Aký je rozdiel medzi dividendou a kupónom?

Autor: redakcia
24.07.2023 (09:10)

Dividenda a kupón sú spojené s výplatou peňažných prostriedkov investorom, avšak používajú sa v rôznych kontextoch a týkajú sa rôznych druhov investícií. Vysvetlíme vám aký je medzi nimi rozdiel.

Dividenda

Dividenda je výplata časti zisku spoločnosti svojim akcionárom. Je to spôsob, ako spoločnosť odmeňuje svojich akcionárov za investovanie do nej a zdieľa s nimi zisk, ktorý dosiahne. Ak vedenie spoločnosti schváli výplatu dividend, potom každý akcionár má nárok na výplatu dividendy v závislosti od toho, koľko akcií vlastní. Dividenda sa zvykne vyjadrovať ako percento z hodnoty akcie, napríklad ak spoločnosť vypláca dividendu vo výške 2% a hodnota akcie je 100 dolárov, dividendová suma by bola 2 doláre na akciu. Dividendy môžu byť vyplácané periodicky, napríklad štvrťročne alebo ročne.

Existuje viacero dôvodov, kedy spoločnosť nemusí vyplatiť dividendy, napríklad ak je v strate, alebo jej zisk nie je dostatočný, ak by výplata dividend narušila finančnú stabilitu spoločnosti, alebo zisk je reinvestovaný do rastu a rozvoja.

Kúpou akcie si vlastne kupujete majetkový podiel na spoločnosti

kupa_akcie

Dlhopisový kupón

Kupón je peňažný výnos, ktorý vypláca vlastník dlhopisu držiteľovi dlhopisu. Dlhopis je dlhový cenný papier, ktorý emituje spoločnosť (alebo vláda) s cieľom získať finančné prostriedky od investorov. Kupón predstavuje pevnú sumu, ktorá sa vypláca držiteľovi dlhopisu v pravidelných intervaloch (ročne alebo polročne) počas doby trvania dlhopisu. Výška kupónu je stanovená pri emitovaní dlhopisu a bežne sa vyjadruje ako percento z nominálnej hodnoty dlhopisu. Pri nominálnej hodnote dlhopisu 1000 dolárov s kupónom 2% vyplácaným ročne, výška kupónu bude 20 dolárov ročne. Kupóny dlhopisov sa zvyčajne vyplácajú aj v prípade, keď je spoločnosť v strate. Kupónová platba je záväzným záväzkom emitenta dlhopisu voči držiteľom dlhopisu, a preto by mala byť splnená, ak je spoločnosť solventná. Na výplatu kupónov môže využiť svoje rezervy alebo iné finančné zdroje.

Kúpou dlhopisu sa stávate veriteľom spoločnosti (= dali ste jej pôžičku)

kupa_dlhopisu
S investovaním do akcií i dlhopisov je vždy spojené riziko. Kým pri akciách musí akcionár počítať s kolísaním (aj prepadom) ceny akcií na trhu, veriteľ je zas vystavený riziku insolventnosti spoločnosti, ktorej dlhopisy vlastní.
 
Akcie / Dividendy Dlhopisy / Kupóny
Dividenda sa vypláca akcionárom spoločnosti ak je v zisku Kupón sa vypláca držiteľom dlhopisov a je to peňažný výnos za poskytnutý dlh
Výška dividendy závisí od zisku Výška kupónu je pevne stanovená pri emitovaní dlhopisu
Akcionár môže poberať dividendu po celý čas kým vlastní akciu. Dlhopis má zvyčajne určenú splatnosť v rokoch a kupóny sa vyplácajú iba počas tejto doby. Na konci splatnosti držiteľovi dlhopisu bude splatená nominálna hodnota dlhopisu a tým si spoločnosť svoj dlh voči veriteľovi vyrovná.

Foto: Matthew Henry, burst.shopify.com