Investovanie cez banku

Anna Macaláková
J&T Banka 

Pýtajte sa Anny Macalákovej, riaditeľky segmentu KOMFORT J&T BANKY. Vaše otázky prijímame od 1. mája do 31. mája 2012.  
 • 29.05.2012 - Spolupodieľa sa banka pri spoločnom investovaní s klientom na zisku aj na strate?
  29.05.2012 - Klient investuje vždy na základe svojho vlastného rozhodnutia a vôle, pričom má vždy k dispozícii tím odborníkov, ktorý mu poskytne svoje znalosti a odporúčania. V zásade platí pravidlo, že J&T BANKA odporúča iba také produkty, do ktorých by investovala alebo sama investuje. Odmenou pre tých, ktorí sú ochotní riskovať, je naozaj atraktívny výnos. Pre tých, ktorí nemajú vzťah k riziku, máme pripravené štruktúrované vklady, ktoré sú chránené Fondom ochrany vkladov, majú garantovaný výnos či istinu a navyše môžu participovať na priaznivom vývoji podkladových aktív.
 • 22.05.2012 - Sú nejako moje investície cez banku chránené?
  22.05.2012 - Zo zákona sú chránené bankové produkty Fondom ochrany vkladov podľa platnej legislatívy, pričom investičné produkty pod túto ochranu nespadajú. Naši odborníci zostavujú ponuku produktov tak, že v nich klienti nájdu maximálne konzervatívne produkty, ale aj produkty s vyššou mierou rizika. Veľký dôraz pritom kladieme na diverzifikáciu portfólia našich klientov, ktorá taktiež zabezpečuje určitú ochranu ich majetku. Závisí od každého jedného, aký má vzťah k riziku a podľa toho mu tím odborníkov prispôsobí ponuku a výber jednotlivých produktov, ktoré sú preňho najvhodnejšie, pričom sú zároveň aj najvýhodnejšie na trhu.
 • 15.05.2012 - Aké produkty by ste mi poradili, ak chcem podporiť domácu slovenskú ekonomiku?
  15.05.2012 - J&T Banka je jedna z mála bánk pôsobiacich na Slovensku s domácim, slovenským kapitálom. Využitie akéhokoľvek produktu z našej banky znamená priamu podporu domácej ekonomiky. Ako expert na investovanie svojim klientom ponúka širokú škálu investičných produktov. Medzi tieto produkty patria akcie nielen slovenských a zahraničných trhov, ale aj dlhopisy, ktorých aranžérom emisie je J&T BANKA, resp. dlhopisy tretích strán a taktiež široká škála podielových fondov.

  Nielenže zo ziskov platíme dane do slovenského rozpočtu, ale tento zisk aj ostáva v slovenských rukách a neuteká do zahraničia. Obzvlášť sme hrdí na to, že sa J&T BANKA stala pred dvoma rokmi tvorcom trhu pre akcie Tatry mountainresorts, a.s. (TMR). Možnosť investovať prostredníctvom nákupu akcií tejto spoločnosti sme zároveň ponúkli aj našim klientom. Len za dva roky dosiahla spoločnosť TMR skutočne potešujúce výsledky a úspechy, keď bola vyhlásená za najväčšiu spoločnosť pôsobiacu v oblasti cestovného ruchu na Slovensku, či jej akcie boli najobchodovanejším titulom na BCPB. Môže sa taktiež pýšiť konsolidovaným ziskom, ktorý sa zvýšil až o 60 % na 9,2 mil. EUR. Akcie TMR máme v ponuke i v súčasnosti a neustále sledujeme ich vývoj, o ktorom našich klientov pravidelne informujeme.
 • 09.05.2012 - Ak mám záujem o kúpu cenných papierov, musím mať bežný účet v banke? 
  10.05.2012 - Nie je to nevyhnutná podmienka, ale klientovi to situáciu výrazne uľahčí. Pre klienta bežný účet v J&T BANKE znamená produkt bez akýchkoľvek poplatkov, ktorý tak nemusí využívať len na bežnú manipuláciu, ale prostredníctvom neho aj následne investovať a zhodnocovať majetok. Okrem bezplatného zriadenia a vedenia účtu, nepotrebuje žiaden minimálny zostatok, výpisy sú mu zadarmo doručované prostredníctvom aplikácie ePortál a zároveň má nulové poplatky za uskutočňované transakcie. Aj bežný účet, tak ako všetky produkty a služby poskytujeme v nadštandardnej kvalite a s maximálnym komfortom.  
 • 04.05.2012 - Máte produkt, kde by si mohol klient sporiť aj investovať zároveň? 
  04.05.2012 - Áno. Ponúkame štandardne niekoľko typov štruktúrovaných produktov pre našich klientov. Nielenže majú vždy garantovanú istinu, ale pri niektorých typoch aj výnos, ktorý je porovnateľný s trhovou ponukou pri klasických termínovaných vkladoch. Zároveň môžu klienti participovať na zhodnocovaní podkladového aktíva, a tak ich výnos môže byť ešte vyšší. Aj pri negatívnom vývine podkladového aktíva majú klienti garantovanú istinu alebo stabilný výnos. Keďže sú to bankové produkty, sú chránené Fondom ochrany vkladov. Na želanie vieme „ušiť na mieru“ podľa požiadavky klienta pri väčších sumách takmer akékoľvek štruktúrované riešenia kombinujúce sporenie (kde je garancia návratu minimálne istiny) a investovanie.  
Ďalšie témy v poradenstve