Je životná poistka vhodná ako sporenie na dôchodok?

Autor: Katarína Macková
19.02.2020 (10:15)

Môžeme brať životné poistenie ako podstatu zabezpečenia sa na penziu? Alebo ho v tomto zmysle treba vnímať skôr okrajovo?

Hneď na úvod si treba povedať, že toto poistenie slúži v prvom rade na poistné krytie a je dôležité, aby bolo čo najefektívnejšie nastavené. Ak už niekto má životné poistenie a má ho vhodne nastavené, tak ako doplnok ho môže použiť na tvorbu kapitálu na dôchodok. „Ak sa niekto rozhodne pre životné poistenie, pri porovnávaní parametrov životných poistiek je potrebné sa zamerať na krytie základných rizík, ktoré riziká sú kryté v základnom balíku, ale aj na sporiacu zložku,“ hovorí Maroš Ovčarik, výkonný riaditeľ Finančného kompasu.

Na čo všetko treba dávať dôraz pri výbere životného poistenia?

  • podmienky pripoistení
  • fakt, či poistenie neobsahuje zbytočne pripoistenia
  • dať pozor aj na to, aká je minimálna dĺžka poistenia
  • aký je pomer mesačného alebo ročného poistného k úrovni krytia a vyplatenej sume v prípade akýchkoľvek životných udalostí.
Ak chceme mať investičné životné poistenie ako jeden z nástrojov na sporenie na penziu, je potrebné dbať na niekoľko vecí. „Investičný horizont by mal byť viac ako 20 rokov, pričom veľmi dôležitá je správne nastavená investičná stratégia,“ vysvetľuje Vladimír Halás, riaditeľ odboru obchodu životného a retailového poistenia Allianz – SP, podľa ktorého investičné životné poistenie môže byť jedným z nástrojov, akým si človek môže vytvoriť finančnú rezervu na dôchodok. Spomínaná stratégia pritom závisí od profilu klienta a jeho vzťahu k riziku, avšak z dlhodobého hľadiska odporúča rastovú stratégiu, v ktorej je vo väčšom zastúpená akciová zložka.

Investičné životné poistenie však nestačí

Treba mať totiž na pamäti, že je to predovšetkým poistenie, ktoré kombinuje poistnú ochranu s investovaním. „Z nášho pohľadu je preto ideálne investičné životné poistenie kombinovať s ďalšími dostupnými spôsobmi, ako je napríklad aj druhý a tretí pilier dôchodkového zabezpečenia,“ vysvetľuje Katarína Kukurová, hovorkyňa poisťovne Generali. Aj podľa nej je investičné životné poistenie vhodné pre tých, ktorí sa chcú chrániť pred možnými nástrahami, ale zároveň si chcú vytvoriť aj finančnú rezervu, napríklad na spomínaný dôchodok.

Vychádzajte z investičného profilu a situácie

Pre ideálne nastavenie investičného životného poistenia je podľa Kukurovej potrebné vychádzať z dvoch pravidiel, a teda:
  • zvoliť správnu investičnú stratégiu, ktorá odzrkadľuje investičný profil klienta, pričom je potrebné brať do úvahy jeho skúsenosti a znalosti z investovania, ako aj vzťah k riziku
  • zároveň je pre správne nastavenie investičného životného poistenia a jednotlivých rizikových poistení potrebné vychádzať aj z klientovej situácie a jeho potrieb.

Odporúčanie

Ak máte správne nastavené investičné životné poistenie, môže to byť spôsob, ako si sporiť na dôchodok. Okrem investičného životného poistenia na výber máte aj ďalšie finančné produkty, ktoré sú vhodné na dôchodkové sporenie. Viac sme o nich písali v článku: Ktoré produkty sú vhodné na sporenie na dôchodok. Pýtajte sa nielen na podmienky, ale aj na výšku poplatkov, aby ste si vedeli vybrať ten produkt, resp. kombináciu produktov, ktorá je pre vás optimálna. Jednoznačný recept totiž neexistuje. No stále platí, akékoľvek sporenie je lepšie ako žiadne sporenie.
 
Foto: redakcia