Počet Slovákov preferujúcich ESG fondy stúpa

Autor: redakcia
26.04.2023 (12:45)

Trend investovania do spoločensky aj ekologicky zodpovedných firiem, známych pod skratkou ESG je viditeľný už niekoľko rokov. Potvrdzujú to aj čísla.

Podľa Globálnej asociácie pre udržateľné investície v svetovom merítku prekročili aktíva ESG v roku 2020 hranicu 35 biliónov dolárov, čo bol od roku 2016 nárast o viac ako 50 %. ESG investície tak tvoria tretinu celkových globálnych spravovaných aktív a nie sú už len okrajovou záležitosťou.

Ekonómovia zhodne tvrdia, že sme len na začiatku záujmu o taký druh investovania. Ak bude na trhu pribúdať viac ekologicky a sociálne zameraných firiem, ktoré budú podporované vládami, tie by postupne na seba mohli nabaľovať ďalšie spoločnosti s podobných zameraním.

Kto investuje udržateľne

Na Slovensku sa ESG investovaniu venuje len zopár investičných firiem a bánk. Ťahajú ho dopredu najmä zahraničné matky domácich bánk ako Erste, UniCredit, Intesa Sanpaolo či KBC.

Finančná skupina Amundi zatiaľ eviduje veľký záujem o ESG fondy najmä zo strany inštitucionálnych klientov, čo sú napríklad dôchodkové spoločnosti. Zo strany retailových klientov sa to len postupne rozbieha. “Pri retaile ide prevažne o mladšiu generáciu, ktorá si čoraz viac uvedomuje, že dlhodobé udržateľné investovanie sa môže premietnuť aj ich vyššej kvalite života,” vysvetľuje Miroslav Ovčarik, country manager Amundi pre Slovensko. V Tatra banke má tento spôsob investovania multigeneračný presah. “Naši spoločensky zodpovední investori dnes predstavujú širokú skupinu, zahŕňajúcu mužov aj ženy, mladých aj starších klientov,” informuje Martin Smrek, vedúci oddelenia produkt manažmentu Tatra Asset Management.

Tatra banka ponúka dva spoločensky zodpovedné fondy. Podľa Smreka si tento typ investovania postupne nachádza svoju klientelu. “Počas predchádzajúcich dvoch rokov u nás platilo, že spoločensky zodpovedne investoval každý tretí klient,” dodáva Smrek.

Pokles záujmu kvôli vojne a neistote

V minulom roku Tatra banke do ESG fondov pribudli investície v objeme 60 miliónov eur, kým v roku 2021 to bolo až 110 miliónov eur. Vlaňajšok bol pre vojnu na Ukrajine, energetickú krízu, inflačnú špirálu a medvedí trh na akciách aj dlhopisoch výnimočný. Znamenal významný pokles investičného apetítu klientov do všetkých fondov. “Investície do ESG fondov aj do tradičných fondov poklesli v roku 2022 v porovnaní s rokom 2021 porovnateľnou mierou asi o 40 percent,” dodáva Smrek.

Nárast či pokles investícii do ESG fondov sa veľmi ťažko porovnáva s investíciami do podielovych fondov. Množstvo fondov sa medzičasom transformovalo na to, aby spĺňalo ESG kritériá. Vyslovený dopyt “iba” po takýchto investíciách zatiaľ v Amundi nedominuje.

Nielen dobrý pocit, ale aj výnos

Bežný investor zvyčajne nechce mať len dobrý pocit, že jeho peniaze sú v zodpovednej firme, ale chce na nej aj zarobiť. Štatistiky zatiaľ ukazujú, že výnosy zodpovedných spoločností sa výkonnosťou od tých ostatných firiem príliš neodlišujú. Potvrdzujú to aj výsledky posledných rokov, keď napríklad prvú časť pandémie korona vírusu zvládali ESG investície lepšie než tradičné investície. V minulom roku však bola výkonnosť ESG fondov nižšia ako bežných fondov. “Bude sa to pravdepodobne striedať,” myslí si Ovčarik, ale dodáva, že z dlhodobého hľadiska spoločnosť, ktorá podniká v súlade s ESG princípmi, bude mať šancu udržať na trhu dlhšie ako “špinavá” firma napríklad z ťažby fosílnych palív.

“Takéto spoločnosti budú mať vyššiu šancu prilákať do svojich radov mladé talenty, vyhnú sa množstvu pokút a sankcií, budú mať jednoduchší prístup k financovaniu,” dodáva Ovčarik. Prečo? Lebo dokážu získať lacnejší kapitál na rozvoj. Banky totiž tiež ozelenievajú a radi financujú s nižším úrokom zelenšie a zodpovednejšie projekty ako spaľovanie uhlia.

Napríklad ČSOB ponúka fond, ktorý priamo podporuje zabezpečenie pitnej vody vo svete. Aj iné banky na Slovensku tvrdia, že chcú do budúcnosti úverovať ekologickejšie nakladanie s odpadom či viac financovať ekologickejšie a udržateľné stavby.

Čo sú ESG fondy

ESG fondy investujú len do firiem, ktoré podnikajú ekologicky (Environmental) spoločensky zodpovedne (Social), a sú kvalitne a udržateľne riadené (Governance). Práve tieto kritéria sú lákadlom pre generáciu miléniánov. Tí oveľa viac ako stredná či staršia generácia hľadia na to či sú ich peniaze využité v súlade s ich životným štýlom. Zaujíma ich napríklad to či firma, ktorej akcie nakúpili, podniká tak, že neprispieva ku globálnemu otepľovaniu alebo či jej podnikanie má aj sociálny rozmer.

Mýty o ESG investíciach

Ani ESG fondy sa nevyhli tomu, že o nich kolujú rôzne mýty. Podľa Portu.sk najčastejšie sa stretávame s týmito mylnými predstavami:
  • Zodpovedné a ESG investovanie nie je ziskové - Ako ukazujú rôzne výskumy, ESG investovanie môže byť dokonca výnosnejšie ako to klasické.
  • Udržateľné investovanie je len pre vyvolených - udržateľné investovanie už dávno nie je iba pre ekológov, ale pre bežných ľudí
  • ESG investície sú iba greenwashing - ESG sa dá merať ratingom. Je dôležité sledovať ratingy renomovaných spoločností, napr. MSCI.
  • ESG investície sú rizikovejšie - Firmy, ktoré pristupujú k podnikaniu udržateľne, dokážu lepšie riadiť riziká aj im predchádzať
  • Udržateľnosť je drahá - V súčasnosti existuje obrovské množstvo ETF, ktoré sa zameriavajú na udržateľnosť.
Foto: Shopify Partners, Burst.shopify.com