Firemné (korporátne) dlhopisy zarobia viac, ale sú aj rizikovejšie - 1. časť

Autor: redakcia
15.01.2020 (10:55)

V poslednom čase sa na internete aj v médiach objavujú rôzne ponuky na investovanie do firemných dlhopisov nielen slovenských, ale aj zahraničných spoločností napríklad z Česka. BANKY.sk zisťovali, na čo si treba dať pozor.


V dobe ultra nízkych úrokov sa ľudia, ktorí chcú investovať a zarobiť viac ako je výška inflácie, obzerajú aj po rizikovejších aktívach. Jedným z nich sú aj firemné dlhopisy. Ich emitenti-firmy sľubujú zvyčajne celkom slušné ročné výnosy aj okolo 10% ročne. Napríklad česká firma Uniprospe, ponúkala minulý rok dlhopisy z ročným výnosom 9,1%. To je v porovnaní s úrokmi na termínovaných vkladoch, ktoré sa pohybujú v desatinách percenta, veľmi lákavé.

Kúpiť si môžete aj zahraničný dlhopis

Emisie korporátnych (firemných) dlhopisov sa v prvom rade musia riadiť zákonmi krajiny, kde sú vydávané. Takže aj česká firma musí dodržiavať slovenské pravidlá ak chce emitovať (vydať) dlhopisy na Slovensku a naopak. Slovenský investor si však môže kúpiť dlhopis českej firmy aj priamo v Čechách, aj na Slovensku cez sprostredkovateľov. To sú zvyčajne banky či obchodníci s cennými papiermi. Pri kúpe dlhopisu by si mal uvedomiť aj riziko s ním spojené.

Pozor na kreditné riziko

„Ľudia by si pred investovaním do korporátnych dlhopisov mali uvedomiť najmä to, že nesú so sebou najmä kreditné riziko, inak povedané-schopnosť eminenta splácať svoje záväzky z takýchto dlhopisov,“ vysvetľuje Peter Majer, hovorca Národnej banky Slovenska. Toto riziko dlhopisu je v tom, že jeho vyplatenie aj s úrokom závisí na úspechu alebo neúspechu podnikania spoločnosti, ktorá tento cenný papier vydáva.

Investor by si mal uvedomiť, že kúpou dlhopisu vlastne požičiava svoje peniaze na podnikateľský účel a môže v plnom rozsahu znášať podnikateľské riziko, ktoré je s každým podnikaním spojené. To znamená, že firma môže aj skrachovať či byť v strate a sľubované výnosy nevyplatí. Investor by mal požičiavať tomu, komu verí a na účel, ktorému verí. „Ešte nikdy sa nestalo, aby sa nevyplatili dlhopisy niektorej zo spoločností, ktorých emitovanie manažovala naša banka“, vysvetľuje hovorca J&T Banky Milan Janásik.

Vysoký výnos aj riziko

Základne pravidlo pri investovaní je: vyšší ponúkaný výnos znamená aj vyššie riziko. „Najmä ak sa ponúkané výnosy pohybujú v dvojciferných číslach, je potrebné byť mimoriadne obozretný,“ dodáva P. Majer.

Nedávno média písali o developerskom projekte na Zemplínskej šírave, kde developer sľubuje výnosy až 25%. Nejde síce o dlhopisy, ale aj tak je to podozrivo vysoké číslo.

Dôležité je tiež vedieť, že výnosy z dlhopisov sa znižujú o náklady, ktoré sú s nimi spojené, napríklad poplatky za úschovu (držbu) dlhopisu na majetkovom účte u obchodníka s cennými papiermi alebo v banke.

Investor by si mal uvedomiť aj riziko likvidity dlhopisu teda možnosti ho predať. Zvyčajne musí človek na vrátenie svojich peňazí čakať až do splatnosti dlhopisu, čo môže byť rok alebo niekoľko rokov. Skôr sa k peniazom nedostane, hoci priebežne mu môžu byť vyplácané kupóny.

„Podnikové dlhopisy sa síce dajú pred dátumom splatnosti predať inej osobe, málokedy sa nájde prípadný kupca. Sekundárny trh s podnikovými dlhopismi je na Slovensku zvyčajne veľmi nelikvidný,“ upozorňuje hovorca NBS. Ak aj človek dlhopis pred splatnosťou predá, zvyčajne na ňom prerobí, lebo nedostane sľubované výnosy a aj jeho cena môže byť nižšia ako nákupná.

V pokračovaní článku sa zameráme na to, kde a aké informácie si treba o emitentovi overiť a akú úlohu má Národná banka Slovenska.
 

Riziká spojené s firemnými dlhopismi:

- kreditné riziko
- riziko likvidity


 
Foto: Shopify Partners, Burst.shopify.com