Bankám začínajú klesať zisky kvôli nízkym úrokom

Autor: Mário Skyba
29.11.2017 (13:30)

Ultra nízke úroky si začínajú ukrajovať zo ziskov väčšiny bánk na Slovensku. Pokles úrokových príjmov nestíhajú vykryť ani vyššie príjmy z poplatkov či aktívnejšie požičiavanie.Zisk bankového sektora ku koncu septembra tohto roka medziročne klesol o 12 percent na 494 miliónov eur. Banky síce stále veľa požičiavali, najmä spotrebných úverov, ale objem nových úverov na bývanie klesol o takmer 23 percent. Zdá sa teda, že hlad po hypotékach pomaly utícha a to sa prejavuje aj na hospodárskych výsledkoch bánk.

Hlavným dôvodom poklesu zisku bánk je najmä to, že v minulom roku finančné domy zarobili rekordne veľa. „V tom období výsledky bánk výrazne pozitívne ovplyvnil predaj akcií Visa Europe a príjem z dividend," vysvetľuje Slovenská banková asociácia (SBA). Negatívny vplyv na ziskovosť mal aj pokles čistých úrokových výnosov, ktoré sú hlavným zdrojom príjmov bánk. Dôvodom sú pretrvávajúce nízke úrokové sadzby. "Pozitívne na ziskovosť vplývali nižšie prevádzkové náklady a nižšia tvorba rezerv a opravných položiek," tvrdí SBA.

Výrazný pokles ziskov

Nedarilo sa najmä veľkým hráčom, viacerým sa zisky výrazne prepadli. ČSOB skupina dosiahla ku koncu septembra čistý zisk 55,4 miliónov eur, čo je pokles až o 20 %. Pod pokles sa podpísal najmä vlaňajší jednorazový výnos z predaja akcií Visa. Tejto banke však klesali mierne aj čisté úrokové výnosy - znížili sa o 0,6 %. Naopak čisté výnosy z poplatkov a provízií jej vzrástli o 10,2 %. ČSOB nepomohol k lepším číslam ani 13 % nárast objemu úverov na bývanie a ani 22 % rast spotrebných úverov.

Slovenskej sporiteľni sa tiež prepadol čistý zisk skoro o 27 percent na 126,2 miliónov eur. Táto najväčšia banka na Slovensku tvrdí, že jej výsledok negatívne ovplyvnili jednorazové príjmy v minulom roku, keďže predala svoj podiel v spoločnosti Visa Europe a zúčtovala odčlenenie časti POS biznisu do firmy Global Payments. Navyše počas prvých deviatich mesiacov tohto roka Slovenská sporiteľňa zúčtovala už hodnotu celoročného príspevku do Rezolučného fondu a tiež do Fondu ochrany vkladov. Finančnému domu nepomohlo k lepšiemu zisku ani aktívnejšie požičiavanie, keďže napríklad úvery na bývanie vzrástli o takmer 16 percent.

Tatra banka dosiahla ku koncu septembra čistý zisk 93,9 miliónov eur, čo je pokles o 14,3% oproti rovnakému obdobiu v minulom roku. Táto tretia najväčšia banka na Slovensku mala mierne nižšie čisté výnosy z úrokov napriek tomu, že úvery klientom stúpli až viac ako o miliardu eur na 9 205,4 miliónov eur. Naopak čisté výnosy z poplatkov a provízií mierne stúpli.

VÚB a UniCredit zisky stále zvyšujú

Ďalší veľký finančný dom, VÚB banka, mal za prvé tri štvrťroky úspešné výsledky. Jej čistý zisk narástol o viac ako 15% na 128,2 miliónov eur. Banke pomohlo zvýšiť zisk najmä aktívne požičiavanie, keďže objem úverov stúpol o viac ako 12%.

Podobne sa darilo aj UniCredit Bank v Česku a Slovensku. Táto dcéra talianskej UniCredit vykázala za tri štvrťroky čistý zisk 217 miliónov eur (5,5 miliardy Kč), čo je medziročný nárast o 18,5%. UniCredit banke sa darilo v požičiavaní, keďže objem poskytnutých úverov jej stúpol o 6,6%. Mierne jej rástli aj čisté výnosy z poplatkov a provízii (+2,5%) a dokonca jej rástli aj čisté úrokové výnosy (+8,9%). Za to však môže najmä situácia na českom trhu, kde sa úroky na hypotékach už začali dvíhať.

Mierny nárast v Prima banke

Prima banka dosiahla v treťom kvartáli čistý zisk 8,9 miliónov eur, čo je v medziročnom porovnaní zvýšenie o 5%. Tejto banke z portfólia finančnej skupiny Penta sa mierne zvyšovali čisté príjmy z úrokov aj z poplatkov.

Poštovke klesol zisk kvôli investíciám

Poštovej banke klesol v treťom štvrťroku zisk o viac ako tretinu na 32,5 miliónov eur. Banka, ktorá patrí finančnej skupine J&T, pokles vysvetľuje zvýšenými investíciami do rozvoja nových produktov, do modernizácie informačných systémov banky a rebrandingu obchodnej siete. „Pokles zisku ovplyvňuje predovšetkým modernizácia banky a zmena strategického zamerania na retailový segment,“ vysvetľuje generálny riaditeľ Andrej Zaťko.

Prepad do straty

OTP Banka Slovensko hlási ku koncu septembra prepad do straty takmer troch miliónov eur, pričom v rovnakom období minulého roka táto dcéra maďarskej banky bola ešte v zisku 3,6 milióna eur. OTP banke sa prepadli najmä príjmy z úrokov, ktoré klesli skoro o tretinu. Na druhej strane, čisté výnosy z poplatkov a provízií stúpli o 20 %.

17 11 29 pic
*výsledky za celú bankovú skupinu

Pozn. UniCredit bank sme do tabuľky nezaradili, nakoľko banka neuvádza hospodárske výsledky špecificky za slovenskú pobočku (známe sú len výsledky hospodárenia slovenskej a českej pobočky spolu).
 
Foto: redakcia