INVESTOVANIE CEZ BANKU


Pri investovaní cez banku by ste mali vedieť, že investičné produkty nie sú chránené Fondom ochrany vkladov. Napriek tomu riziko straty je malé, lebo investovanie je chránené zákonom o kolektívnom investovaní a o cenných papieroch. Navyše správcovské firmy kontroluje Národná banka Slovenska.


Pri investovaní cez banku môžete zarobiť viac ako na sporiacich produktoch, ale rátajte aj s poplatkami a rizikom straty. Tiež rátajte s tým, že banka vám ponúkne obmedzené množstvo investičných produktov z vlastného portfólia alebo z portfólia materskej firmy. Najbežnejšie formy investovania cez banku sú podielové fondy, nákupy dlhopisov, akcií a zlata. Podielové fondy umožňujú najmä neskúseným investorom zhodnocovať svoje peniaze už od niekoľko desiatok eur. 

Ponúkame vám prehľad investičných možností v jednotlivých bankách.

PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ


J&T BANKA

Fondy

Dlhopisy

Investičný vklad


ČSOB

Fondy

 • Zaistené a štruktúrované fondy
 • Fondy peňažného trhu
 • Fondy krátkodobých investícií
 • Dlhopisové fondy
 • Zmiešané fondy
 • Akciové fondy

Obchodovanie s cennými papiermi

Životné poistenie

 • Rizikové životné poistenie
 • Investičné životné poistenie

FIO Banka

Akcie

 • Akcie USA
 • Akcie Nemecko
 • Akcie ČR
 • Akcie Poľsko
 • Akcie Maďarsko

Deriváty

 • Futures
 • Investičné certifikáty
 • Warranty

ETF


mBank

Podielové fondy


OTP banka

Fondy

 • Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s.
 • 1.PF Slnko, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s.
 • Optimal, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s.
 • Kapital, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s.
 • KD Prosperita, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s.
 • KD RUSSIA, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s

Poštová banka

Fondy

 • Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA
 • Stabilný fond o.p.f.
 • Konzervatívne portfólio o.p.f.
 • KAPITÁLOVÝ FOND o.p.f.
 • Vyvážené portfólio o.p.f.
 • NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f.
 • Office real estate fund o.p.f
 • Dynamické portfólio o.p.f.
 • Eurofond o.p.f.
 • J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f.
 • J&T SELECT zmiešaný o.p.f.
 • USA TOP Fond o.p.f.
 • AKTÍVNY FOND o.p.f.
 • 365. WORLD o.p.f.
 • J&T PROFIT EUR zmiešaný o. p. f.

Privatbanka

Korporátne dlhopisy


Slovenská sporiteľňa

Investovanie

 • Pravidelné investovanie
 • Kombi vklad
 • Šikovné investičné sporenie
 • Šikovný investičný program

Cenné papiere

 • Akcie
 • Dlhopisy
 • Emisie
 • Hypotekárne záložné listy
 • Investičné certifikáty

Kapitálové životné poistenie


Tatra banka

Podielové fondy

 • Dlhopisový fondTB
 • Dynamický dlhopisový fondTB
 • Smart fondTB
 • Balanced fondTB

Investície s pevným výnosom

 • Hypotekárne záložné listy

Životné poistenie


UniCredit Bank

Pravidelné investície

Podielové fondy


VÚB

Podielové fondy

Životné poistenie La Vita


Wüstenrot

Životné poistenie

 • Euro poistenie
 • Investičné životné poistenie pre zdravie a dôchodok
 • Rizikové životné poistenie
 • Rizikové životné poistenie - Hodnota života
 • Životné poistenie pre zdravie a dôchodok