Kedy vás banka pre neplatenie úveru dá vymáhačom dlhov

Autor: Andrej Dorič
08.12.2014 (15:30)

Banky posielajú upomienky za neplatenie už po pár dňoch, pohľadávky presúvajú na iné firmy až po niekoľkých mesiacoch. 

Keď máte úver v banke a nie ste schopní ho na čas splácať, čakajú vás upomienky, telefonáty a neskôr aj vymáhači dlhov.

Banky zvyčajne začínajú interný proces upomínania, ak meškáte so splátkami niekoľko dní.

"Vždy sa snažíme klienta upozorniť na omeškanie čo najskôr, aby mohol svoju pohľadávku uhradiť a vyhol sa tak prípadným sankciám. Na omeškanie splátky upozorňujeme spravidla v druhý deň po jej nezaplatení, a to buď telefonicky alebo prostredníctvom SMS správy," informuje Lenka Lendacká, hovorkyňa Poštovej banky.

VÚB banka posiela prvú písomnú upomienku do 10 dní po splatnosti splátky. ČSOB vás začne urgovať už po 3 dňoch.

Výzvy na splatenie dlhov vám banka bude posielať telefonicky, listom, SMS či e-mailom.

Pokiaľ naše pokusy o dohodu s klientom nie sú úspešné, pristupujeme v závislosti od konkrétnej situácie k ďalším krokom, napr. môžeme podať žalobu, realizovať záložné právo či udeliť mandát na vyriešenie pohľadávky partnerským spoločnostiam,“ vysvetľuje Alena Walterová, hovorkyňa VÚB banky.

Kým vaše dlhy banka podstúpi vymáhačom, môže uplynúť niekoľko mesiacov. V ČSOB tak robia po 4 mesiacoch upomínania.
 

ZADAJTE OTÁZKU DO ÚVEROVEJ PORADNE


VÚB banka vám celkovo zašle 3 písomné upomienky, v každom mesiaci omeškania jednu. Po približne štyroch mesiacoch vám zašle výzvu na predčasné splatenie celého úveru. To je zo strany banky posledný pokus o zmier.

Väčšina dlžníkov, ktorí dovtedy nereagovali, na túto výzvu už reaguje z dôvodu, že sú v nej upozornení na možné riziká. Ak klient ani potom nereaguje, v ďalšej fáze pristupujeme k podaniu žaloby na súd, exekúcii, dobrovoľnej dražbe, osloveniu inkasnej agentúry či odpredaju pohľadávky,“ dodáva Walterová z VÚB.

K exekúciam banky pristupujú na základe právoplatného súdneho rozhodnutia, ako aj v prípadoch, kedy im v trestnom konaní bola priznaná škoda, ktorú im klient odmietol uhradiť. V praxi k takejto situácii spravidla dochádza nie skôr ako po 12 mesiacoch.

"Každý takýto prípad posudzujeme individuálne. Vo všeobecnosti však platí, že kratšia doba je pri klientoch, ktorí nereagujú na výzvy banky, prípadne s bankou odmietajú komunikovať," dodáva Lendacká. 

Odporucame

Banky vám tiež môžu ponúknuť riešenie dlhu formu reštrukturalizácie, prípadne zmeny splátkového kalendára, a až potom pristupujú k realizácii zrážok zo mzdy. Ak sa jej nedarí vymôcť peniaze, má na výber buď odpredaj takejto pohľadávky tretej strane, alebo súdne a následne exekučné konanie.

Medzi základné rady ako sa vyhnúť exekúcii patrí:
  • Komunikujte o finančných problémoch s bankou včas
  • Pýtajte sa jej na možné riešenia ako zníženie či odklad splátky alebo refinancovanie úveru

Čo robiť, keď máte na krku exekútora


Ak už ste vo fáze, že máte na krku exukútora je zvyčajne neskoro snažiť sa s bankou dohodnúť na nejakom inom riešení.

Angelika Farkašová, odborníčka na úvery z Poštovej banky odporúča, aby ste čo najrýchlejšie písomne kontaktovali exekútora a požiadali o nastavenie splátkového kalendára. Exekútor vašu žiadosť nemusí akceptovať, ale môže. 

V prípade seriózneho prístupu zo strany dlžníka by mal k takémuto kroku exekútor pristúpiť,“ dodáva Farkašová v našej poradni.

Ak na splátky nemáte, nechodťe do nebankovky, pretože tým svoj dlhový kolotoč nevyriešite. Skôr sa snažte začať poriadne šetriť, násť si lepšie platenú prácu prípadne druhé zamestnanie na čiastočný úväzok.  
Foto: BANKY.sk