Ako sa oplatí platiť za dovolenku

Andrea Lazar
CSOB

Pýtajte sa Andrey Lazar, riaditeľky odboru Komfort platieb ČSOB. Vaše otázky prijímame od 1. júla do 31. augusta 2012. 
 • 20.08.2012 - Ak zaplatím za letenku a letecká spoločnosť zruší let ako rýchlo dostanem peniaze späť? 
  20.08.2012 - V prípade zaplatenia letenky kartou Banka sprostredkuje reklamáciu nedodania služby. Spracovateľská banka leteckej spoločnosti má v zmysle pravidiel kartových spoločností vybaviť reklamáciu najneskôr do 45 dní, to znamená, že najneskôr do 50 dní by mal klient dostane peniaze späť.
   
 • 17.08.2012 - Môžem peniaze za hranice poslať aj šekom? Koľko to stojí? 
  17.08.2012 - Áno, formou bankového šeku (tzv. platba šekom) alebo klient vystaví súkromný šek, ktorý pošle osobe, ktorej chce zaplatiť (o vystavenie formulárov súkromných šekov môže požiadať každý majiteľ bežného účtu). Voľba druhu šeku (bankový vs. súkromný) závisí od ochoty pri-jímateľa akceptovať konkrétny šekový produkt (bankové šeky sú najbonitnejší šekový pro-dukt).
  • za vystavenie šeku sa inkasuje poplatok: 1 % zo sumy šeku, min. 11,00 €, max.100,00 €
  • za odoslanie bankového šeku do zahraničia sa účtuje poplatok: 6,60 € + skutočné náklady
   
 • 14.08.2012 - Aké poplatky sú za poslanie hotovosti do zahraničia? Záleží ich výška od sumy, ktorú posielam? 
  15.08.2012 - Poplatok sa zvyčajne odvíja od výšky zasielanej sumy, napr. vo výške 4 % zo zasielanej sumy, prípadne aj viac. 
 • 13.08.2012 - Akou formou by ste mi radili zaslať peniaze do zahraničia v hotovosti? 
  13.08.2012 - Ak má klient záujem o zaslanie hotovosti do zahraničia, môže využiť službu Western Union. Napr. pri platbe do krajín eurozóny však musí počítať s podstatne vyššími poplatkami ako pri platbe z účtu. 
 • 10.08.2012 - Aký je poplatok za nesprávne zaslanie sumy do zahraničnej banky? 
  10.08.2012 - V prípade zaslania finančných prostriedkov na nesprávny účet banka spoplatňuje platobný príkaz rovna-ko, ako keď je platobný príkaz zaslaný na správne číslo účtu. Ak klient požiada banku o sprostredkovanie vrátenia nesprávne zaslanej platby do zahraničia, banka si účtuje poplatok 16,50 € + skutočné náklady pri platobnom príkaze do zahraničia. 
 • 08.08.2012 - Ak prevediem peniaze do zahraničia či už kartou alebo cez internetbanking na zlý účet, prídem o ne? 
  08.08.2012 - V prípade zaslania prostriedkov na nesprávny účet, môžu nastať dve situácie. Zadané číslo účtu neexistuje a takto zadaná platba sa vráti klientovi späť na účet.
  V prípade nesprávneho zaslania peňazí na existujúci účet do zahraničia, môže klient požiadať svoju banku o sprostredkovanie vrátenia zrealizovanej platby. Banka sa skontaktuje s bankou príjemcu a rieši vrátenie nespráv-ne zaslanej platby.
   
 • 06.08.2012 - Je výhodnejšie fyzickej osobe využiť na platbu do zahraničia internetbanking alebo telebanking? 
  06.08.2012 - Odporúčame využiť služby internetbankingu, kde má klient viac pohodlia pre zadanie zahraničného prevodu, môže si zadané údaje skontrolovať vizuálne na obrazovke počítača pred potvrdením platby. 
 • 03.08.2012 - Je rozdiel pri prevode peňazí do zahraničia medzi krajinami platiacimi eurom a inými? 
  03.08.2012 - Rozdiel môže byť v rýchlosti prevodného príkazu a v poplatkoch a závisí to od dvoch faktorov: mena platby a typ krajiny, do ktorej platba smeruje.

  V prípade prevode v EUR do SEPA krajín bude platba prijatá bankou príjemcu v nasledujúci pracovný deň po dni odoslaní platby. Dôležité je však dodržať lehotu pre podanie prevodného príkazu vo vašej banke v daný deň. Ak zadáte prevodný príkaz v rámci stanovenej lehoty v danom dni, banka spracuje váš prevodný príkaz v daný deň. Poplatky za takýto prevod sú na úrovni poplatkov v rámci SR, čiže 0,15 € za elektronicky zadanú platbu alebo 1 € za platbu zadanú na pobočke. Ak klient využíva balík služieb, môžu byť platby zadané elektronicky v rámci krajín EUR, pričom sú časťou balíka služieb a nedopláca žiadne poplatky navyše.

  Pri prevodoch do iných krajín ako sú krajiny SEPA alebo v inej mene trvá prevod dlhšie, príjemcovi budú peniaze pripísané v lehote dva pracovné dni po dni zadaní prevodu. Opäť platí, že pri zadávaní platby je potrebné dodržať lehotu na podanie prevodného príkazu, aby platba bola v daný pracovný deň bankou spracovaná. Poplatky za pre-vod v inej mene ako EUR alebo do krajiny mimo SEPA sú vyššie a môžu byť stanovené ako % zo sumy platby. Opäť platí, že pri prevodoch zadaných elektronicky ušetríte na poplatkoch.

  Lehoty spracovania prevodných príkazov banky zverejňujú na svojich stránkach. Výhodou pri zadávaní prevodov môže byť využívanie služieb elektronického bankovníctva, pretože lehoty na podanie prevodného príkazu sú štan-dardne dlhšie práve prostredníctvom služieb elektronického bankovníctva ako na pobočke.
   
 • 01.08.2012 - Chcem poslať z môjho eurového účtu doláre do Kanady. Aký kurz si banka vyberie a aké sú ďalšie poplatky? 
  01.08.2012 - Pri konverzii bude použitý kurz devíza predaj, konverzia je vykonaná bez poplatku. Banka zúčtuje štandardne po-platok za platbu do zahraničia. 
 • 30.07.2012 - Ako rýchlo prídu peniaze pri zahraničnom prevode na účet prijímateľa? 
  31.07.2012 - Rýchlosť prevodu závisí od toho, či ide o platbu v mene EUR do SEPA krajín alebo do iných zahraničných krajín.
  V prípade prevodu v EUR do SEPA krajín bude platba prijatá bankou príjemcu v nasledujúci pracovný deň po dni odoslaní platby. Dôležité je však dodržať lehotu pre podanie prevodného príkazu vo vašej banke v daný deň. Ak zadáte prevodný príkaz v rámci stanovenej lehoty v danom dni, banka spracuje váš prevodný príkaz v daný deň.
  Pri prevodoch do iných krajín ako sú krajiny SEPA alebo v inej mene trvá prevod dlhšie, príjemcovi budú peniaze pripísané v lehote dva pracovné dni po dni zadaní prevodu. Opäť platí, že pri zadávaní platby je potrebné dodržať lehotu na podanie prevodného príkazu, aby platba bola v daný pracovný deň bankou spracovaná.

  Lehoty spracovania prevodných príkazov banky zverejňujú na svojich stránkach. Výhodou pri zadávaní prevodov môže byť využívanie služieb elektronického bankovníctva, pretože lehoty na podanie prevodného príkazu sú štan-dardne dlhšie práve prostredníctvom služieb elektronického bankovníctva ako na pobočke.
   
1 2 3 »
Ďalšie témy v poradenstve