Očakávaný pokles úrokov na hypotékach neznamená lepšiu dostupnosť bývania

Autor: redakčne upravené
05.04.2024 (16:00)

Nehnuteľnosti sa za dva uplynulé roky stali nedostupnými, realitný trh zamrzol. Dôvodom bol rast úrokových sadzieb, ktorý znemožnil čerpať hypotéky v takej výške, aby postačovala na kúpu bývania. Otázne je, či zníženie sadzieb bude stačiť na oživenie trhu.

Najbližšie zníženie sadzieb ECB by sa malo odohrať v júni. „Samozrejme, bude to iba v prípade, že sa inflácia bude uberať požadovaným tempom i smerom. Ak všetko vyjde tak, ako sa očakáva, do konca roka by sa sadzby ECB mohli znížiť o 0,75 percentuálneho bodu,“ upozorňuje Pavel Škriniar, finančný analytik Swiss Life Select.

To však neznamená, že o rovnakú výšku klesnú aj sadzby slovenských hypoték. Na jednej strane sa do ceny peňazí vždy započítava očakávaný vývoj. To znamená, že keď dôjde k danej udalosti, na trhu sa nič neudeje – pretože s tým už počítal. Na druhej strane je tu trh s dlhopismi, ktorými si Slovensko požičiava na svoj chod. „Ak sa ich výnos zvýši, zvýšia sa aj úroky nových hypoték. Môže sa preto vyskytnúť aj taký scenár, keď ECB zníži sadzby, no sadzby slovenských hypoték vzrastú. Dôvodom bude vyššia rizikovosť slovenských dlhopisov a teda aj ich vyššia cena. Hypotéky sa tomu budú prispôsobovať, keďže ide tiež o požičiavanie si peňazí,“ vysvetľuje analytik.

V prípade, že by sa predsa len krokmi vlády podarilo presvedčiť zahraničných investorov a Slovensko by bolo schopné udržať alebo dokonca znížiť cenu zdrojov, čím by sa znížili aj sadzby hypoték, sprístupnilo by to nehnuteľnosti? Záleží na miere zníženia. Súčasné podmienky NBS hovoria o testovaní schopnosti dlžníka splácať úver s navýšenou úrokovou sadzbou. Ak si dlžník dohodne s bankou pri najobľúbenejšej fixácii sadzbu 4 %, banka ho otestuje na sadzbu 6 %. Na rovnakú sadzbu ho otestuje aj v prípade, že by jeho úroková sadzba bola 5 %.

„Znamená to iba toľko, že zo súčasného priemeru sadzieb 4,82 % by sa žiadateľ o úver potreboval dostať pod 4 %, aby získal vyššiu hypotéku. Iba vtedy totiž bude testovaný na menej ako 6-percentnú sadzbu a to sa následne prejaví vo výške dostupnej hypotéky,“ uzatvára Škriniar.
Súčasné opatrenia na obmedzenie dostupnosti hypoték sa zdajú byť p
rísne. Chránia však dlžníkov pred prílišným zadlžovaním sa. Napríklad Česká národní banka poľavila v požiadavkách na dlžníka a upravila limity tak, aby hypotéky boli dostupnejšie. Národná banka Slovenska obdobný krok neplánuje.
 
Zdroj: Swiss Life Select Slovensko, Foto: Ivan Sedlák