INVESTOVANIE CEZ BANKU

Pri investovaní cez banku by ste mali vedieť, že investičné produkty nie sú chránené Fondom ochrany vkladov. Napriek tomu riziko straty je malé, lebo investovanie je chránené zákonom o kolektívnom investovaní a o cenných papieroch. Navyše správcovské firmy kontroluje Národná banka Slovenska.


Pri investovaní cez banku môžete zarobiť viac ako na sporiacich produktoch, ale rátajte aj s poplatkami a rizikom straty. Tiež rátajte s tým, že banka vám ponúkne obmedzené množstvo investičných produktov z vlastného portfólia alebo z portfólia materskej firmy. Najbežnejšie formy investovania cez banku sú podielové fondy, nákupy dlhopisov, akcií a zlata. Podielové fondy umožňujú najmä neskúseným investorom zhodnocovať svoje peniaze už od niekoľko desiatok eur. 

Ponúkame vám prehľad investičných možností v jednotlivých bankách.

ČSOB

Fondy

 • Zaistené a štruktúrované fondy
 • Fondy peňažného trhu
 • Fondy krátkodobých investícií
 • Dlhopisové fondy
 • Zmiešané fondy
 • Akciové fondy

Obchodovanie s cennými papiermi

Životné poistenie

 • Rizikové životné poistenie
 • Investičné životné poistenie

OTP banka

Fondy

 • Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s.
 • 1.PF Slnko, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s.
 • Optimal, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s.
 • Kapital, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s.
 • KD Prosperita, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s.
 • KD RUSSIA, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s

Poštová banka

Fondy

 • Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA
 • Stabilný fond o.p.f.
 • Konzervatívne portfólio o.p.f.
 • KAPITÁLOVÝ FOND o.p.f.
 • Vyvážené portfólio o.p.f.
 • NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f.
 • Office real estate fund o.p.f
 • Dynamické portfólio o.p.f.
 • Eurofond o.p.f.
 • J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f.
 • J&T SELECT zmiešaný o.p.f.
 • USA TOP Fond o.p.f.
 • AKTÍVNY FOND o.p.f.
 • 365. WORLD o.p.f.

Privatbanka

Korporátne dlhopisy
Bankové dlhopisy


Slovenská sporiteľňa

Investovanie

 • Pravidelné investovanie
 • Kombi vklad
 • Šikovné investičné sporenie
 • Šikovný investičný program

Cenné papiere

 • Akcie
 • Dlhopisy
 • Emisie
 • Hypotekárne záložné listy
 • Investičné certifikáty

Kapitálové životné poistenie


Tatra banka

Podielové fondy

 • Alfa fondTB
 • Dlhopisový fondTB
 • Dynamický dlhopisový fondTB
 • Smart fondTB
 • Harmonic fondTB
 • Fondy TAM

Investície s pevným výnosom

 • Hypotekárne záložné listy

Životné poistenie


VÚB

Podielové fondy

 • VÚB AM Edícia Svet
 • Magnifica Edícia III
 • Magnifica Edícia II
 • Magnifica Edícia I
 • Flexibilný konzervatívny fond
 • Flexible Magnifica
 • Active Magnifica
 • Vyvážený Rastový fond
 • Dynamické portfólio

Prémiové sporenie VÚB AM

Fondy Generali Investments

 • Central and Eastern European Equity
 • SRI European Equity
 • Global Equity

Životné poistenie La Vita


Wüstenrot

Životné poistenie

 • Euro poistenie
 • Investičné životné poistenie pre zdravie a dôchodok
 • Jednorazový investičný program
 • Rizikové životné poistenie
 • Rizikové životné poistenie - Hodnota života
 • Životné poistenie pre zdravie a dôchodok

FIO Banka

Akcie

 • Akcie USA
 • Akcie Nemecko
 • Akcie ČR
 • Akcie Poľsko
 • Akcie Maďarsko

Deriváty

 • Futures
 • Investičné certifikáty
 • Warranty

ETF


J&T banka

Investičný vklad

Fondy

 • J&T SELECT zmiešaný o. p. f.
 • J&T BOND EUR zmiešaný o. p. f.
 • PPSS - Vyvážené portfólio o.p.f.
 • PPSS - Náš prvý realitný o.p.f.
 • PPSS - KORUNA Krátkodobý dlhopisový o.p.f.
 • PPSS - Konzervatívne portfólio o.p.f.
 • PPSS - EUROFOND o.p.f.
 • PPSS - Dynamické portfólio o.p.f.

Dlhopisy


mBank

Podielové fondy


UniCredit Bank

DUET Plus

Pravidelné investície

Podielové fondy

Cenné papiere