Čo je to Timeshares a oplatí sa vôbec?

12.06.2023 (13:40)

Timeshares je investovanie do dovolenkovej nehnuteľnosti a je spojené s mnohými obmedzeniami. Vysnívaný apartmán sa pre mnohých stal nočnou morou. Predtým, než sa necháte zlákať, prečítajte si príbeh bývalého majiteľa a zopár užitočných rád.

Čo je to Timeshares a ako vznikol?

Málokto má dosť peňazí nato, aby si mohol kúpiť dovolenkový apartmán pri mori. Preto realitní experti vymysleli koncept, že si môžete zakúpiť časovo vymedzené užívanie nehnuteľnosti. Podstate timeshares funguje tak, že po úhrade vstupného poplatku, máte možnosť v danej nehnuteľnosti stráviť týždeň do roka. Lacná dovolenka. Inými slovami, ako keby ste sa stali vlastníkom apartmánu, avšak len na pár dní v roku. Nemusíte platiť za drahý zájazd, veď predsa budete dovolenkovať vo "svojom". Všetko SUPER, odteraz môžete dovolenkovať v rezorte o akom sa vám ani nesnívalo. Doteraz to znie ako dobrý nápad, keby do hry nevstupovali poplatky.

Timeshares = Kúpa práva na časovo vymedzené užívanie ubytovacieho zariadenia, t. j. práva využívať dané zariadenie viackrát počas jedného roka.

Poplatky vás zruinujú

Prvý poplatok je vstupný. V podstate sa dá prirovnať k členskému poplatku. Následne prídu na rad ďalšie pravidelné poplatky za údržbu a poistenie. Keď chcete stráviť dovolenku v takejto nehnuteľnosti zaúčtujú vám rezervačný a manipulačný poplatok. Zadarmo to teda nebude.

So svojou skúsenosťou s timeshare apartmánom sa podelili bývalí majitelia z Anglicka, ktorí pred 20 rokmi investovali 3000 libier a zakúpili si balíček, ktorý im mal postačovať nato, aby v apartmáne každý rok strávili dovolenkový týždeň: Zakaždým, keď sme chceli stráviť dovolenku v apartmáne sme boli upozornení, že náš zakúpený balíček (body) na to nestačí a musíme si zakúpiť drahší. Niekoľkokrát sme ho navýšili, no potom sme o to stratili záujem, pretože dovolenka cez Booking.com by nás vyšla porovnateľne, keď nie lacnejšie a nemuseli by sme sa zaväzovať k drahému členstvu a ročným poplatkom. Majitelia boli vopred informovaní o ročných poplatkoch na pokrytie údržby komplexu. Pôvodne to bolo 175 libier ročne. Aj sa im to zdalo trochu priveľa vzhľadom na to, že keď túto sumu vynásobíte 52 vlastníkmi, to vychádza na 9 100 libier ročne za apartmán. Samotná údržba by určite toľko nestála, no stále to bolo lacnejšie ako týždeň v hoteli.

A potom poplatok za údržbu začal narastať. Najprv kvôli inflácii, potom kvôli modernizácii, núdzovej rekonštrukcii,...dôvodov bolo nespočetne veľa. V roku 2020 sa ročný poplatok za údržbu vyšplhal na neuveriteľných 1709 libier. Čo už bolo viac ako cena za týždenný pobyt v luxusnom hoteli.

Ako z toho von?

Zúfalú situáciu komplikovala zmluva, ktorá nijako nešpecifikovala možnosť brániť sa proti nekontrolovateľnému zvyšovaniu poplatkov ani ukončiť zmluvný vzťah. Majitelia sa nakoniec obrátili na Európske spotrebiteľské centrum (European Consumer Claims), ktoré im pomohlo zbaviť sa tejto nevýhodnej investície.

Timesharing nie je zájazd

Je dôležité vedieť, že timesharing nie je produktom cestovnej kancelárie, ale viac sa podobá na realitnú činnosť.

V zmluve o časovo vymedzenom užívaní ubytovacieho zariadenia (timesharing) sa dohodne len ubytovanie. Zvážte si, či sa vám to oplatí, pretože si budete musieť ešte uhradiť stravu, dopravu a poistenie. "Podľa našich skúseností je timeshare často veľmi nevýhodná a príliš drahá investícia," potvrdzuje Ondřej Tichota z Európskeho spotrebiteľského centra pre portál idnes.cz. Timeshares vyžaduje aj pomerne vysoké ročné poplatky za údržbu. Navyše je veľmi ťažké takúto zmluvu vypovedať, pretože zmluva túto možnosť zvyčajne vôbec neupravuje.

Skúsenosti európskych odborníkov na spotrebiteľské právo z ECC vychádzajú zo skutočných prípadov spotrebiteľov, ktorí počas dovolenky v zahraničí podpísali zmluvu o časovo vymedzenom užívaní nehnuteľností s miestnou spoločnosťou a po niekoľkých rokoch sa márne pokúšali svoj podiel zrušiť alebo odpredať.

Na toto si dajte pozor

  • Pred podpisom zmluvy zvážte, či je pre vás naozaj výhodná, neváhajte sa poradiť s odborníkom.
  • Zmluva o časovo vymedzenom užívaní nehnuteľností musí mať písomnú formu a musí byť v slovenčine.
  • Máte právo na to, aby vám poskytovateľ poskytol informácie o zmluve v dostatočnom predstihu pred uzavretím zmluvy.
  • Máte právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní od jej uzavretia.
  • Ak vám poskytovateľ neposkytol riadne vyplnený formulár na odstúpenie od zmluvy, máte lehotu na odstúpenie od zmluvy jeden rok a 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy.
  • Ak vám poskytovateľ neposkytol potrebné informácie pred uzavretím zmluvy, lehota na odstúpenie od zmluvy je 3 mesiace a 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy.
  • Pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy nesmie poskytovateľ požadovať žiadne poplatky ani zálohy.
  • Ak ste zaplatili zálohu a v zákonnej lehote od zmluvy odstúpite, poskytovateľ je povinný vám zálohu vrátiť. Ak tak neurobí, môžete ho žalovať za bezdôvodné obohatenie.
  • Ak už riešite problém so zmluvou a poskytovateľom je spoločnosť z inej krajiny EÚ, Nórska alebo Islandu, môže vám bezplatne pomôcť Európske spotrebiteľské centrum na Slovensku.
Foto: Shopify Partners, Burst.shopify.com