Ani predschválený úver nezaručuje, že vám ho banka poskytne

Autor: redakčne urpavené
23.10.2023 (12:00)

Predschválený úver je pojem, ktorý ľuďom dáva prísľub možnosti čerpania hypotéky alebo iného úveru už v predstihu. Mať predschválený úver však neznamená, že hneď ako sa klient rozhodne, má peniaze na účte. Aj takéto úvery majú svoje limity.

Predschválenie spotrebného úveru

Takmer všetky banky svojim klientom predschvaľujú spotrebné úvery na základe ich obratov na účtoch. Keď klient v banke požiada o predschválený spotrebný úver, väčšinou ho aj dostane, no nie je to pravidlo a nemá naň aj napriek prvotnému predschváleniu právny nárok. Tento úver totiž ešte podlieha schvaľovaciemu procesu, kedy banka dodatočne overuje úverový register klienta a často aj samotný príjem. Znamená to, že banka nakoniec predschválený úver nemusí schváliť a poskytnúť. Podobne ako spotrebné úvery banky klientom predschvaľujú aj povolené prečerpania na účte a kreditné karty.

Predschválená hypotéka neexistuje

Hypotekárni špecialisti často počúvajú od klientov, že majú už predschválenú hypotéku, takže sa neboja, že ju nedostanú aj v iných bankách. Realita je však taká, že predschválenie hypotéky v pravom slova zmysle dnes reálne existuje len s výraznými obmedzeniami. V niektorých bankách je možné podať žiadosť o hypotéku, v rámci ktorej banka preverí žiadateľom registre a posúdi príjem, ale oficiálne k tomu žiadny dokument nevydá. Finančná situácia klienta sa v čase môže meniť, čo samozrejme ovplyvní konečné rozhodnutie banky o poskytnutí resp. neposkytnutí úveru.

V minulosti jedna z veľkých bánk schvaľovala klientom na základe žiadosti o úver tzv. hypotekárny certifikát, o ktorom bolo možné povedať, že mali hypotéku už predschválenú. Túto službu daná banka už neposkytuje, takže klientom, ktorí chcú mať istotu, že hypotéku dostanú, by sme odporúčali produkt „hypotéka bez špecifikácie nehnuteľnosti“ alias „hypotéka naopak“. V podstate to znamená, že klient podpíše zmluvu o hypotekárnom úvere ešte predtým, ako má nájdenú nehnuteľnosť, ktorú chce kúpiť.

Banky predschvaľujú spotrebné úvery, povolené prečerpania a kreditné karty, hypotéky nikdy nepredschvaľujú, klient musí o predbežné posúdenie jeho bonity požiadať podaním žiadosti o úver na bývanie.

Ako funguje hypotéka na nešpecifikovanú nehnuteľnosť

Pre klienta je podstatne hodnotnejšou voľbou schválenie žiadosti o hypotéku na nešpecifikovanú nehnuteľnosť, ako len nezáväzné preverenie jeho bonity. Tento typ hypotéky však neposkytujú všetky banky. Hypotéka na nešpecifikovanú nehnuteľnosť sa vyznačuje tým, že klient má k dispozícií oficiálne schválenú a podpísanú úverovú zmluvu, ku ktorej potom už stačí len doložiť dokumenty k nehnuteľnosti, ktorú zakladá. Základnými parametrami hypotéky na nešpecifikovanú nehnuteľnosť sú:
  • maximálne LTV 80%, tzn. že v úverovej zmluve je aj presne vyčíslená minimálna hodnota zabezpečenia vzhľadom k výške schváleného úveru, ktorú musí žiadateľ v čase špecifikácie nehnuteľnosti doložiť
  • účel hypotéky – hypotéka na nešpecifikovanú nehnuteľnosť môže byť schválená výlučne na kúpu nehnuteľnosti resp. v jednej z bánk aj na výstavbu domu
  • poplatok za spracovanie úveru – na trhu sú dve banky, ktoré využívajú tento typ úveru, pričom jedna z nich má spracovateľský poplatok 250 eur splatný pri podpise úverovej zmluvy a druhá v prípade nešpecifikovania nehnuteľnosti v lehote inkasuje od klientov zase poplatok za nečerpanie vo výške 500 eur.
  • lehota na špecifikáciu nehnuteľnosti v jednej z bánk je 6 mesiacov od podpisu úverovej zmluvy, v druhej banke až 12 mesiacov.

Postup vybavenia „predschválenej“ hypotéky

Riešenie hypotéky „naopak“ je jednoduché. V prvom kroku je potrebné podať žiadosť o hypotéku, ktorá je následne schválená podľa požadovaných parametrov a podmienok banky. K žiadosti postačuje občiansky preukaz pre žiadateľov s príjmom zo zamestnania, ak o takúto hypotéku žiada napr. podnikateľ, je potrebné doložiť daňové priznanie, potvrdenie o podaní daňového priznania a zaplatení dane a výpisy z účtu s príjmami. Do 30 dní od jej schválenia je potrebné podpísať úverovú zmluvu. Od tohto momentu klientovi plynie doba na nájdenie vhodnej nehnuteľnosti. Keď si klient nájde dom alebo byt, ktorý chce kúpiť, prípadne splní podmienky na výstavbu domu, doloží do banky potrebné podklady, predovšetkým znalecký posudok a kúpnu zmluvu, v prípade výstavby stavebné povolenie, projekt a súvisiace dokumenty. Banka posúdi už len vhodnosť zakladanej nehnuteľnosti, vypracuje dodatok a hypotéku je možné načerpať.

Zhrnutie najdôležitejších informácií

Ak plánujete kúpu nového bývania a chcete mať istotu, že hypotéku skutočne dostanete, existuje viacero možností, ako ju získať. Na jednej strane môžete požiadať v niekoľkých bankách o predbežné posúdenie vašej bonity, čo vám ale nedáva reálnu garanciu jej schválenia, alebo rovno môžete požiadať o hypotéku na nešpecifikovanú nehnuteľnosť, po schválení ktorej budete mať istotu, že ak si v lehote určenej bankou nájdete byt alebo dom, ktorý sa vám páči, schválených 80% z hodnoty zakladanej nehnuteľnosti naozaj od banky získate. Ďalšou výhodou tohto typu hypotéky je aj to, že v čase špecifikácie nehnuteľnosti a následného čerpania banka opätovne nebude skúmať vašu bonitu, čo by mohlo byť problémom napríklad v prípade výrazného poklesu príjmov alebo aktuálnej zmeny zamestnania.
 
Zdroj: hypoconsulting.sk, Foto: Matthew Henry, Burst.shopify.com