestou.

3. Podanie žiadosti v banke a jej schvaľovanie

Keď má klient všetky bankou požadované doklady k dispozícií, môže ísť do banky podať žiadosť sám, alebo mu kompletnú zložku vrátane spísania žiadosti pripraví hypotekárny špecialista, ktorý ju odnesie do vybranej banky. Ak všetko ide hladko, žiadosť v banke zvládne podať klient sám. Avšak, ak dôjde k neočakávaným problémom, nemá istotu, že na pobočke natrafí na bankára, ktorý mu bude vedieť v špecifických situáciách dobre poradiť alebo flexibilne reagovať.

4. Podmienky uvoľnenia peňazí z hypotéky

Úspešným zavŕšením celého procesu vybavenia hypotéky je jej čerpanie, čiže moment, kedy banka uvoľní schválenú sumu úveru. K základným podmienkam čerpania hypotéky vo všetkých bankách patria:
 • podpis úverovej a záložnej zmluvy

 • podanie záložnej zmluvy k nehnuteľnosti na kataster – vždy sa na kataster podáva potrebný počet záložných zmlúv spolu s návrhom na vklad, pričom kataster toto podanie potvrdí pečiatkou s dátumom a číslom vkladu, ktoré je do druhého dňa zaznačené aj na liste vlastníctva vo forme plomby

 • predloženie katastrom potvrdeného návrhu na vklad – dokument s pečiatkou pri podaní návrhu na vklad na katastri treba vždy doniesť naspäť do banky

 • zápis plomby overiteľný na liste vlastníctva k zakladanej nehnuteľnosti – je možné nájsť ju na www.katasterportal.sk

 • predloženie poistnej zmluvy k zakladanej nehnuteľnosti – každá nehnuteľnosť, ktorá sa zakladá k hypotéke, musí byť poistená minimálne do výšky hypotéky

 • odovzdanie poisťovňou potvrdenej vinkulácie poistného plnenia – poistné plnenie z poistenia zakladanej nehnuteľnosti musí byť vinkulované v prospech banky

 • predloženie právoplatne uzatvorenej kúpnej zmluvy s notársky overeným podpisom predávajúcich – ak je účelom hypotéky kúpa nehnuteľnosti

 • vyčíslenie zostatku refinancovaných úverov – ak je účelom refinancovanie alebo konsolidácia
Všetky dokumenty, ktoré klient v banke podpisuje po schválení hypotéky, pripravuje banka. Sú nimi úverová zmluva, záložná zmluva spolu s návrhom na vklad a vinkulačné tlačivo k vinkulácií poistného plnenia. Ostatné dokumenty si musí klient zabezpečiť sám. Až po ich doložení podľa toho, ako to uvádza úverová zmluva, môže banka pristúpiť k uvoľneniu peňazí zo schváleného úveru.

Vyššie spomínané kroky musí každý žiadateľ splniť a zrealizovať. Niekedy tento proces trvá celé týždne a v prípade, že sa niečo skomplikuje, treba začať od začiatku v inej banke alebo hľadať alternatívne riešenia. Ak nemáte čas ani chuť zháňať všetky doklady, môže vám s tým pomôcť šikovný hypotekárny špecialista a vy sa zbavíte akéhokoľvek stresu z vybavovania úveru.
 
Zdroj: hypoconsulting.sk, Foto: redakcia