Špecifiká hypotéky na stavbu domu s kúpou pozemku

Autor: redakčne upravené
06.10.2021 (17:00)

Hypotéka na stavbu domu má svoje špecifiká. Pozrite si, aké máte možnosti financovania a ako treba hypotéku správne nastaviť.
 

Kúpa pozemku na hypotéku

Ak už vlastníte pozemok, na ktorom chcete stavať, bude to jednoduchšie. Ak pozemok ešte nemáte, je nutné, aby ste mali našetrené úspory, pretože žiadna banka vám neposkytne hypotéku na kúpu pozemku do 100%. Priemerná výška hypotéky na kúpu pozemku je 70% z jeho hodnoty.
 
BannerHC-banky.sk

V prípade, že máte aspoň 20% z hodnoty pozemku už nasporených, môžete požiadať o hypotéku na jeho kúpu. Samozrejme, pri jeho výbere si dávajte pozor, aby bol na LV označený ako má byť. Pomôže vám aj územno-plánovacia informácia, ktorú vydáva stavebný úrad. O tom, koľko % z hodnoty pozemku od banky dostanete, rozhoduje aj to, v akej lokalite sa pozemok nachádza, či niekde v malej obci alebo v okresnom či krajskom meste. Banka ďalej skúma, či je pozemok vôbec vhodný ako predmet zabezpečenia hypotéky, či má vysporiadané prístupové cesty, či na ňom nie sú zapísané ťarchy alebo vecné bremená, či sú k nemu dovedené inžinierske siete.

Hypotéka na výstavbu domu

V každej banke platí všeobecná zásada, že hypotéku na stavbu domu je možné schváliť až v momente, keď máte dom rozostavaný do takého štádia, kedy je možné zapísať ho do katastra nehnuteľnosti ako rozostavanú stavbu. Podľa stavebného zákona to znamená, že váš budúci dom musí mať postavené múry približne do 1,1 metra. Toto platí pri výstavbe štandardného murovaného domu. Okrem murovaných domov, ktoré sa stavajú postupne, od zeme po strechu, poznáme aj iné typy a konštrukcie domov, napríklad drevodomy alebo montované domy. Oba typy sú takpovediac „skladačky“, ktoré sú stavané naraz, nie je možné ich na LV zapísať ako rozostavanú stavbu. Pri financovaní týchto typov domov banky postupujú špecifickým spôsobom a to v každej banke individuálne. V týchto neštandardných situáciách vám bude vedieť poradiť hypotekárny špecialista.

Hypotéka na dom „na kľúč“

Ľudia si stavajú dom buď svojpomocne, alebo im ho stavia stavebná firma. V prípade svojpomocnej výstavby je nastavenie hypotéky pomerne jednoduché. V každej banke platia isté zásady, kedy a v akej fáze rozostavanosti je možné čerpať jednotlivé „tranže“, čiže časti schváleného úveru. Pretože pokiaľ nezaložíte pri výstavbe inú, skolaudovanú nehnuteľnosť, ale len tú vašu rozostavanú, banka vám vie stále poskytnúť len vopred schválené % z aktuálnej hodnoty stavby.

Ak sa ale rozhodnete dať si postaviť dom „na kľúč“ stavebnou firmou, nastavenie hypotéky je trochu iné. Väčšinou sa vychádza zo zmluvy, ktorú uzatvoríte so stavebnou firmou. Jednotlivé tranže sú vyplácané podľa toho, ako to máte dohodnuté v zmluve, no zároveň tieto podmienky musia vyhovovať aj banke. Pri výstavbe domu akýmkoľvek spôsobom je záložcom vždy aktuálny vlastník rozostavanej stavby.

Niektoré banky si v prípade postupného financovania domu „na kľúč“ vyhradzujú právo hypotéku schváliť alebo aj odmietnuť, podľa toho, akú hodnotu a referencie má konkrétna stavebná firma.

Kúpa pozemku, výstavba domu a založenie inej nehnuteľnosti

Ak nemáte vlastné finančné zdroje, prípadne je ich menej, ako by ste potrebovali, máte možnosť požiadať o hypotéku na kúpu pozemku a stavbu domu, ak založíte inú vhodnú nehnuteľnosť. Môže to byť iná nehnuteľnosť, ktorú vlastníte vy alebo vaši rodičia. Pokiaľ má takáto nehnuteľnosť dostatočnú hodnotu, banka vám vie poskytnúť úver aj jednorazovo a vy požičané peniaze takpovediac bez obmedzení zainvestujete, kde a kedy v rámci výstavby potrebujete.

Táto "iná" nehnuteľnosť nemusí byť založená počas celej doby trvania úveru. Keď svoj dom postavíte a skolaudujete, môžete požiadať banku o zmenu predmetu zabezpečenia, čiže pôvodnú nehnuteľnosť vypustíte a na vašej hypotéke budete ručiť už novopostaveným domom.

Najčastejšie problémy pri hypotéke na stavbu domu

Na výstavbu domu sa treba starostlivo pripraviť. Okrem toho, že budete potrebovať geometrický plán, právoplatné stavebné povolenie a projektovú dokumentáciu, dajte si vypracovať podrobný rozpočet jednotlivých prác a materiálov. Rozpočet vám napovie, koľko peňazí na stavbu budete skutočne potrebovať, či už z vlastných zdrojov alebo z hypotéky. Stáva sa, že klienti požiadajú o nižšiu hypotéku, a keď už takmer so stavbou „finišujú“, zistia, že im chýba značná suma na dokončenie domu. Vtedy môže nastať problém. Vaša stavba buď nemá dostatočnú hodnotu pre banku na ďalší úver alebo vám dočasne klesnú príjmy, prípadne zmeníte prácu a nie je možné hneď o ďalší úver požiadať. Radšej požiadajte o najvyššiu možnú výšku hypotéky a potom ju nedočerpajte, vo väčšine bánk je to bez poplatku. Ustrážte si aj termíny, aby výstavba pokračovala v dohodnutom časovom rozvrhu, pretože banky majú svoje lehoty, v ktorých musíte hypotéku či už začať čerpať alebo ju dočerpať.
 
Zdroj: hypoconsulting.sk, Foto: redakcia