Zrušiť účet v banke je možné len v pobočke alebo písomnou žiadosťou

Autor: redakcia
13.11.2023 (14:00)

Online zriadenie účtu je už bežná vec. Ak však chcete účet zrušiť, online to nepôjde. Dokonca ani v internetových bankách.

Mnohí ľudia dnes spravujú svoje financie výlučne online, či cez internetbanking, alebo mobilnú aplikáciu banky. Ak sa však rozhodnete účet v banke zrušiť, online to nepôjde. Bankový účet určite nezrušíte spôsobom, že si odinštalujete apku z mobilu.

„Požiadať o zrušenie účtu je možné osobne na pobočke banky, alebo poveriť inú osobou na základe plnomocenstva, alebo aj písomne ak klient sa nevie dostaviť na pobočku banky,” vysvetľuje Dominik Miša, hovorca VÚB banky. Rovnaké pravidlá platia aj v ostatných bankách. Marta Cesnaková, hovorkyňa Slovenskej sporiteľne pripomína, že na žiadosti zasielanej poštou aj na splnomocnení je potrebné mať podpis úradne overený notárom resp. na matrike.

Za zrušenie účtu banky neúčtujú žiaden poplatok.

Takto postupujte ak žijete v zahraničí a chcete zrušiť účet na Slovensku

Ak o zrušeniu účtu žiada klient zo zahraničia, je potrebné aby predkladané dokumenty vystavené v zahraničí boli superlegalizované alebo opatrené doložkou Apostille v zmysle Haagskeho dohovoru a dokumenty v cudzom jazyku je potrebné predložiť úradne preložené do slovenčiny.

Ako dlho trvá zrušenie účtu

To, ako rýchlo banka účet zruší, závisí od niekoľkých faktorov. “Ak klient nemá k účtu vydanú debetnú platobnú kartu, alebo iný produkt/službu, ktorá sa musí najprv vysporiadať, tak účet sa zruší aj daný deň, keď klient požiada o zrušenie. V prípade ak účtu je vydaná debetná platobná karta, v takom prípade je zrušenie účtu najmenej o 14 dní odo dňa zrušenia debetnej platobnej karty,” vysvetľuje D. Miša hovorca VÚB. Nezabudnite, že keď požiadate o zrušenie účtu, tak v ten deň vám banka zablokuje debetnú kartu a od toho momentu, ju už nemôžete používať.

V Slovenskej sporiteľni zrušia účet v deň podania žiadosti, ak k účtu nie je vydaná platobná karta, a ak zrušeniu nebránia žiadne okolnosti, napríklad na účet je naviazané splácanie úveru, alebo na účte je zriadená blokácia. Ak je k účtu vydaná elektronická platobná karta, zrušenie bude trvať min. 8 dní, ak je k účtu vydaná embosovaná debetná karta, treba počítať s lehotou min. 30 dní.

Vo Fio banke je výpovedná lehota pre zrušenie účtu 30 dní.

Kedy banka odmietne účet zrušiť

Pri zrušení účtu si dávajte pozor na svoje záväzky voči banke. Ak ste v mínuse na povolenom prečerpaní, alebo nemáte zúčtované všetky transakcie debetnou platobnou kartou, zrušenie resp.presun účtu vám banka nedovolí. Účet banka nezruší ani v prípade, ak z neho splácate úver. Ďalšie dôvody, kedy banka účet nezruší, môžu byť napr. rozhodnutie súdu, príkaz na zaistenie účtu a pod.

Nezabudnite na starom účte ponechať dosť financií nato, aby prebehli posledné prevodné príkazy, zúčtovali sa všetky platby kartou a poplatky. Zostatok vám pošle banka na váš nový účet.
 
Forma zrušenia
  • Osobne
  • Poštou (úradne overený podpis)
  • Splnomocnením tretej osoby (úradne overený podpis)
Trvanie
  • Ihneď ak nemáte k účtu platobnú kartu, ani žiadne podlžnosti voči banke
  • Do 30 dní (zvyčajne) ak máte k účtu platobnú kartu
Dôvody, kedy banka účet nezruší
  • Ste v mínuse
  • Z účtu splácate úver
  • Rozhodnutie súdu
  • Zaistenie účtu
  • Blokácia účtu

Kreditná karta s účtom nesúvisí

Ak máte v banke aj kreditku, môžete si ju ponechať aj po zrušení účtu. Kreditka je nezávisly produkt, ktorý má vlastný kreditný účet, takže pri zrušení bežného účtu ju nemusíte rušiť. Možete si ju pokojne nechať v starej banke. Ak sa rozhodnete spolu s účtom zrušiť aj kreditku, tak na nej musíte vyrovnať dlžnú sumu.
 
Zdroj: VUB, Slovenská sporiteľňa, Fio banka, Foto: Ivan Sedlák