Kam investovať niekoľko tisíc eur a zarobiť viac ako na sporení

Autor: Mário Skyba
31.05.2017 (09:00)

Ak investujete do podielových fondov s vyšším podielom akcií či komodít môžete zhodnotiť svoje úspory viac ako na dlhopisoch.
Ak máte našetrené nejaké peniaze či vyšší obnos financií zdedíte, dať ich v dnešných časoch, keď sú úroky na sporení takmer nulové, na termínovaný vklad či sporiaci účet nie je najvýnosnejšia voľba. Odborníci radia radšej voľné peniaze investovať.

Namodelovali sme preto dvoch klientov, ktorí majú rôznu výšku voľnej hotovosti, iný vzťah k riziku a rozdielny investičný horizont. A zisťovali sme u bánk kam by mali peniaze vložiť.
 

1. Klient by chcel investovať 10 tisíc eur v horizonte 3 až 5 rokov, preferuje mierne riziko a chcel by výnosy vyššie ako 1% ročne.

V Poštovej banke by klienta nasmerovali investovať do podielových fondov a vytvoriť si konzervatívne portfólio so štyrmi aktívami - globálnymi dlhopismi, akciami, komoditami a lokálnymi realitnými projektmi. „Kým pomer dlhopisových investícii na portfóliu fondu nie je obmedzený, akciové investície predstavujú maximálne 35% portfólia, komodity najviac 5% a reality 10%,“ vysvetľuje štruktúru investície Lýdia Žačková, hovorkyňa Poštovej banky.

Výhoda tohto podielového fondu je v tom, že je aktívne riadený a prispôsobuje sa aktuálnej trhovej situácii. „V praxi to znamená, že pokiaľ komoditné trhy klesajú, fond ich jednoducho nebude mať v portfóliu. Fond sa snaží podieľať na vývoji rastúcich trhov a eliminovať dopad klesajúcich na hodnotu majetku podielnikov,“ dodáva Žačková.
 

Chceš efektívne sporiť či investovať? Poradíme!


V Tatra banke radia konzervatívnejšiemu klientovi využiť kombináciu viacerých podielových fondov, ktoré investujú do dlhopisov na vyspelých trhoch i na trhoch s vyšším výnosom čo sú napríklad rýchlo rozvíjajúce sa krajiny v Ázii. „Investície by mali smerovať aj do fondov investujúcich do viacerých tried aktív, využívajúcich prvky aktívnej správy,” dodáva Martin Smrek, vedúci oddelenia produkt manažmentu Tatra Asset Managementu.

Neprehliadnite

2. Klient by chcel investovať 50 tisíc eur a je ochotný sa ich vzdať na 5 až 10 rokov, pričom preferuje vyššie riziko a zato by chcel výnosy vyššie ako 3 % ročne.

Keďže tento klient má vyšší sklon k riziku odborníci radia vsadiť na podielové fondy s dynamickým portfóliom, kde bude viac akcií. „Pomer akciových a dlhopisových investícii nie je obmedzený, komodity môžu tvoriť maximálne 10% a realitné investície tiež maximálne 10%,” radí Žačková. V Prvej penzijnej správcovskej spoločnosti Poštovej banky by ste si mohli vybrať napríklad USA TOP Fond a Eurofond. “Výber akcií je zameraný na také tituly, ktoré majú tendenciu k prekonávaniu zvyšku trhu,” dodáva Žačková.
 
Smrek odporúča druhému klientovi investovať do podielových fondov, ktoré významnú časť vložených prostriedkov investujú do rastových aktív, ako sú akcie alebo komodity. „Tieto fondy vďak asvojej dynamike prinášajú mimoriadne zaujímavý výnosový potenciál,“ vysvetľuje odborník.
 
Foto: redakcia