Hospodárske výsledky bánk za rok 2020

Autor: redakcia
16.04.2021 (09:55)

Korona kríza bankám poriadne ukrojila zo ziskov. Väčšina finančných domov vlani dokázala zarobiť, i keď zisky spadli o desiatky percent.

Pandémia ukrojila vlani nielen z príjmov reštaurácii či cestovných kancelárii, ale aj zo ziskov bánk na Slovenku. Zisk bankového sektora ku koncu roka 2020 klesol o skoro 27% na 465,2 milióna eur, uvádza Slovenská banková asociácia (SBA).

Na prepade ziskov sa prejavili pretrvávajúce nízke úroky, ale aj konkurencia medzi bankami. Tie sa predbiehali v najlacnejších hypotékach, na ktorých priemerný úrok už podliezol 1%. Aj preto bankám vlani klesli príjmy z čistých úrokových výnosov o 4%. Mierne klesli aj výnosy z poplatkov.

Banky si nízke úroky vykompenzovali tým, že viac požičiavali. Úvery obyvateľstvu stúpli o 6,1 % a pôžičky firmám narástli o 2,2 %. Nové úvery na bývanie dokonca v roku 2020 vzrástli o 12%.

Pod pokles zisku sa podpísali aj prípravy bánk na možné straty. Banky tvorili oveľa viac opravných položiek na zlé úvery. V medziročnom porovnaní sa objem opravných položiek zvýšil viac ako 2,3-násobne.

Zo zisku bankám ukrojil aj zvýšený bankový odvod zo začiatku roka. Podľa SBA to bol hlavný dôvod mimoriadneho medziročného poklesu zisku. Neskôr už nová vláda bankám tento odvod zrušila.

Naopak, mimoriadny pandemický odklad splátok bankám až tak z profitalibity neubral, lebo jeho následky sa prejavia až v tomto roku. Banky vysvetľujú pokles svojich ziskov najmä tvorbou opravných položiek.

BANKY.sk sa pozreli na to, ako sa darilo jednotlivým bankám.

Ziskovosť výrazne klesá

Banková skupina ČSOB vykázala za rok 2020 čistý zisk 45,4 miliónov eur, čo je pokles o viac ako tretinu. Banka to vysvetľuje najmä vyššou tvorbou opravných položiek, ktorých objem stúpol o 34 miliónov eur. Klesali aj čisté úrokové výnosy o 3,9% a výnosy z poplatkov jej spadli o 1,4%.

VÚB banke tiež klesol zisk výrazne, takmer o tretinu na 82,7 milióna eur. Banka vidí za slabšou ziskovosťou veľký tlak na úrokové marže, ale aj vysokú tvorbu opravných položiek.

Slovenskej sporiteľni klesol vlani čistý zisk až o 40 % na 108 miliónov eur napriek tomu, že banka zarobila viac na úrokoch i poplatkoch. Najväčšia banka na Slovensku horší hospodársky výsledok vysvetľuje tým, že vytvorila opravné položky v hodnote viac ako 100 miliónov eur.

Tatra banke vlani klesol čistý zisk o pätinu na 106,3 miliónov eur napriek tomu, že viac požičiavala. Táto tretia najväčšia banka kompenzovala pokles zisku najmä šetrením na personálnych nákladoch a rozpustila aj svoje rezervy na súdne spory.

Pokles zisku sa nevyhol ani stavebnej sporiteľni. Wüstenrot stavebná sporiteľňa síce zarobila viac na poplatkoch, no výrazne jej poklesli príjmy z úrokov. Minuloročný zisk klesol o 54,3 % na necelých 700 tisíc eur.

Ziskovosť bez výrazných zmien

Poštovej banke sa podarilo udržať v roku 2020 čistý zisk relatívne stabilný. Klesol len mierne o 3% na 44,4 miliónov eur. Podarilo sa jej to najmä vďaka nárastu objemu úverov pre firmy, ale aj vyšším dividendám od dcérskych spoločností.

Banka dosiahla aj vyššie poplatkové výnosy a zefektívnila administratívne náklady. Napriek rastu objemu poskytnutých úverov jej klesli úrokové výnosy o 10,8 % na 151,8 milióna eur.

Jedinou výnimkou v ziskovosti bola vlani Prima banka, ktorá dokázala napriek koronakríze mierne zvýšiť čistý zisk na 17,5 miliónov eur, čo je nárast o necelé 3%. Táto banka, ktorá patrí finančnej skupine Penta, veľa požičiavala najmä na bývanie. Objem hypoték v Prima banke vzrástol o 16%.

Banka v strate

V strate za rok 2020 skončila OTP banka. OTP-čka, ktorú čaká zlúčenie s ČSOB, vlani vykázala stratu 9,4 miliónov eur, pritom ešte v roku 2019 bola v zisku. Tejto dcére maďarskej banky vlani klesli tak čisté úrokové výnosy, ako aj čisté výnosy z poplatkov a provízií. Tiež tvorila viac opravných položiek k úverom.

Hospodárenie bánk za rok 2020

Banka Čistý zisk/strata (mil.eur) Medziročný nárast/pokles
SLSP * 108,0 - 40,0%
Tatra banka 106,3 - 21,2 %
VUB * 82,7 - 31,0 %
CSOB * 45,4 - 35,8 %
PABK * 44,4 - 3,0 %
Prima banka 17,5  3,0 %
Wustenrot 0,7 - 54,3 %
OTP banka - 9,4  
* výsledky za celú bankovú skupinu
 
Foto: redakcia