Boja sa Slováci investovať? Naša krajina už na chvost rebríčka nepatrí

Autor: Katarína Macková
01.06.2017 (12:20)

Keďže bežné bankové produkty neponúkajú ktovieaké úroky, čoraz viac ľudí sa začína obzerať po vhodnejšej alternatíve - a tou je napríklad investovanie. Máme o ňom dostatočné informácie, respektíve využívame ho správne?Slováci za posledné roky dramaticky menia svoj postoj k investovaniu. Od vkladov s vopred stanovenými úrokmi, hoci nízkymi, sa ich pozornosť posúva k podielovým fondom. „Určite k tomu prispel rastúci vývoj podielových fondov za posledné roky, ale tiež nízka inflácia a teda nízke, málo atraktívne úroky v bankách,“ hovorí Michal Kozák, finančný odborník PARTNERS GROUP SK s tým, že možnosti investovania sú dnes naozaj bohaté. „Podielové fondy ponúkajú investičné spoločnosti, banky a ich správcovské spoločnosti a určite aj poisťovne v rámci svojich rezervotvorných produktov,“ zdôrazňuje.
 
Málokto si však uvedomuje, že jeho príspevky v dôchodkových pilieroch sú rovnako investované prostredníctvom podielových fondov. „Môžeme s istotou povedať, že pri výbere konkrétneho fondu si väčšina Slovákov vyberie konzervatívny typ. Napríklad až 83 % sporiteľov v rámci druhého dôchodkového piliera sa nachádza v konzervatívnych, dlhopisových fondoch,“ dodáva Kozák.
 

Chceš efektívne sporiť či investovať? Poradíme!

Za posledné dva roky sme sa v investovaní výrazne posunuli

Objem peňazí v podielových fondoch na Slovensku rastie, aktuálne v nich majú viac ako sedem miliárd eur. „Pokiaľ by sme si porovnali percento podielových fondov na celkových finančných aktívach domácností, Slovensko už nepatrí na úplný chvost rebríčka. Za posledné roky sa Slovensko v tomto smere pozitívne posunulo,“ hovorí Maroš Ovčarik, výkonný riaditeľ Finančného kompasu s tým, že podielové fondy ponúkajú banky, správcovské spoločnosti, sprostredkovateľské spoločnosti a obchodníci s cennými papiermi. „Na Slovensku sa podielové fondy najviac predávajú v bankách,“ hovorí Pavol Vejmelka, riaditeľ úseku podpory predaja Asset Managementu Slovenskej sporiteľne. „Podielové fondy bežne ponúkajú aj nezávislí finanční poradcovia.“ Aj podľa neho Slováci dnes investujú viac ako v minulosti, čo je výsledok toho, že hľadajú alternatívne riešenia k bežným bankovým produktom, ktoré dnes ponúkajú nízke úroky.
Neprehliadnite  Slováci sú teda naďalej konzervatívny národ. Mladšia generácia však je ochotná riskovať viac. „Avšak Slováci majú tendenciu ešte stále sa pridlho zdržiavať v konzervatívnych investíciách, ktoré nie sú určené na dlhodobé horizonty, a naopak, z dynamickejších investícií odchádzajú predčasne, hneď po trhovom výkyve, čo patrí medzi najčastejšie chyby,“ hovorí Matej Varga, vedúci úseku riadenia divízií Prvej penzijnej správcovskej spoločnosti Poštovej banky.

Zaužívané predstavy o „slovenských investoroch“ už dávno neplatia

Predstava, že do fondov investujú najčastejšie obyvatelia Bratislavského kraja, mladšia generácia alebo klienti s najvyššími príjmami, zďaleka neplatí. Analytický tím ČSOB sa pri príležitosti Svetového dňa investičných fondov pozrel bližšie na to, ako Slováci investujú do fondov a či sú pri zhodnocovaní úspor naozaj konzervatívni. „V Bratislavskom kraji evidujeme najvyšší počet klientov, ktorí investujú do fondov. Ak sa ale pozrieme na podiel týchto investícii na celkovom objeme prostriedkov v banke, prvé miesto patrí Banskobystrickému a Trnavskému kraju. Z každých 100 eur uložených v banke majú približne 16 eur investovaných vo fondoch,“ vysvetľuje Dana Škublová, riaditeľka zahraničnej pobočky KBC Asset Management na Slovensku.
Odporucame  Analytický tím ČSOB zistil tiež ďalšie zaujímavé informácie:
  • Najvyšší podiel prostriedkov vo fondoch majú obyvatelia Trnavského a Banskobystrického kraja. Naopak, najmenej klienti v Bratislavskom, Nitrianskom a Žilinskom kraji.
  • Najvyšší podiel prostriedkov vo fondoch, takmer štvrtinu (22 %), majú klienti vo vekovej kategórii nad 55 rokov. Naopak, najmenej mladí do 25 rokov, pričom do fondov investujú v priemere traja zo sto.
  • Počet pravidelných investícii do fondov sa za uplynulé štyri roky päťnásobne zvýšil.
  • Kým v roku 2014 boli pre klientov veľmi dôležité bezpečnosť a dôveryhodnosť finančnej inštitúcie, teraz sa začali viac zaujímať aj o výnos a prístup k peniazom.

Foto: Ivan Sedlák