Dlhopisy: Aké riziká sú spojené s investovaním do firemných dlhopisov?

Autor: redakcia
11.05.2020 (13:00)

Firemné dlhopisy sú jednou z investičných alternatív, ktoré naberajú na popularite. NBS schvaľuje prospekt emisie dlhopisov, no neposudzuje kvalitu emitenta a jeho schopnosť splácať. S akými rizikami treba počítať? Je dlhopis chránený Garančným fondom investícii?

Za popularitou firemných dlhopisov stoja dva faktory. Prvým z nich sú nízke úrokové sadzby v bankách, ktoré sa dlhodobo plazia okolo 0%. Druhým je stabilný výnos. Konzervatívny klient, ktorý zle znáša volatilitu na akciových trhoch, sa skôr uspokojí s nižším, ale stabilným výnosom.

Čo sú vlastne firemné dlhopisy?

Firemný dlhopis je v podstate pôžička vybranej firme. Firma sa stáva dlžníkom a investor je veriteľom (verí, že požičané peniaze sa mu naozaj vrátia).

Musíme si uvedomiť, že každá investícia ,a teda aj dlhopis, je viac či menej riziková. Dokonca aj kúpa nemeckého štátneho dlhopisu, ktorý sa považuje za jeden z najbezpečnejších, je spojená s rizikom. Keď budeme vedieť, aké riziká sú s dlhopismi spojené, potom sa ľahšie rozhodneme, do ktorých firemných dlhopisov budeme alebo nebudeme ochotní investovať . Ak vidíte reklamu na firemný dlhopis, do očí vám hneď udrie výška výnosu. Ponúkaný výnos si vedia porovnať všetci. Každý predsa vie, že výnos 9% je viac ako 4%. Výška výnosu však nesmie byť hlavným rozhodovacím faktorom. Oveľa ťažšie sa posudzuje riziko: mám naozaj istotu, že mi dlžník vráti o 4 či 5 rokov všetky peniaze, ktoré som mu požičal?

Hlavné riziká spojené s korporátnymi dlhopismi

Kreditné riziko

Hlavným rizikom dlhopisov je kreditné riziko, inak povedané schopnosť eminenta splácať svoje záväzky. Najväčším rizikom pri akomkoľvek firemnom dlhopise je riziko, že dlžník (firma, emitent) nebude schopný riadne a včas splácať výnosy dlhopisov a následne ani dlžnú sumu. Toto riziko je najpodstatnejšie, pretože vám hrozí strata celej investovanej sumy. Ak nemáte vysokú mieru istoty o finančnom zdraví firmy (emitenta) a jej schopnosti splácať záväzky, do firemného dlhopisu by ste nemali investovať vôbec.
 

POZOR: Najhorší prístup je orientovať sa len podľa výnosu!


Posúdiť kreditné riziko vôbec nie je jednoduché.

Dlhopisy niektorých veľkých firiem majú pridelený investičný rating od niektorej známej ratingovej agentúry ako sú Standard & Poor's, Moody's alebo Fitch Ratings. Pri týchto dlhopisoch je riziko nesplatenia veľmi nízke, nízky je však aj výnos. 5-ročný dlhopis BMW s ratingom A+ má výnos len 0,1 % p.a.

Dlhopisy lokálnych firiem zvyčajne nemajú pridelený rating od ratingovej agentúry. Pre posúdenie kreditného rizika emitenta, musíte poznať a rozumieť jeho finančnej situácii. Mali by ste vedieť, aký má majetok v pomere k dlhom, či má stabilné príjmy, či existuje niekto, kto ručí za vyplatenie dlhopisu, ak emitent nebude schopný svoje záväzky splatiť. Posúdiť kreditné riziko by sme mali nechať na odborníka.

Úrokové riziko

Úrokové riziko predstavuje riziko zmeny ceny dlhopisu vplyvom zmeny úrokových sadzieb. Vysvetlíme to na príklade: Firma Alfa vydá v roku 2020 7-ročné dlhopisy s výnosom 4,00 % p.a. Do roku 2022 stúpnu úrokové sadzby, takže bude schopná predávať 5-ročné dlhopisy s výnosom 5,00 % p.a. To však znamená, že cena dlhopisov, ktoré boli vydané v roku 2020 ako 7-ročné (a v roku 2022 už budú mať len 5 rokov do splatnosti) poklesne, lebo nikto nebude kupovať za menovitú hodnotu dlhopisy s výnosom 4,00 %, ak sú k dispozícii dlhopisy toho istého emitenta s vyšším výnosom. V súčasnej dobe nízkych úrokov je pravdepodobnosť ich zvyšovania v horizonte 3-5 rokov veľmi nízka a teda aj úrokové riziko je nízke.

Riziko likvidity

Pod likviditou máme na mysli to, ako rýchlo sme schopní predať dlhopis a dostať sa k hotovosti. Riziko likvidity hovorí o tom, že sa nám dlhopis nepodarí predať tak rýchlo a za takú cenu, ako si predstavujeme. Toto riziko je pre investorov podstatné vtedy, ak sa "potrebujú zbaviť" dlhopisu pred jeho splatnosťou. Komu ho predať? Zvyčajne sa obrátime na obchodníka s cennými papiermi, od ktorého sme si dlhopis kúpili. Istotu, že ho predá rýchlo a za cenu, ktorá bude pre nás prijateľná, však nemáme.

S niektorými dlhopismi sa obchoduje na burze cenných papierov. Ale aj na burze dokážeme dlhopis predať len vtedy, ak sa nájde kupujúci, ktorý ho chce kúpiť. Ideálne je, keď pre daný cenný papier existuje na burze takzvaný tvorca trhu („market maker“), teda obchodník s cennými papiermi, ktorý sa v každom okamihu zaväzuje, že bude mať aktívnu objednávku na nákup aj predaj tohto cenného papiera.

Prospekt dlhopisu

Každá emisia dlhopisov musí mať prospekt, ktorý schvaľuje Národná banka Slovenska. Prospekt obsahuje zákonom predpísané informácie ako napríklad:
  • kto je emitent
  • ak existuje ručiteľ, tak aj o ňom
  • hospodárske výsledky emitenta za niekoľko uplynulých rokov
  • informácie o rizikách, ktorým je vystavený emitent pri svojom podnikaní
  • informácie o rizikách spojených s dlhopismi
Po prečítaní prospektu aj bežný investor by mal mať predstavu o tom, aké riziko predstavuje investícia do daného cenného papiera. NBS schvaľuje a kontroluje, či prospekt obsahuje všetko, čo podľa zákona obsahovať má. NBS neposudzuje kvalitu emitenta, ani jeho schopnosť splácať svoje dlhy, ani neručí za ich splácanie.

Garančný fond investícií

Dlhopis nie je chránený Garančným fondom investícií (GFI). GFI chráni len určité riziká, napríklad riziko, že dlhopis bude predaný obchodníkom s cennými papiermi bez vedomia jeho majiteľa. V takom prípade sa stáva majetok nedostupným a klient má nárok na náhradu z GFI.

V prípade, že emitent nie je schopný vyplácať výnosy z dlhopisu či dlžnú sumu, náhrada z GFI investorom neprináleží. GFI nechráni riziká vyplývajúce z poklesu trhovej ceny cenného papiera ani z kreditného rizika.
 
Zdroj: Privatbanka, Foto: Ivan Sedlák