Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky

Citibank Europe plc,  pobočka zahraničnej banky

Adresa:Mlynské nivy 43, 825 01 Bratislava 
IČO:36861260 
Kód pobočky:8130 
Vedúci pobočky:Igor Kottman 
Telefón:02/ 5823 0111 
Fax:02/ 5823 0200 
Začiatok činnosti:01.01.2009 

https://www.citibank.sk/slovakia/homepage/slovak/index.htm

Čo znamená rating banky?

Články na Banky.sk k banke - Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky

1 2 3 »