NBS upozorňuje na nekalé praktiky firiem na finančnom trhu. Niektorým udelí pokutu, iní musia ukončiť činnosť.

Autor: redakcia
27.06.2022 (11:00)

Trh s finančnými produktmi nie je divoký západ a má jasné pravidlá. Na ich dodržiavanie dohliada Národná banka Slovenska, ktorej úlohou je chrániť záujmy a práva spotrebiteľov na finančnom trhu. Pozrite si zaujímavé prípady z praxe.

Už niekoľko rokov NBS zverejňuje na webe prípady z praxe, kde poukazuje na činnosť firiem pôsobich vo finančnom biznise. Centrálna banka udeľuje aj pokuty, upozornenia aj zákaz činnosti. Postihy sa týkajú jednak malých internetových firiem, ale aj veľkých bánk či obchodníkov s cennými papiermi.

NBS pri výkone dohľadu nad finančným trhom získava a vyhodnocuje informácie z rôznych zdrojov. „Najmä z podnetov od verejnosti a finančných spotrebiteľov, štátnych a zahraničných orgánov dohľadu ako aj prostredníctvom vlastnej činnosti - napríklad monitoringu webových sídiel podozrivých spoločností,“ vymenúva Peter Majer, hovorca centrálnej banky.

BANKY.sk sa pozreli na niekoľko zaujímavých prípadov, kedy NBS nekompromisne pokutovala nekalú činnosť firiem.

Online obchodník s celebritou

Firma World Agency má názov, ktorý evokuje, že je to svetová firma. Lenže jej podnikanie na poli online obchodovania s menami na forexe bolo viac než pochybné. Aj preto NBS spoločnosti uložila pokutu 6 000 eur za neoprávnené podnikanie a nariadila jej dokonca povinnosť ukončiť jej nepovolenú činnosť. „Tá spočíva v zasielaní obchodných signálov v rámci vytvorenej komunikačnej skupiny prostredníctvom mobilnej aplikácie „Telegram“ zameraných na kúpu, držanie alebo predaj finančného nástroja,“ píše NBS vo vlaňajšom rozhodnutí. Firma sa previnila najmä tým, že od septembra 2019 do júla 2020 poskytovala investičné poradenstvo a distribuovala finančné nástroje neprofesionálnym klientom bez vyžadovania, aby títo klienti zaplatili počiatočnú maržu. Zjednodušene lákala laikov na internete na obchodovanie na forexe bez riadneho overenia si ich finančnej gramotnosti a bez upozornenia, že na investícii môžu aj prerobiť.

Túto spoločnosť svojho času propagoval známy slovenský raper Rytmus a prípad bol často medializovaný. Firma aj raper sa vyhovárali, že nemôžu za to, že ľudia, ktorí cez nich investovali si neuvedomili riziko a prišli o peniaze. Podozrivé na firme World Agency bolo aj to, že nemala dlhú históriu, nezverejňovala poriadne hospodárske výsledky, nemala skoro žiadne tržby a ani mená svojich analytikov neprezradila. Portál Aktuality.sk písal, že za firmou stojí v podstate len jeden človek. Opísal aj prípad jedného oklamaného investora, ktorý celkovo prerobil viac ako 4-tisíc eur.

World Agency napokon ukončila svoju činnosť tak, ako jej bolo uložené právoplatným rozhodnutím NBS. Pre vymáhanie pokuty je príslušným úrad vládneho auditu. „Podľa informácií, ktoré máme k dispozícií, pokuta ešte zaplatená nebola,“ dodáva Majer.

Slabá informovanosť klientov

Jednu z najvyšších udelených finančných pokút 35 000 eur udelila NBS aj Prvej stavebnej sporiteľni (PSS). Sankcia bola za porušenia pravidiel v oblasti finančného sprostredkovania.

„Spoločnosť nevynaložila všetko úsilie, ktoré možno od nej požadovať za účelom predchádzania porušovania povinností podľa zákona o finančnom sprostredkovaní viazanými finančnými agentmi,“ uvádza NBS na webe.

Centrálna banka preverila skoro 300 zmlúv stavebného sporenia sprostredkovaných viazanými finančnými agentmi v priebehu roku 2019. Zistila, že v 10 prípadoch viazaní finanční agenti PSS neposkytli neprofesionálnym klientom informácie podľa zákona o finančnom sprostredkovaní, ktoré boli povinní oznámiť v dostatočnom časovom predstihu pred uzavretím zmluvy.

Dlhopisy vydané bez súhlasu NBS

Historicky prvé sankcie za verejnú ponuku dlhopisov bez predchádzajúceho zverejnenia schváleného prospektu dostala od NBS aj spoločnosť Proxenta. Pokuta vo výške 5 000 eur bola za porušenie zákona o cenných papieroch a investičných službách.

Spoločnosť Proxenta Invest verejne ponúkala dlhopisy, a to bez predchádzajúceho zverejnenia schváleného prospektu tohto cenného papiera. NBS pritom musí, hoci len formálne, prospekt emitenta dlhopisu schváliť. Centrálna banka však nezodpovedá za kreditné riziko emitenta a za splatenie dlhopisu.
 
Zdroj: NBS, Foto: Ivan Sedlák