Ako sa vysporiada hypotéka pri rozvode alebo rozchode partnerov?

Autor: redakčne upravené
16.10.2023 (12:00)

Záleží na tom, či ste boli manželia, alebo ste žili spolu ako partneri bez manželstva a kedy ste si brali úver. Na toto sa pripravte.

V súvislosti s rozvodom manželov a rozchodom partnerov narážame na mnoho situácií, ktoré je potrebné riešiť a ktoré neobchádzajú ani oblasť hypoték a úverov.

Rozvod manželov a rozchod partnerov ako spoludlžníkov na hypotéke

Keď sa manželia ako zákonní spoludlžníci na spoločných úveroch alebo partneri ako dobrovoľní účastníci na úverových zmluvách rozídu, je v záujme všetkých strán, aby okrem vysporiadania spoločného majetku boli vysporiadané aj ich spoločné záväzky.

Hypotéka a jej rozdelenie po rozvode manželov v rámci BSM

Manželia zo zákona musia vstúpiť do úverového záväzku spoločne, jedine s výnimkou rozdelenia alebo obmedzenia BSM – bezpodielového spoluvlastníctva manželov. V praxi sa stretávame s viacerými situáciami, ktoré ľudia v súvislosti so spoludlžníctvom na úveroch riešia.

Často sa stáva, že hypotéku má už pred uzavretím manželstva jeden z manželov, ktorú aj naďalej spláca sám. Ak sa takíto manželia neskôr rozvedú, hypotéka aj naďalej ostáva záväzkom toho partnera, ktorý ju dostal ešte za slobodna.

Iná je situácia, keď si hypotéku zoberú partneri počas trvania manželstva. V prípade rozvodu existuje inštitút tzv. vysporiadania BSM. Je súčasťou procesu rozvodu a je to dohoda o tom, akým spôsobom manželia budú mať svoj spoločný majetok i záväzky rozdelené po rozvode. Na základe tejto dohody je možné pri hypotéke previesť nehnuteľnosť, na ktorú bola určená, na jedného z partnerov a zároveň aj na súvisiacej hypotéke ostáva dlžníkom len ten partner.

Postup vysporiadania hypotéky v banke po rozvode

Keď sa exmanželia dohodnú na vysporiadaní BSM, a teda aj spoločných úverov, je potrebné do banky odniesť notárom overenú dohodu o vysporiadaní BSM a právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode a požiadať o vyňatie spoludlžníka. Zároveň sa táto dohoda podáva aj na kataster, ktorý na jej základe prepíše časť nehnuteľnosti na expartnera v zmysle tejto dohody. Čo sa týka banky, môže byť vyňatie spoludlžníka trochu komplikovanejšie. Treba zdôrazniť, že z pohľadu úverovej zmluvy nie je dohoda o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva či súdne rozhodnutie pre banku záväzné. A to v tom zmysle, že by na jeho základe vypustila banka druhého spoludlžníka z úverového vzťahu. Na vypustenie jedného z bývalých manželov z úverového vzťahu je teda nutný súhlas banky.

V prípade, že jeden z dvoch spoludlžníkov z úveru odchádza, ten zostávajúci dlžník musí mať dostatočný príjem na splácanie úveru. Ak by tak nebolo a exmanželia sa inak nedohodnú, je možné nahradiť spoludlžníka iným spoludlžníkom s dostatočným príjmom. Banka potrebuje mať istotu, že aj naďalej, teda po rozvode žiadateľov, bude mať zostávajúci dlžník na hypotéke alebo inom úvere postačujúci príjem na splácanie.

Vyňatie spoludlžníka na hypotéke po rozchode partnerov

Ďalšou častou situáciou je, keď si partneri, ktorí sú v pozícií druh a družka, spolu zoberú hypotéku na kúpu nehnuteľnosti a zároveň sa obaja stanú aj jej spoluvlastníkmi. V prípade rozchodu je tiež možné ich situáciu vyriešiť.

Často sa stretávame s rozdelením majetku formou kúpnej zmluvy. Vtedy ten, ktorý odchádza zo spoločnej nehnuteľnosti, odpredá druhému partnerovi časť nehnuteľnosti, ktorá mu patrila počas trvania vzťahu. Totiž, partneri žijúci v zväzku druh/družka, síce nadobudli nehnuteľnosť spoločne, ale nevzťahuje sa na nich inštitút BSM, nakoľko neboli manželmi.

Ak nemali partneri na spoločnú nehnuteľnosť hypotéku, a jeden z expartnerov chce od druhého odkúpiť podiel na nehnuteľnosti a financovať to hypotékou, v tomto prípade je dokladom preukazujúcim účel hypotéky kúpna zmluva, ktorá sa zároveň podáva aj do katastra nehnuteľnosti, ktorý prevedie pôvodný podiel nehnuteľnosti na jedného partnera. Toto riešenie je možné v prípade, ak sú príjmy žiadateľa pre banku dostačujúce.

Druhým riešením je, že spoločnú nehnuteľnosť predajú a vyplatia hypotéku.

Vysporiadanie spotrebných úverov bez založenia nehnuteľnosti

Pokiaľ manželia alebo partneri sú spoludlžníkmi na spotrebných úveroch, tento proces je jednoduchší, pretože nie je potrebné riešiť vlastníctvo spoločnej resp. zakladanej nehnuteľnosti. Tu len na základe žiadosti v banke a preverenia príjmov toho dlžníka, ktorý má úver naďalej splácať, banka upraví úverovú zmluvu. Samozrejme, tiež je nutné doložiť banke rozhodnutie o rozvode a dohodu o vysporiadaní BSM.
 
Zdroj: hypoconsulting.sk, Foto: Brodie, Burst.shopify.com