INVESTOVANIE CEZ BANKU


Pri investovaní cez banku by ste mali vedieť, že investičné produkty nie sú chránené Fondom ochrany vkladov. Napriek tomu riziko straty je malé, lebo investovanie je chránené zákonom o kolektívnom investovaní a o cenných papieroch. Navyše správcovské firmy kontroluje Národná banka Slovenska.


Pri investovaní cez banku môžete zarobiť viac ako na sporiacich produktoch, ale rátajte aj s poplatkami a rizikom straty. Tiež rátajte s tým, že banka vám ponúkne obmedzené množstvo investičných produktov z vlastného portfólia alebo z portfólia materskej firmy. Najbežnejšie formy investovania cez banku sú podielové fondy, nákupy dlhopisov, akcií a zlata. Podielové fondy umožňujú najmä neskúseným investorom zhodnocovať svoje peniaze už od niekoľko desiatok eur. 

Ponúkame vám prehľad investičných možností v jednotlivých bankách.

PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ

 • KRÁTKODOBÉ RIEŠENIE

Typ investora: Začiatočník

Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA

Fond je určený pre konzervatívnych klientov, ktorí hľadajú alternatívu ku krátkodobým termínovaným vkladom. Zabezpečuje maximálnu možnú likviditu vloženej investície pri minimálnych vstupných nákladoch a pri akceptovaní mierneho rizika. Fond získal niekoľko ocenení. Posledným je Ocenenie TOP FOND SLOVAKIA 2017 za najpredávanejší podielový fond vo svojej kategórií.
 
Kategória fondu Fond krátkodobých investícií
Investičný horizont Odporúčaný min. 1 rok
Rizikovosť fondu 3/mierna (na škále 1 – 7)

Stabilný fond o.p.f.

Fond je určený pre konzervatívnych klientov, ktorí majú záujem o investovanie do dlhopisov s vyšším výnosom, než vo fondoch krátkodobých investícií, či termínovaných vkladoch. Predstavuje dlhopisové riešenie na minimálne 2 roky, ktoré v konkurenčnej ponuke nenájde. Fond je na trhu iba od roku 2018 a už získal Ocenenie TOP FOND SLOVAKIA 2018 za najpredávanejší podielový fond v kategórií dlhopisové fondy.
 
Kategória fondu Dlhopisový fond
Investičný horizont Odporúčaný min. 2 roky
Rizikovosť fondu 2/nízka (na škále 1 – 7)*

NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f.

Fond je určený pre klientov s vyváženým vzťahom k riziku, ktorí majú záujem krátkodobejšie zhodnocovať svoje peňažné prostriedky prostredníctvom investovania do realít na slovenskom trhu. Umožňuje investície do dlhodobých nájmoch v lukratívnych projektoch, do ktorých by klienti nemohli samostatne investovať vzhľadom na výšku investície. Náš prvý realitný fond s hrubými predajmi na úrovni 82 miliónov eur v roku 2018 je najobľúbenejším spomedzi ponuky Prvej penzijnej. Jeho medziročná výkonnosť na konci marca 2019 dosiahla 2,82 % po očistení o poplatky za správu, čo je výrazne viac než ponúkajú klasické vkladové produkty bánk. Od vzniku fondu to bolo približne 4,8 % ročne. Na konte má mnoho ocenení. Tým posledným je Ocenenie TOP FOND SLOVAKIA 2018 za najpredávanejší podielový fond vo svojej kategórií.
 
Kategória fondu Realitný fond
Investičný horizont Odporúčaný min. 2 roky
Rizikovosť fondu 2/nízka (na škále 1 – 7)
 • STREDNODOBÉ RIEŠENIE

Typ investora: MIERNE POKROČILÝ

KAPITÁLOVÝ FOND o.p.f.

Fond je určený pre klientov, ktorí chcú dosiahnuť vyššie kapitálové zhodnotenie v strednodobom horizonte pri akceptovaní mierneho rizika. Umožňuje podieľať sa na investíciách, ktoré sú ponúkané iba inštitucionálnym klientom a profitovať tak z poklesu cien aktív. Kapitálový fond dosiahol za posledný rok výkonnosť približne 3,7 % a na podobnej úrovni je aj priemerné zhodnotenie od vzniku fondu. Pred pár rokmi získal Ocenenie TOP FOND SLOVAKIA 2014 za 2. najpredávanejší podielový fond vo svojej kategórii.
 
Kategória fondu Zmiešaný fond
Investičný horizont Odporúčaný min. 3 roky
Rizikovosť fondu 3/mierna (na škále 1 – 7)

Office real estate fund o.p.f.

Fond je určený pre klientov s vyváženým vzťahom k riziku, ktorý majú záujem dlhodobejšie zhodnocovať svoje finančné prostriedky prostredníctvom investovania do realít na slovenskom i zahraničnom trhu. Zameriava sa na dlhodobé prenájmy lukratívnych budov a pozemkov v žiadaných lokalitách. Fond zarobil klientom za ostatný rok 3,96 %. Jeho predaje v roku 2018 presiahli 27 miliónov eur a patrí mu aj Ocenenie TOP FOND SLOVAKIA 2017 za najpredávanejší podielový fond vo svojej kategórií.
 
Kategória fondu Realitný fond
Investičný horizont Odporúčaný min. 4 roky
Rizikovosť fondu 2/nízka (na škále 1 – 7)*
 • DLHODOBÉ RIEŠENIE

Typ investora: POKROČILÝ

Aktívny fond o.p.f.

Fond je určený pre dynamických klientov, ktorí majú skúsenosti s investovaním do podielových fondov a sú ochotní znášať vysoké výkyvy investície. Ponúka možnosť vysokého zhodnotenia a je vhodný na dlhodobé a pravidelné investovanie. Vďaka unikátnej a flexibilnej investičnej stratégií fond umožňuje v prípade dlhodobejšieho nepriaznivého vývoja profitovať aj z poklesu cien aktív, čo iné fondy na Slovensku využívajú iba vo veľmi obmedzenej miere.
 
Kategória fondu Zmiešaný fond
Investičný horizont Odporúčaný min. 5 rokov
Rizikovosť fondu 6/vysoká (na škále 1 – 7)*

*Ak fond nemá dostačujúcu históriu, rizikovo-výnosový ukazovateľ bol určený na základe historických údajov fondu spolu s údajmi historickej volatility modelového portfólia, preto sa v budúcnosti môže jeho rizikový stupeň meniť.

PROGRAMY PRAVIDELNÉHO INVESTOVANIA

V Prvej penzijnej môžete investovať aj bez poplatkov. Stačí si odkladať peniaze PRAVIDELNE. Investujte do vzdelania vašich detí prostredníctvom Pravidelného investovania na vzdelanie alebo si zvoľte vlastnú investičnú stratégiu prostredníctvom programu SMART.

Pravidelné investovanie SMART

Výška investovanej sumy
Minimálna: 20 €
Maximálna: neobmedzene
 
Fondy pravidelného investovania SMART Sledované obdobie (počet kalendárnych rokov) Minimálny počet platieb počas sledovanej doby
Stabilný fond o.p.f 3 roky 6
NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f. 3 roky 6
Aktívny fond o.p.f. 5 rokov 12

Pravidelné investovanie na vzdelanie

Výška investovanej sumy
Minimálna: 10 €
Maximálna: 500 €
 
Fondy pravidelného investovania na vzdelanie Sledované obdobie (počet kalendárnych rokov) Minimálny počet platieb počas sledovanej doby
Aktívny fond o.p.f. 5 rokov 12

Frekvencia investovania nie je určená, pravidelnosťou sa rozumie, ak klient investuje do vybraného fondu minimálne stanovený počet platieb v sledovanom období.
 

J&T BANKA

Fond ocenený 1. miestom v súťaži Top Fond 2018 v kategórii konzervatívne zmiešané a štruktúrované fondy vďaka najvýhodnejšiemu pomeru medzi výnosom a podstupovaným rizikom. Tvorený je dlhopismi silných spoločností na slovenskom trhu, akými sú napríklad J&T Finance Group, J&T Real Estate, Tatry Mountain resorts, JOJ Media House a mnohé iné. Od vzniku v roku 2013 do neho naši klienti investovali už štvrť miliardy eur a za tento čas dosiahol výkonnosť 4,80 %. p.a.

Ak ste zvyknutý na pravidelný výnos investície, bude pre vás zaujímavý fond J&T PROFIT EUR. Podobne ako J&T BOND EUR je aj on až z 90 percent tvorený korporátnymi dlhopismi slovenských spoločností, ktoré dopĺňajú ďalšie finančné aktíva, napríklad akcie.

Fond s najvyšším potenciálom zhodnotenia vhodný pre klientov ochotných podstúpiť vyššiu mieru rizika. Tretinu z neho tvorí spomínaný fond J&T BOND EUR, tretinu hedžové fondy a zvyšnú tretinu akcie.

Ďalšie investičné produkty, ktoré ponúka J&T BANKA:

Dlhopisy

Investičný vklad


ČSOB

Fondy

 • Zaistené a štruktúrované fondy
 • Fondy peňažného trhu
 • Fondy krátkodobých investícií
 • Dlhopisové fondy
 • Zmiešané fondy
 • Akciové fondy

Obchodovanie s cennými papiermi

Životné poistenie

 • Rizikové životné poistenie
 • Investičné životné poistenie

FIO Banka

Akcie

 • Akcie USA
 • Akcie Nemecko
 • Akcie ČR
 • Akcie Poľsko
 • Akcie Maďarsko

Deriváty

 • Futures
 • Investičné certifikáty
 • Warranty

ETF


mBank

Podielové fondy


OTP banka

Fondy

 • Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s.
 • 1.PF Slnko, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s.
 • Optimal, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s.
 • Kapital, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s.
 • KD Prosperita, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s.
 • KD RUSSIA, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s

Poštová banka

Fondy

 • Krátkodobý dlhopisový o.p.f. KORUNA
 • Stabilný fond o.p.f.
 • Konzervatívne portfólio o.p.f.
 • KAPITÁLOVÝ FOND o.p.f.
 • Vyvážené portfólio o.p.f.
 • NÁŠ PRVÝ REALITNÝ o.p.f.
 • Office real estate fund o.p.f
 • Dynamické portfólio o.p.f.
 • Eurofond o.p.f.
 • J&T BOND EUR zmiešaný o.p.f.
 • J&T SELECT zmiešaný o.p.f.
 • USA TOP Fond o.p.f.
 • AKTÍVNY FOND o.p.f.
 • 365. WORLD o.p.f.
 • J&T PROFIT EUR zmiešaný o. p. f.

Privatbanka

Korporátne dlhopisy


Slovenská sporiteľňa

Investovanie

 • Pravidelné investovanie
 • Kombi vklad
 • Šikovné investičné sporenie
 • Šikovný investičný program

Cenné papiere

 • Akcie
 • Dlhopisy
 • Emisie
 • Hypotekárne záložné listy
 • Investičné certifikáty

Kapitálové životné poistenie


Tatra banka

Podielové fondy

 • Dlhopisový fondTB
 • Dynamický dlhopisový fondTB
 • Smart fondTB
 • Balanced fondTB

Investície s pevným výnosom

 • Hypotekárne záložné listy

Životné poistenie


UniCredit Bank

Pravidelné investície

Podielové fondy

Cenné papiere


VÚB

Podielové fondy

Životné poistenie La Vita


Wüstenrot

Životné poistenie

 • Euro poistenie
 • Investičné životné poistenie pre zdravie a dôchodok
 • Rizikové životné poistenie
 • Rizikové životné poistenie - Hodnota života
 • Životné poistenie pre zdravie a dôchodok