Očakávané výnosy z investovania v 2022. Predpovede sú opatrné.

Autor: redakčne upravené
07.02.2022 (10:10)

Akciový index S&P 500 sa za rok 2021 zhodnotil o viac ako 20 %. Nespoliehajte sa, že rovnako to bude aj tento rok.

Spoliehať sa na minulé výnosy nie je rozumné,“ pripomína Pavel Škriniar, investičný analytik Swiss Life Select. Aj preto je súčasťou každej propagácie investičného nástroja upozornenie, že minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov.

O investovaní do akcií sa hovorí v súvislosti so snahou ochrániť peniaze pred infláciou, v súvislosti s dôchodkovým sporením i vytváraním finančných rezerv. Ak ide o dlhodobé investovanie, ročnému zhodnoteniu netreba venovať zvýšenú pozornosť. V grafe č.1 vidíme simuláciu investovania za uplynulých 20 rokov. Ročné zhodnotenie je veľmi premenlivé a pohybovalo sa v rozpätí od straty -50% až po zisk + 50%. Minulé výnosy naozaj neboli zárukou budúcich výnosov.

Graf 1 - Ročné výnosy

rocne_vynosy

Pri dostatočne dlhom trvaní investície, napríklad počas desiatich rokov, takého výrazné výkyvy už nevidno. V grafe č.2 vidíme, že rozpätie 10ročných výnosov bolo približne od -5% straty až po 16% zisk.

Graf 2 - 10-ročné výnosy

10_rocne_vynosy Odborníci na investovanie sa zhodujú v tom, že pre bežného človeka má najväčší zmysel dlhodobé pravidelné investovanie. Pri dlhodobom investovaní nemusíte riešiť krátkodobé výkyvy v cenách. Dôležité je, pokračovať v pravidelnom investovaní aj v dobe poklesu, pretože práve vtedy nakupujete lacné podiely. Ak by ste v dobe poklesu investíciu predali, zbytočne by ste zrealizovali stratu.

Príklady z praxe nájdeme v roku 2020, keď akciové trhy za 16 dní padli z historických maxím do viac ako 20 % poklesu, a po mesiaci bol prepad na úrovni až 30-40%. V auguste 2020 už akciové trhy opäť prepisovali maximá a kto nepodľahol panike, po pár mesiacoch bol opäť v zisku.

To, aký dosiahnete výnos v roku 2022 sa dozviete až o rok. Aj keď si všetci prajeme, aby výnosy boli čo najvyššie, musíme sa zmieriť s tým, že výkyvy v cenách smerom dole, sú prirodzenou súčasťou finančných trhoch. Čím dlhšie vaša investícia trvá, tým menší vplyv na jej celkové zhodnotenie má vývoj za uplynulých dvanásť mesiacov.

Vývoj indexu S&P500 za 5 rokov

vyvoj_indexov

 
Zdroj: Swiss Life Select , Foto: redakcia