Ako sa darilo 2. dôchodkovému pilieru v roku 2019? 2. časť

Autor: redakcia
31.01.2020 (09:40)

Aké zhodnotenie úspor priniesol 2. dôchodkový pilier sporiteľom v roku 2019? Ktoré fondy zarobili najviac?


 

Negarantované fondy

Medzi negarantované fondy patria akciové a indexové. Viac sme o nich písali v článku: 2. dôchodkový pilier - prehľad dôchodkových správcovských spoločností a ich fondov. Takto sa im darilo v roku 2019:
 
DSS FOND Zhodnotenie 2019 (%)
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. PROGRES akciový negarantovaný d.f. 24,4
AXA, d.s.s., a.s. Akciový negarantovaný d.f. 11,6
AXA, d.s.s., a.s. Indexový negarantovaný d.f. 28,6
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s. PROSPERITA akciový negarantovaný d.f. 13,4
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s. PERSPEKTÍVA indexový negarantovaný d.f. 21,2
NN, d.s.s., a.s. Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.. 12,7
NN, d.s.s., a.s. Dynamika akciový negarantovaný d.f. 15,6
NN, d.s.s., a.s. Index Euro - indexový negarantovaný d.f. 28,5
NN, d.s.s., a.s. Index Global - indexový negarantovaný d.f. 28,6
VÚB Generali, d.s.s., a.s. MIX zmiešaný negarantovaný d.f. 11,7
VÚB Generali, d.s.s., a.s. PROFITakciový negarantovaný d.f. 17,2
VÚB Generali, d.s.s., a.s. INDEX indexový negarantovaný d.f. 28,6

Garantované fondy

Medzi garantované fondy patria dlhopisové fondy, a sú vhodné pre sporiteľov, ktorí uprednostňujú nízku mieru rizika. Nižšie riziko, však znamená aj nižší výnos.
 
DSS Zhodnotenie 2019 (%)
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s. 1,65
AXA d.s.s.. a.s. 1,41
DSS Poštovej banky, d.s.s., a. s. 4,93
NN d.s.s.. a.s. 0,88
VÚB Generali, d.s.s., a.s. 3,17
Ak váš dôchodok je ešte v nedohľadne, odborníci radia sporiť si v negarantovaných fondoch (akciových a indexových), ktoré prinášajú vyššie zhodnoteni ako garantované. Treba však počítať s tým, že akciové fondy sú volatilné, stúpajú a klesajú. Z dlhodobého hľadiska však zatiaľ stále boli v zelených číslach. Najväčšou chybou sporiteľov je, ak pri poklese fondu spanikária a vymenia ho za garantovaný fond. Práve obdobie poklesu je vhodné na nákup lacných podielov.
Zdroj: ADSS, Foto: redakcia