J&T BANKA získala potrebný súhlas na predaj svojich aktív v Rusku

26.06.2023 (14:30)

Kancelária prezidenta Ruskej federácie udelila 21. 6. súhlas s predajom dcérskej spoločnosti J&T BANK AO ruskému holdingu Bjurokrat, ktorý je majiteľom tamojšej banky Realist.

Obchodné rokovanie, ktoré ešte stále prebieha, tak môže pokročiť do ďalšej fázy a počkať na schválenie riadiacich a kontrolných orgánov akcionárov oboch spoločností.

„Som veľmi rád, že náročný proces vyžadujúci dodržanie súladu s právnymi predpismi tak v Rusku, ako aj v Európskej únii sa posúva a že sme o krok bližšie odchodu z Ruska. Verím, že sa nám celú transakciu podarí v blízkej budúcnosti uzavrieť,“ komentuje Igor Kováč, člen predstavenstva J&T BANKY.
Zdroj: J&T BANKA, Foto: J&T BANKA