Hypotéky: Nové pravidlá, kedy pri mimoriadnych splátkach nebudete platiť poplatok

Autor: redakčne upravené
30.10.2023 (10:00)

Novela Zákona o úveroch na bývanie z 1.9.2023 upravuje výšku mimoriadnych splátok, za ktoré vám banka nebude účtovať poplatok. Toto sú nové pravidlá.

Predčasným splatením hypotéky ušetríte nie len na zaplatených úrokoch, ale môžete pri ňom výrazne ušetriť aj na poplatkoch.

Predčasné splatenie časti hypotéky

Každý dlžník má možnosť uskutočňovať na hypotéke mimoriadne vklady. Hypotéku majú väčšinou klienti na dlhé obdobie, aj na 30 rokov, a na úrokoch zaplatia obrovské sumy. Napríklad, pri 100-tisícovej hypotéke s úrokovou sadzbou 4% a splatnosťou 30 rokov, klient zaplatí na úrokoch takmer 72 tisíc eur. A práve mimoriadnymi splátkami dokáže klient na úrokoch ušetriť.

Zo zákona klient môže uskutočňovať mimoriadne vklady počas fixácie alebo na konci fixačného obdobia. Od 1.9. 2023 vstúpila so platnosti novela Zákona o úveroch na bývanie, ktorá hovorí:

,,Veriteľovi sa zakazuje požadovať od spotrebiteľa akýkoľvek poplatok, sankciu alebo náhradu nákladov, ak predčasné splatenie úveru na bývanie v jednej alebo viacerých splátkach celkovo nepresiahne výšku 30 % istiny tohto úveru na bývanie počas kalendárneho roka. Spotrebiteľ má právo uskutočniť splátku podľa predchádzajúcej vety každý kalendárny mesiac jedenkrát.“

Čo to v praxi znamená pre klientov?

Mimoriadne vklady počas trvania fixácie

Mimoriadne vklady uskutočňované počas trvania fixácie môžu, ale nemusia byť spoplatnené 1% z výšky mimoriadne splácanej sumy. Ak je suma mimoriadnej splátky do 30% z aktuálneho zostatku úveru, banka vám za tento vklad nebude účtovať žiadnu sankciu. Zmena od septembra 2023 nastala v tom, že mimoriadne splátky môžete robiť raz mesačne počas celého roka, avšak nesmiete presiahnuť spomínaných 30%.

Najčastejšie otázky spájajúce sa s mimoriadnymi vkladmi:

1. Týka sa novela Zákona o úveroch na bývanie iba nových hypoték?
Nie, týka sa všetkých úverových zmlúv bez ohľadu na to, kedy boli podpísané. Niektoré banky v roku 2023 umožňujú použiť starý model v súbehu s novým, čo znamená, že ak ste do 1.9.2023 už minuli svojich pôvodných 20% na predčasné splátky, môžete od septembra do konca roka mimoriadne vložiť ešte ďalších 30%. V iných bankách sa stretneme zase s modelom 20% + 10%.

2. Môžem vykonať 2 mimoriadne splátky počas jedného mesiaca v rámci 30% bez poplatku?
Nie. Mimoriadne splátky, môžu byť vykonávané iba raz mesačne. Ak by ste chceli urobiť mimoriadnu splátku viackrát za mesiac, nespadá to do spomínaných 30%, a teda sa vám druhá splátka v mesiaci bude účtovať s príslušným poplatkom.

3. Aký je poplatok po prekročení 30%?
Poplatok je stanovený na 1% zo sumy, ktorá prekračuje povolených 30%. Modelový príklad: Môžete urobiť mimoriadny vklad 30 000€ za rok. Vy však zaplatíte na mimoriadnych splátkach 35 000€, banke teda platíte poplatok 1% z 5 000€ tj. 50€)

4. Ako mám postupovať ak chcem robiť mimoriadne vklady?
Vo väčšine bánk, treba prísť priamo na pobočku a podať žiadosť. Na základe písomného oznámenia vám banka určí termín úhrady. V prípade záujmu vám odporúčame najskôr zavolať do vašej banky.

5. Existuje spôsob, ako urobiť viac vkladov mesačne bez poplatku?
V niektorých bankách si viete cez aplikáciu banky urobiť vklad aj nad rámec zákonných mimoriadnych splátok (nad rámec 30%), v minimálnej výške 50€. Maximálnu možnú sumu stanovujú podmienky banky.

6. Z čoho sa počíta limit 30%?
Sú dve možnosti: niektoré banky počítajú 30% z pôvodnej výšky úveru a niektoré banky 30% zo zostatku úveru. Vo väčšine bánk sa limit počíta z pôvodnej výšky úveru. Kvôli aktuálnym informáciam v tej ktorej banke, kontaktujte svojho hypotekárneho špecialistu, alebo bankára.

Mimoriadna splátka hypotéky na konci fixácie úrokovej sadzby

Klienti majú aj možnosť uskutočniť mimoriadnu splátku hypotéky na konci fixácie v ľubovoľnej výške a bez poplatku. Predčasné splatenie časti hypotéky vám môže pomôcť výrazne na hypotéke ušetriť. Po vykonaní mimoriadnej splátky sa zníži zostatok istiny, čo priamo ovplyvní buď výšku splátky alebo dobu splatnosti. Čiže, buď budete i naďalej splácať rovnakú splátku, no zkráti sa vám doba úveru, alebo si ponecháte dobu úveru a zníži sa vám splátka.

V bankách si môžete vybrať, ktorý spôsob bude pre vás výhodnejší. Viac ušetríte, ak si necháte pôvodnú splátku a skrátite si dobu splatnosti hypotéky.

Mimoriadna splátka na konci fixácie sa neráta do 30%, ktoré môžete vyplatiť počas roka.

Predčasné splatenie celej hypotéky

Samozrejme, vždy máte možnosť splatiť aj celý zostatok vašej hypotéky. Počítajte však s tým, že ak budete úver vyplácať mimo obdobia konca fixácie, banka bude od vás požadovať poplatok za predčasné splatenie vo výške 1% zo zostatku úveru. Klienti hypotéku vyplácajú väčšinou v dvoch prípadoch: keď majú k dispozícií potrebnú sumu alebo v prípade predaja nehnuteľnosti, ktorá bola založená na hypotéke. Aj tu platí, že najviac sa oplatí vyplácať celý zostatok hypotéky v dobe konca fixácie, kedy je predčasné splatenie hypotéky bez poplatku. Ak je to možné, načasujte si predaj nehnuteľnosti, z ktorého plánujete vyplatiť svoju hypotéku, na koniec fixácie.
 

Mimoriadne splátky bez poplatku

Spoplatnené mimoriadne splátky


Vo výške 30% istiny úveru (ročne), max. 1 mimoriadna splátka mesačne

V niektorých bankách sú dovolené mimoriadne splátky nad rámec zákonného limitu cez aplikáciu banky

Mimoriadna splátka v ľubovoľnej výške na konci fixácie
 
Všetky ďalšie splátky mimo obdobia konca fixácie, ktoré nespĺňajú zákonom dané požiadavky

Predčasné splatenie hypotéky mimo obdobia konca fixácie – poplatok 1% zo zostatku úveru

Zdroj: hypoconsulting.sk, Foto: Matthew Henry, Burst.shopify.com