Júl je mesiac starostlivosti o seba – dbajme na prevenciu a vyhýbajme sa stresu. Tomu finančnému predídeme správnym hospodárením

17.07.2023 (09:15)

Starostlivosť o svoje zdravie, či už fyzické alebo duševné, má byť dôležitou súčasťou každodenného života ľudí. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) to pripomína v týchto týždňoch v rámci Self-care month, teda mesiaca starostlivosti o seba samých, ktorý sa začal 24. júna a končí 24. júla.
Pri tejto príležitosti 365.bank pripomína, že financie sú jedným z najviac stresových faktorov vplývajúcich na naše zdravie. Banka preto apeluje na správne hospodárenie, ktoré môže tento stres pomôcť odbúrať.

Prevencia ochráni zdravie aj financie

Self-care month alebo mesiac starostlivosti o seba je príležitosťou zamyslieť sa nad svojím zdravím a ako k nemu pristupujeme. Na Slovensku máme alarmujúci stav pri starostlivosti o fyzické zdravie – Všeobecná zdravotná poisťovňa nedávno uviedla, že za roky 2021 a 2022 neabsolvovalo preventívnu prehliadku až 55 % poistencov v dospelom veku. Najviac zanedbávajú prevenciu Slováci a Slovenky v produktívnom veku (muži 30-40-roční a ženy 30-50 ročné). Najčastejšie udávaný dôvod, prečo ľudia neabsolvujú preventívnu prehliadku, je nedostatok času.

„Zdravotná prevencia je dôležitá aj s ohľadom na financie. Ak človek ignoruje preventívne prehliadky, môže sa stať, že príde na nejaký vážny zdravotný problém s oneskorením, kedy je už liečba časovo a tiež finančne náročnejšia, prípadne vyžaduje dlhodobú práceneschopnosť. Znížený príjem môže mať výraznejší dopad na rodinný rozpočet. Ľudia následne siahajú na svoje úspory, ak ich majú vytvorené alebo si požičajú. Vznikajú tak veľmi náročné životné situácie,“ upozorňuje Head of PR 365.bank Linda Valko Gáliková.

Stres z peňazí pod kontrolou

Problémom je aj psychické zdravie našej populácie. Z údajov Ligy za duševné zdravie vyplýva, že každý 4. až 5. Slovák trpí úzkosťou alebo pociťuje aj nejakú ďalšiu psychickú nepohodu. Ak sa človek necíti po duševnej stránke dobre, tiež nemá váhať a má vyhľadať pomoc odborníka. Na Slovensku funguje hneď niekoľko aj anonymných telefonických liniek, na ktoré je možné obrátiť sa.

Avšak aj pri duševnom zdraví môže pomáhať prevencia. Častým a veľkým stresovým faktorom u dospelých ľudí bývajú peniaze, preto je veľmi podstatné riadiť si svoje osobné financie tak, aby nám nespôsobovali stres.

Podľa 365.bank sa dá táto situácia do určitej miery odbremeniť správnym hospodárením. „Aj pri nižších príjmoch, by sme sa mali snažiť odkladať si aspoň malú čiastku a pravidelne. Napríklad začnime pri 30 eurách mesačne. Tvorme si finančnú rezervu, nemíňajme na zbytočnosti a väčšie dôležité výdavky si vopred premyslime a plánujme. Optimálna finančná rezerva, ktorá nám poslúži napríklad pri dlhodobej práceneschopnosti, predstavuje aspoň 6-násobok mesačných výdavkov,“ radí L. Valko Gáliková.

Rodinné financie by v ideálnom prípade mali byť rozložené v pomere 40:30:20:10. Na chod domácnosti a bežnú spotrebu by sme si mali vyčleniť zhruba 40 % mesačných príjmov. Splátky úverov, pôžičiek či hypotéky by nemali presiahnuť tretinu mzdy. Približne 20 % príjmu by malo smerovať na sporenie a investovanie. Zvyšnú desatinu by sme si mali odkladať ako rezervu, ktorá nám môže neskôr pomôcť pri výpadku príjmu napríklad aj počas dlhodobej liečby fyzických či duševných ochorení.
Zdroj: 365 banka, Foto: Sajjad Hussain, burst.shopify.com