Aký je rozdiel medzi 2. a 3. dôchodkovým pilierom?

Autor: redakcia
05.02.2024 (10:15)

Každý z dôchodkových pilierov sa riadi vlastnými pravidlami, má svoje výhody i obmedzenia. Dokonca majú aj niečo spoločné.

Čo je 2. dôchodkový pilier

Starobné dôchodkové sporenie nazývané aj druhý pilier je systém, ktorý dáva ľuďom možnosť sporiť si na dôchodok sám pre seba a tak si zabezpečiť dôstojnú starobu. Je dobrovoľný. Do 2.piliera automaticky síce vstupuje každý mladý človek, ktorý začne pracovať, no účasť v 2. pilieri nie je povinná. Sporiteľ má možnosť do 2 rokov od vstupu z druhého piliera vystúpiť. Po uplynutí tejto lehoty, sporiteľ z 2. piliera už vystúpiť nemôže.

Spolu s prvým pilierom zabezpečuje príjem v starobe sporiteľovi. V prípade vstupu do II. piliera sa rozdelia povinné odvody v celkovej výške 18 % na dve časti, a to 14% ktoré ostávajú v I. pilieri a 4%, ktoré Sociálna poisťovňa postupuje na dôchodkový účet v dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS).

Kto môže vstúpiť do 2. piliera?

Do 2.piliera automaticky vstupuje každý, kto vstupuje na trh práce od 1.5.2023. Nový sporiteľ má možnosť do 2 rokov od vstupu z druhého piliera vystúpiť. Ak si novovstupujúci sporiteľ do 6 mesiacov nevyberie DSS-ku, následne mu ju priradí Sociálna poisťovňa.
Ak ste začali pracovať ešte pred 1.5.2023, kedy začala platiť Novela zákona a nevstúpili ste do 2. piliera, môžete do neho kedykoľvek vstúpiť predtým, než dovŕšite 40 rokov. Na Slovensku pôsobí päť dôchodkových správcovských spoločností.

>>Aktuálne zmeny v 2. pilieri od roku 2023<<

Výhody 2. piliera

  • úspory z 2. piliera sa dedia
  • dôchodok dostávate z dvoch zdrojov - zo Sociálnej poisťovne i DSSky
  • sami sa rozhodujete o svojej sporiacej stratégii alebo môžete využiť predvolenú stratégiu PIS
  • úspory sa neustále zhodnocujú

Čo je to 3.pilier

Doplnkové dôchodkové sporenie je dobrovoľný, tzv. tretí pilier dôchodkového systému, v ktorom sú finančné prostriedky účastníkov spravované doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami. Čiže je to další zdroj príjmu k dôchodku zo Sociálnej poisťovne (1.pilier) a dôchodku z 2. piliera, ktorý môžete poberať ako dôchodca.

Kto môže vstúpiť do 3. piliera?

Pre zamestnancov, ktorí vykonávajú rizikové práce je vstup do III. piliera povinný a to do 30 dní od začatia výkonu týchto prác. Zamestnanec je povinný uzatvoriť účastnícku zmluvu a jeho zamestnávateľ je povinný uzatvoriť do 30 dní zamestnávateľskú zmluvu s DDS, ktorú si zamestnanec vyberie.

Pre ostatných zamestnancov a osoby staršie ako 18 rokov je vstup do III. piliera dobrovoľný . Ak sa zamestnanec rozhodne pre sporenie v III. pilieri, musí s vybranou DSS uzatvoriť účastnícku zmluvu. Zamestnávateľ takýchto osôb nie je povinný zamestnávateľskú zmluvu uzatvoriť. Častokrát však príspevky do 3. piliera ponúka zamestnávateľ ako výhodu pre svojich zamestnancov.

Výhody 3. piliera

  • úspory z 3. piliera sa dedia
  • možnosť získať príspevok zamestnávateľa
  • z príspevkov platíte len zdravotné odvody (sú výhodnejšie ako zvýšenie mzdy)
  • sami sa rozhodujete o svojej sporiacej stratégii
  • každoročne si môžete odpočítať zo základu dane 180 EUR a tak ušetriť na dani z príjmu.
Aktuálne na Slovensku pôsobia štyri doplnkové dôchodkové spoločnosti: AXA d.d.s., a.s., NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s., Stabilita, d.d.s., a.s., Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.
 
  2. pilier 3. pilier
Dedenie nasporenej sumy áno áno
Príspevok zamestnávateľa nie áno, je možný
Daňová úľava nie áno
Vstup Automatický pre nových prvosporiteľov, pre ostatných je limitovaný vekom 40 rokov Povinný pre zamestnancov v rizikových kategóriach, pre ostatných zamestnancov bez limitov

 
Foto: redakcia