Výnosy z podielových fondov sa po 3 rokoch nebudú zdaňovať. Pozrite si, koľko ušetríte.

Autor: redakčne upravené
25.08.2023 (15:00)

Ak máte úspory uložené v podielovom fonde viac ako tri roky, pri ich výbere nebudete platiť zrážkovú daň. Pozrite si, koľko môžete ušetriť.

Daňová úľava sa vzťahuje aj na investície do podielových fondoch, ktoré ste uskutočnočnili aj v minulosti, teda pred prijatím novely zákona o dani z príjmov. Pred prijatím novely sa výnosy z investovania do podielových fondov zdaňovali zrážkovou daňou 19%.

Výnos z investovania je rozdiel medzi vyberanou sumou a objemom vkladov. „Pre daňové oslobodenie celých úspor je potrebné speňaženie naplánovať tak, aby aj posledný vklad trval aspoň legislatívnou požadovaný čas. Toto je dobré uvedomiť si predovšetkým pri pravidelnom investovaní,“ odporúča Pavel Škriniar, finančný analytik Swiss Life Select

Ak investujete pravidelne s cieľom čerpať tieto úspory postupne počas dôchodkového veku, daňovej povinnosti sa nemusíte obávať. Postupnosť dlhodobých výberov spôsobí, že výnosy z posledných vkladov sa zrealizujú ako posledné v rade.

„Pri pravidelnom investovaní 100 eur mesačne počas 35 rokov je možné našetriť 125 000 eur. Daň z výnosu by v takom prípade podľa pôvodných pravidiel predstavovala 16 000 eur. Z nasporených peňazí by tak bolo možné pravidelne vyberať približne 360 eur mesačne počas 27 rokov. 360 eur bude v čase výberu ekvivalent súčasným 100 eur, teda človek bude v reálnom vyjadrení vyberať a udržiavať takú istú kúpnu silu, s akou vstupoval do schémy pravidelného investovania,“ prepočítava Škriniar. Suma, ktorú ušetria investori na daniach, zlepší podmienky čerpania úspor. V našom modelovom príklade možné trvanie pravidelného výberu sa buď predĺži o sedem rokov, resp. výška pravidelného výberu sa zvýši na 440 eur.

Aký vplyv má daň na investíciu 100 eur mesačne?

investicia_dan

* prepočet v tabuľke zohľadňuje postupné zvyšovanie pravidelného výberu o infláciu bez dane

Využívanie pravidelného investovania do podielových fondov predstavuje jeden z dostupných piatich dôchodkových pilierov. Daňová úľava, ktorú môžu investori využívať, má potenciál výrazne zlepšiť finančnú situáciu na dôchodku.
 
Zdroj: Swiss Life Select Slovensko, Foto: redakcia