Ako sa nezáväzná ponuka úveru od banky zhoduje s reálnou

Autor: Katarína Macková
14.11.2017 (18:00)

Dostali ste od banky ponuku úveru a uvažujete, že by sa vám z nejakého dôvodu zišiel? Môže to byť dobrý nápad, avšak pozor na očakávania. Napríklad na výšku úrokovej sadzby vášho úveru môže vplývať mnoho parametrov, ktoré bude potrebné vyhodnotiť. Nech vás teda neprekvapí, ak sa konečná ponuka s tou reálnou stopercentne nezhodne. Chcete vedieť, čo všetko bude na ňu vplývať? Rozobrali sme to v nasledujúcom článku.
 

Prvou vecou je, že klient by si mal dopredu zvážiť, na aký účel má záujem úver od banky získať, a takisto by mal zodpovedne zhodnotiť, aké sú jeho možnosti splácania. V tomto bode si treba zvážiť, či je úver pre záujemcu to správne riešenie, alebo by skôr mal prehodnotiť iné možnosti.

Ako sa posudzuje bonita?

Bonita, teda schopnosť klienta splácať, sa posudzuje podľa jeho pravidelného mesačného príjmu, počtu vyživovaných osôb, výdavkov na doterajšie splátky úverov, ako aj na budúcu splátku nového úveru. "Prihliada sa na doterajšiu disciplínu v splácaní úverov. Výdavok na životné poistenie neznižuje príjem klienta, pretože ho v prípade potreby môže zrušiť a tohto výdavku sa zbaviť," hovorí ďalej Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank. "Výsledná úroková sadzba je výsledkom kombinácie viacerých faktorov. Napríklad jedným z faktorov je výška a stabilita príjmu, ale aj doterajšia platobná disciplína klienta, existujúce záväzky klienta a podobne," vysvetľuje ďalej s tým, že úvery bez založenia nehnuteľnosti sú schválené do 24 hodín, hypoúvery spravidla do 3 dní. Do veľkej miery záleží vyjadrenie banky od spolusúčinnosti klienta, klientovi však podľa hovorkyne stačí jediná návštevy banky.

Nezáväzná ponuka a môže zmeniť

Akákoľvek nezáväzná ponuka znamená, že ponuka sa môže zmeniť. "Najčastejším dôvodom zmeny je najmä to, že nie je možné vyhodnotiť všetky informácie, ktoré majú vplyv na výšku úrokovej sadzby, respektíve vyhodnocované informácie sa viac či menej odlišujú od skutočnosti," hovorí Angelika Farkašová, vedúca oddelenia úverov VÚB s tým, že typickým príkladom takýchto informácií je napríklad nepresná výška príjmu, respektíve zabudnutý záväzok klienta, ktorý klient neuvedie pri nezáväznej ponuke. "Odporúčame sa vždy poradiť, ako získať čo najpresnejšiu ponuku, nakoľko dnes je už možné veľmi rýchlo pri zadaní žiadosti získať spoľahlivú informáciu o výške úrokovej sadzby."
 

Nenechajte sa zlákať reklamami na ultra nízke úroky. Na najnižšie úrokové sadzby si siahnu len ideálni bonitní klienti. Ostatní musia počítať s vyšším úrokom.
 

Údaje sa overujú v interných a externých registroch

Nezáväzné ponuky teda vychádzajú z údajov poskytnutých priamo klientom, ako napríklad dĺžka zamestnania, výška príjmu, výška záväzkov, osobné charakteristiky (vzdelanie, počet detí, rodinný stav, iné demografické ukazovatele...) "Následne sa zadané údaje v žiadosti overujú v interných a externých registroch. Pokiaľ boli údaje zadané v žiadosti korektné, výsledná ponuka sa spravidla zhoduje s nezáväznou ponukou. Pokiaľ však v registroch niečo „vyskočí“, či už negatívne alebo pozitívne, môže to ovplyvniť parametre výslednej ponuky," vysvetľuje Lýdia Žáčková, hovorkyňa Poštovej banky.

Skutočnosti si zodpovedne pozisťujte

Dobrou radou tak zostáva nezavádzať. A nielen to - mnohokrát klient ani zavádzať nechce, len si jednoducho nespomenie na skutočnosti, ktoré však napokon majú rozhodujúci vplyv na konečnú ponuku. Preto si pred požiadaním o úver zodpovedne zistite všetko, čo potrebujete, a neváhajte sa aj poradiť s odborníkmi. Ak všetky tieto veci dodržíte, vyhnete sa zbytočnému sklamaniu.K

 

Foto: Ivan Sedlák